PolskiEnglish
Szkoły realizujące śródroczne praktyki pedagogiczne dla studentów IH
Data: 2013-02-12 12:33:07
  1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Piłsudskiego w Katowicach - http://www.sp1katowice.republika.pl

  2. Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Kopernika w Rybniku - http://www.rybnik.pl/sp5

  3. Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego w Katowicach - http://gim1.katowice.prv.pl

  4. III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach - http://www.mickiewicz.katowice.pl

  5. Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rybniku - http://www.gim1-rybnik.oswiata.org.pl

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by