PolskiEnglish
Wieki Stare i Nowe
Data: 2013-02-12 11:55:56

I. HISTORIA I PROFIL CZASOPISMA

„Wieki Stare i Nowe” są wydawnictwem ciągłym Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pierwszy tom „Wieków starych i nowych” ukazał się w 2000 roku pod redakcją Idziego Panica i Marii W. Wanatowicz. Zainaugurował on wydawnictwo wielotomowe, które w 2005 roku (od tomu 4) znalazło się na liście czasopism naukowych parametryzowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Począwszy od tomu wydanego w 2009 roku nieznacznie zmienił się tytuł (zastosowano duże litery), zmieniła się też numeracja poszczególnych tomów, tom szósty opublikowany został jako 1 (6). Również od tego czasu „Wieki Stare i Nowe” regularnie ukazują się corocznie. Kolejnym redaktorem czasopisma był Selwester Fertacz.
Na łamach „Wieków Starych i Nowych” publikuje się teksty naukowe poświęcone historii polskiej i powszechnej od dziejów starożytnych po czasy najnowsze. Redakcja pozostaje wierna pierwotnej idei, przyświecającej zakładaniu wydawnictwa, aby nie poświęcać konkretnych tomów jednej, wybranej problematyce, ale utrzymywać ich charakter przeglądowy i zróżnicowany tematycznie. Wiąże się to również z założeniem prezentowania na łamach „Wieków Starych i Nowych” realizowanych aktualnie tematów badawczych pracowników Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, co jednak nie wyklucza zamieszczania w „Wiekach Starych i Nowych” przekraczających tę optykę i problematykę prac historyków z innych ośrodków naukowych. Zakres tematyczny tekstów publikowanych w „Wiekach Starych i Nowych” jest bardzo szeroki, pismo jest bowiem otwarte na teksty dotyczące zagadnień z różnych obszarów historii.

Dziękując naszym Autorom i Recenzentom oraz zapraszając wszystkich do publikowania artykułów, artykułów recenzyjnych i recenzji w „Wiekach Starych i Nowych”, informujemy, że nasze czasopismo znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych. „Wiekom Starym i Nowym” przyznano 8 punktów.

Poczynając od tomu 1 (6), 2009 „Wieki Stare i Nowe” dostępne są w formie internetowej – Central and Eastern European Online Library:
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=694
Tomy 1 (2000), 2 (2001), 5 (2007) dostępne są na stronie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej
http://www.sbc.org.pl/publication/65250
Wydawnictwo jest dostępne w bazie BazHum Muzeum Historii Polski w Warszawie:
http://www.bazhum.pl/bib/journal/294/

Wersja drukowana Czasopisma ma charakter podstawowy.

ISSN 0208-6336

ISSN 1899-1556

e-ISSN 2353-9739

Infromacje o czaspiśmie"

http://www.historia.us.edu.pl/index.php?pokaz=showart&id=90

http://wydawnictwo.us.edu.pl/wieki-stare-i-nowe

 

II. ZESPÓŁ REDAKCYJNY

REDAKTORZY 

Agata A. Kluczek (agata.kluczek@us.edu.pl)

Dariusz Rolnik (dariusz.rolnik@us.edu.pl)

 

SEKRETARZ

Marcela Gruszczyk (marcela.gruszczyk@us.edu.pl)

CZŁONEK ZESPOŁU REDAKCYJNEGO

Dawid Madziar (dawidmadziar@onet.eu)

 

RADA PROGRAMOWA

Sylwester Fertacz, Wiesław Kaczanowicz, Agata A. Kluczek, Ryszard Kaczmarek, Dariusz Nawrot, Krzysztof Nowak, Idzi Panic, Dariusz Rolnik, Ryszard Skowron, Tomasz Pawelec oraz Maria W. Wanatowicz.

 

RADA NAUKOWA

Marian Chachaj (Lublin), Dariusz Dolański (Zielona Góra), Jerzy Dygdała (Toruń), Albin Głowacki (Łódź), Andrej Macuk (Mińsk), Danuta Musiał (Toruń), Mirosław Nagielski (Warszawa), Albina Fiodorovna Noskova (Moskva), Maciej Salamon (Kraków), Ramunė Šmigelskytė-Stukienė (Vilnius), Przemysław Wiszewski (Wrocław), Stiepan Zakharkevich (Minsk)

 

DANE KONTAKTOWE

e-mail: wiekistareinowe@gmail.com

 

Instytut Historii 

Uniwersytet Śląski w Katowicach

ul. Bankowa 11

40–007 Katowice

adres: http://www.historia.us.edu.pl

tel. 0048 32 3591314

e-mail: ih.wns@us.edu.pl

III. LISTA RECENZENTÓW

 

RECENZENCI ZEWNĘTRZNI
t. 1, 2000 – t. 11(16) 2016

Zbigniew Anusik (Uniwersytet Łódzki); Hanna Appel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika); Sławomir Augusiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski); Jarosław Bodzek (Uniwersytet Jagielloński); Jacek Chrobaczyński (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN); Tomasz Ciesielski (Uniwersytet Opolski); Bogdan Cimała (Uniwersytet Opolski); Edward Długajczyk (Muzeum Śląskie); Tomasz Falęcki (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN); Witold Filipczak (Uniwersytet Łódzki); Maciej Forycki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza); Andrzej Gillmeister (Uniwersytet Zielonogórski); Albin Głowacki (Uniwersytet Łódzki); Tomasz Kempa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika); Danuta Kisielewicz (Uniwersytet Opolski); Jerzy Kochanowski (Uniwersytet Warszawski); Bogusław Kopka (Politechnika Warszawska); Marek Daniel Kowalski (Uniwersytet Jagielloński); Krzysztof Królczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza); Jan Kwak (Uniwersytet Rzeszowski); Michał Lis (Uniwersytet Opolski); Rafał Łętocha (Uniwersytet Jagielloński);
Mariusz Markiewicz (Uniwersytet Jagielloński); Danuta Okoń (Uniwersytet Szczeciński); Beata Możejko (Uniwersytet Gdański); Danuta Musiał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika); Adam Perłakowski (Uniwersytet Jagielloński); Joanna Pisulińska (Uniwersytet Rzeszowski); Joanna Rostropowicz (Uniwersytet Opolski); Stanisław Senft (Instytut Śląski); Jan Seredyka; Tomasz Sikorski (Uniwersytet Szczeciński); Dariusz Słapek (Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej); Sławomir Sprawski (Uniwersytet Jagielloński); Stanisław A. Sroka (Uniwersytet Jagielloński); Andrzej Stępnik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej); Sobiesław Szybkowski (Uniwersytet Gdański); Leszek A. Wierzbicki (Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej); Przemysław Wojciechowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika); Filip Wolański (Uniwersytet Wrocławski); Miron Wolny (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski);
Michał Zwierzykowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza); Radosław Żurawski vel Grajewski (Uniwersytet Łódzki)


 IV. AKTUALNOŚCI

Redakcja „Wieków Starych i Nowych” pragnie poinformować, że kompletuje materiały do tomu 14(19). Zapraszamy Autorów do nadsyłania artykułów naukowych, artykułów recenzyjnych i recenzji do 31 października 2018 roku.

Załączone pliki:
Pobierz
Rozmiar: 767 kB
Wieki Stare i Nowe 1-6
Pobierz
Rozmiar: 1425.9 kB
Wieki Stare i Nowe 3-8
Pobierz
Rozmiar: 1447 kB
Wieki Stare i Nowe 4-9
Pobierz
Rozmiar: 133.2 kB
Wieki Stare i Nowe tom specjalny
Pobierz
Rozmiar: 1396.2 kB
Wieki Stare i Nowe 2-7
Pobierz
Rozmiar: 301.8 kB
Wieki Stare i Nowe 5-10
Pobierz
Rozmiar: 262.7 kB
Wieki Stare i Nowe 6-11
Pobierz
Rozmiar: 2491.9 kB
Wieki Stare i Nowe 7-12
Pobierz
Rozmiar: 62 kB
Oświadczenie autora
Pobierz
Rozmiar: 65.5 kB
Oświadczenie o dziele
Pobierz
Rozmiar: 2515.2 kB
Wieki Stare i Nowe 8 -13
Pobierz
Rozmiar: 854.1 kB
Wieki Stare i Nowe 9 (14)
Pobierz
Rozmiar: 2662.8 kB
Wieki Stare i Nowe 10 (15)
Pobierz
Rozmiar: 2545.2 kB
Wieki Stare i Nowe 11 (16)
Pobierz
Rozmiar: 107.5 kB
Formularz recenzyjny WSiN
Pobierz
Rozmiar: 84.8 kB
Zasady publikowania tekstów
Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by