PolskiEnglish
Prof. zw. dr hab. Idzi Panic
Data: 2013-02-07 21:06:20

Prof. zw. dr hab. Idzi Panic

Zakład Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 128

tel. służbowy (032) 359 - 1937

e-mail: idzi.panic@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze

 • Europa naddunajska we wczesnym średniowieczu

 • Migracje Słowian Zachodnich

 • Procesy osadnicze na Śląsku

 • Historia Kościoła na Śląsku w średniowieczu

 • Górny Śląsk w średniowieczu ze szczególnym uwzględnieniem księstwa cieszyńskiego w czasach piastowskich

Sylwetka

w przygotowaniu

Publikacje (wybór)

 1. Zachodniosłowiańska nazwa „Niemcy” w świetle źródeł średniowiecznych. Katowice 2007,s.203.ISBN 978-83-226-1601-7

 2. Studia z dziejów Skoczowa w czasach piastowskich. Skoczów 2005, s. 223. ISBN 83-7332-246-9

 3. Panic I.: Dzieje Górek Wielkich i Małych. Górki Wielkie 2005, s. 381. ISBN 83-88204-19-x

 4. Posloupnost tĕšinských Piastovců a Piastovén. Český Tĕšin 2004. ISBN 83-919493-62. Wyd. Mĕstsky uřad Český Tĕšin, s. 36

 5. Początki Węgier. Polityczne aspekty formowania się państwa i społeczeństwa węgierskiego w końcu IX i w pierwszej połowie X wieku. Wyd. 2. Cieszyn 2004, s. 205. ISBN 83-88204-16-51.1:

 6. I. Panic: Żory w czasach Przemyślidów i Habsburgów. Żory 2002. ISBN 83-913366-5-4.

 7. Poczet Piastów i Piastówien cieszyńskich. Cieszyn 2002. ISBN 83 – 917095-4-X.

 8. Rozwój przestrzenny Cieszyna w dobie piastowskiej. Cieszyn 2001. ISBN 83 – 88204-08-4.

 9. Ostatnie lata Wielkich Moraw. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2000, s. 239. ISBN 83-226-0960-4. Praca powstała w ramach Konkursu Grantów Komitetu Badań Naukowych.

 10. Żory we wczesnym średniowieczu. Z badań nad historią miasta. Żory 2000. ISBN 83-88415-00-X

 11. Początki Węgier. Polityczne aspekty formowania się państwa i społeczeństwa węgierskiego w końcu IX i w pierwszej połowie X wieku, Cieszyn 1995, s. 188.

 12. Książę cieszyński Przemysław Noszak (*ok. 1332 + 1410). Biografia polityczna, Cieszyn 1996, s. 107.

 13. Historia osadnictwa w księstwie opolskim we wczesnym średniowieczu, Katowice 1992, s. 195.

 14. Zamek rybnicki, Rybnik 1990, s. 76.

 15. Księstwo cieszyńskie w średniowieczu, Cieszyn 1988, s. 142.

Edycje źródeł

 1. Panic I.: Urbarz Cieszyńskiego klucza dóbr książęcych z 1646 roku. Cieszyn 2005, s. 175. ISBN 83-88204-20-3

 2. Opis powinności wałaskich z 1647 roku. Acta Historica Silesiae Superioris. T. XV. Cieszyn 2004, s. 56. PTH Cieszyn. ISBN 83 – 88204-18-1

 3. Urbarz Cieszyński z 1621 r. Edidit I. Panic. Acta Historica Silesiae Superioris. T. XII. Cieszyn 2003, ISSN 83-88204-04-1; s. 141.

 4. Szkolne mowy gimnazjalne księdza Leopolda Jana Szersznika (Źródła do dziejów oświaty na Śląsku Cieszyńskim w dawnych wiekach. Edidit I. Panic. Acta Historica Silesiae Superioris. T. XI. Cieszyn 2003.

 5. Ordynacja ziemska cieszyńska. Zbiór praw i porządków ziemskich księstwa cieszyńskiego. Wyd. I. Panic. Acta Historica Silesiae Superioris. T. VIII. Cieszyn 2001. S. 56. ISBN 83-88204-07-6 [1]

 6. Urbarz Cieszyński z 1577 r. Wyd. I. Panic. Acta Historica Silesiae Superioris. T. IX. Cieszyn 2001. ISBN 83 – 88204 – 09 – 2, s. 128 [1]

 7. Dyplomatariusz Skoczowski. Kodeks dyplomatyczny miasta Skoczowa. Tak zwana księga Gorgosza. Wyd. I. Panic. Acta Historica Silesiae Superioris. T. V. Cieszyn 1998 ISBN 83-908299-9-1

 8. Historia Misji Towarzystwa Jezusowego w Białej. Ediderunt et curaverunt I. Panic, J. Polak, transtulit I. Panic, B. Banot-Sowa, Bielsko Biała 1996, s. 219

 9. Sprawozdania wizytacyjne biskupów wrocławskich (z roku 1717). Dekanaty: cieszyński, frysztacki, frydecki, wodzisławski i bielski, Acta Historica Silesiae Superioris, PTH Oddział Cieszyn, T. 1, Cieszyn 1994, s.212. ISBN 83-901963-1-X

Redakcja

 1. Średniowiecze Polskie i Powszechne, wraz z dr hab. Jerzym Sperką. T. 1- 4 Katowice 2001 – 2006.

 2. Wieki Stare i Nowe, wraz z M. W. Wanatowicz. T. 1-5. Katowice 2001 – 2007.

 3. Pamiętnik Cieszyński: T. 2 – 20. Cieszyn 1991 – 2005.

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by