PolskiEnglish
Wykaz zwartych prac naukowych autorstwa i pod redakcją pracowników IH (lata 2008-2010)
Data: 2013-02-11 14:20:18

2010

1. PIOTR BOROŃ, Kniaziowie, królowie, carowie... Tytuły i nazwy władców słowiańskich we wczesnym średniowieczu. Katowice 2010.

boroń

2. MACIEJ FIC, Jan Kustos (1893-1932) - separatysta czy autonomista górnośląski. Katowice 2010.

fic, kustos

3. MACIEJ FIC, Edmund Osmańczyk - działacz społeczny i polityczny. Katowice 2010.

fic osmańczyk

4. MACIEJ FIC, LECH KRZYŻANOWSKI, MIŁOSZ SKRZYPEK, Powstania śląskie w edukacji historycznej. Katowice 2010.

fks powstania

5. Dwa dwudziestolecia Rzeczypospolitej. T. 1: Oświata – religia – kultura i społeczeństwo. Próba bilansu, red. MACIEJ FIC, LECH KRZYŻANOWSKI, MIŁOSZ SKRZYPEK. Katowice 2010.

Dwa dwudziestolecia Rzeczypospolitej. T. 1: Oświata – religia – kultura i społeczeństwo. Próba bilansu

6. Dwa dwudziestolecia Rzeczypospolitej. T. 2: Polityka – prawo i administracja – gospodarka. Próba bilansu, red. MACIEJ FIC, LECH KRZYŻANOWSKI, MIŁOSZ SKRZYPEK. Katowice 2010. 

Dwa dwudziestolecia Rzeczypospolitej. T. 2: Polityka – prawo i administracja – gospodarka. Próba bilansu

7. JOANNA JANUSZEWSKA-JURKIEWICZ, Stosunki narodowościowe na Wileńszczyźnie w latach 1920–1939. Katowice 2010.

januszewska

8. „Wieki Stare i Nowe”. T. 2 (7), red. SYLWESTER FERTACZ, MARIA W. WANATOWICZ. Katowice 2010.

wsin

2009

1. SYLWESTER FERTACZ, KAZIMIERZ MIROSZEWSKI, Marzec 1968 roku w województwie katowickim. Katowice 2009.

fertacz miroszewski

2. AGATA A. KLUCZEK,VNDIQVE VICTORES. Wizja rzymskiego władztwa nad światem w mennictwie złotego wieku Antoninów i doby kryzysu III wieku... Katowice 2009.

kluczek

3. DARIUSZ ROLNIK, Portret szlachty czasów stanisławowskich, epoki kryzysu, odrodzenia i upadku Rzeczypospolitej w pamiętnikach polskich. Katowice 2009.

rolnik

3. ALEKSANDRA SKRZYPIETZ, Francuskie zabiegi o koronę polską po śmierci Jana III Sobieskiego. Katowice 2009.  

skrzypietz

4. "Średniowiecze Polskie i Powszechne”. T. 1(5), red. IDZI PANIC, JERZY SPERKA. Katowice 2009.

ś p i p 2009

5. "Wieki Stare i Nowe”. T. 1 (6), red. IDZI PANIC, MARIA W. WANATOWICZ. Katowice 2009.

wsin 2009

2008

1. "Archiwa i archiwalia górnośląskie". T. 1, red. EDWARD DŁUGAJCZYK, WACŁAW GOJNICZEK, BARBARA KALINOWSKA-WÓJCIK. Katowice 2008.

archiwa
2. KRZYSZTOF NOWAK, Stanisław Zahradnik, První nezávislost. Polácí v Těšínském Slezsku v roce 1918. Cieszyn 2008.

3. DARIUSZ NAWROT, Litwa i Napoleon w 1812 roku. Katowice 2008.

nawrot
4. „Non omnis moriar”. Zmarli Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego 1968–2008, red. ANTONI BARCIAK. Katowice 2008.

barciak
5. IWONA PIETRZYK, Kancelaria i dokument Przemyślidów opawskich w XIV i początkach XV wieku. Katowice 2008.

pietrzyk
6. Rzym antyczny. Polityka i pieniądz / The Ancient Rome. Politics and Money. T. 4, red. WIESŁAW KACZANOWICZ. Katowice 2008.

rzym

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by