PolskiEnglish
Publikacje Instytutu - redakcje prac zbiorowych (2006-2009)
Data: 2013-02-11 13:53:12

2009

Prace zbiorowe (pod redakcją)

 1. Red. Barciak Antoni - Korzenie wielokulturowości Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Górnego. Katowice – Zabrze Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach 2009 328 ISSN 0208-6336 978 – 83-88657-35-1

 2. Red. Barciak Antoni - W 40-lecie powstania Uniwersytetu Śląskiego – Szkolnictwo i nauka na Górnym Śląsku. Katowice Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach 2009 624 978-83-88657-34-4

 3. Red. Barciak Antoni - Non omnis moriar”. Zmarli Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 1968-2008. Katowice Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2008 - nie ujęte w spraw. za 2008 r. 430 978-83-226-1774-8

 4. Red. Greiner Piotr - Szkice Archiwalno-Historyczne, nr 5 Katowice Archiwum Państwowe w Katowicach 2009 112 1508-275X

 5. Red. Fic Maciej, Krzyżanowski Lech, Skrzypek Miłosz - Wojciech Korfanty na kartach podręczników szkolnych. Jak uczyć o wybitnych postaciach we współczesnej edukacji historycznej i obywatelskiej, Katowice Scankolor 2009 48 ISBN 978-83-929815-0-3

 6. Red. Kaczmarek Ryszard, M. Lipok-Bierwiaczonek - Tychy w czasach wojen. Materiały II Tyskiego Sympozjum Historycznego, red., R. Kaczmarek, 2009. Tychy Muzeum Miejskie w Tychach. 2009

 7. Red. Morawiec Jakub, Słupecki Leszek - Between Paganism and Christianity in the North. Rzeszów Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2009 219 978-83-7338-465-1

 8. Red. Panic Idzi, Sperka Jerzy - Średniowiecze Polskie i Powszechne, t 1(5) Katowice Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2009 283 Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 2705, ISSN 0208-6336, 2080-492X

 9. Red. Skowron Ryszard - Polska wobec wielkich konfliktów w Europie nowożytnej. Z dziejów dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XV-XVIII wieku Kraków Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana” 2009 618 978-83-61033-35-6

 10. Wydał: Wacław Gojniczek, Marcin Gabryś - Jerzy Fryderyk Erdmann Klette z Klettenhofu: Pamiętniki kościoła ewangelickiego z łaski danego przed stema laty założonego przy świątobliwym obchodzeniu miłościwego lata 24 maja 1809 Cieszyn Parafia ewangelicko-augsburska w Cieszynie 2009 112
  978-83-907639-1-0

2008

Prace zbiorowe (pod redakcją)

 1. Barciak Antoni: „Mądrość zbudowała sobie dom...” Uniwersytet Śląski 1968-2008. Dzieje, dokumentacja, źródła, Katowice 2008, s. 751, ISBN 978-83-226-1763-2.

 2. Barciak Antoni: Dzieje medycyny i działalności charytatywnej na terenie Katowic. Katowice 2008, ss. 272, ISBN 978-83-86053-64-3.

 3. Barciak Antoni: Święty Jacek Odrowąż i dominikanie na Śląsku. Katowice 2008, ss. 387, ISBN 978-83-88657-32-0.

 4. Długajczyk Edward, W. Gojniczek, B. Kalinowska, Archiwa i archiwalia górnośląskie. Materiały źródło- i archiwoznawcze, Katowice 2008, T. 1, ss.172. ISBN 978-83-226-1639-0.

 5. Glimos-Nadgórska Anna: Będzin 1358-2008. T. III. Od rozbiorów do współczesności. Będzin 2008, ss. 872, ISBN 83-922000-3-9.

 6. Kaczanowicz Wiesław: „Rzym antyczny. Polityka i pieniądz The Ancient Rome. Politics and Money”. T. 4. Katowice 2008, ISBN 978-83-226-1638-3.

 7. Kaczanowicz Wiesław: “Magazyn Numizmatyczny” nr 35, 2007 (wydano w 2008).

 8. Kaczmarek Ryszard (współredaktor M. Lipok-Bierwiaczonek): Tyskie miejsca pamięci. Materiały I Tyskiego Sympozjum Historycznego zorganizowanego 26 listopad 2007, Tychy 2008, ISBN 978-83-926283-4-7.

 9. Kaczmarek Ryszard (współredaktor Z. Studencki): Granice w Europie Środkowo-schodniej w XIX-XX wieku. Od Trójkąta Trzech cesarzy do Traktatu w Schengen, Sosnowiec 2008.

 10. Kaczmarek Ryszard: Z dziejów Grodkowa i ziemi grodkowskiej, Grodków 2008, ISBN 978-83-924177-1-2.

 11. Kurek Jacek (współredakcja K. Maliszewski): Miasto i czas, Chorzów 2008, ss. 240 + XL ISBN 978-83-908549-3-9.

 12. Pawelec Tomasz (współredaktor: V. Birladeanu): „Interstitio. East European Review of Historical Anthropology” (ISSN 1857-2707). Tom 1, nr 2, 2008. (półrocznik historyczny).

 13. Sperka Jerzy: Będzin 1358-2008, t. II (Od pradziejów do rozbiorów), Będzin 2008, ss. 415.

2007

Prace zbiorowe (pod redakcją)

 1. Barciak A.: Przemiany protoindustrialne i industrialne jako czynnik miastotwórczy Katowic. Katowice 2007, ss. 269 ISBN 978- 83-86053-64-3.

 2. Barciak A.: Piastowie śląscy w kulturze i europejskich dziejach. Katowice 2007, ss. 446 ISBN 978-83- 86053-65-0.

 3. Barciak A.: Piśmiennictwo Czech i Polski w średniowieczu i we wczesnej epoce nowożytnej. Katowice 2006, ss. 360 ISSN 0208-6336 ISBN 83-226-1509-4 (razem z W. Iwańczakiem) nie wykazane w sprawozdaniu za rok 2006.

 4. Kaczanowicz W.: Redakcja periodyku “Magazyn Numizmatyczny” nr 34. 2007. ISSN 1508-3519.

 5. Kaczmarek R., Pawelec T.: Współredaktorzy (wraz z Virgiliu Birladeanu): „Interstitio. East European Review of Historical Antropologhy” Chisinau 2007, ISSN 18-57-2707.

 6. Kurek J.: Z tęsknoty za mistrzem, Chorzów 2007, s.128 +XXVI ISBN 978-83-908549-4-6.

 7. (współredakcja K. Maliszewski)

 8. Panic I.: Wieki Stare i Nowe. T. V (wraz z prof. zw. M. W. Wanatowicz). Katowice 2007, ISSN 0208-6336.

 9. Panic I., Sperka J.: Średniowiecze Polskie i Powszechne. T. IV. (wraz z dr hab. J. Sperką) Katowice 2007; ISSN 0208-6336.

 10. Wanatowicz M. W.: -Józef Chlebowczyk- badacz procesów narodotwórczych w Europie XIX i XX wieku. Red. Maria Wanda Wanatowicz, Katowice 2007, ss.421. ISSN 0208-6336. ISBN 978-83-226-1624-6.

2006

Prace zbiorowe (pod redakcją)

 1. Barciak Antoni: Kultura prawna w Europie Środkowej. Katowice 2006. ISBN 83-86053-02-3.

 2. ss. 326.

 3. Barciak Antoni: Katowice w minionej rzeczywistości. Katowice 2006. ISBN 83-86053-61-5.

 4. ss. 342.

 5. Kaczanowicz Wiesław: Redakcja periodyku “Magazyn Numizmatyczny” nr 33. Tom ukazał się w maju 2006 roku.

 6. Kurek Jacek: Śląsk – kamień drogocenny. Red. J. Kurek i K. Maliszewski. Chorzów 2006 , s. 129. ISBN 93-908549-6-1.

 7. Skowron Ryszard, M. Markiewicz, Faworyci i opozycjoniści. Król a elity polityczne, Kraków 2007, ss.556. ISBN 83-88476-40-8.

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by