PolskiEnglish
Wykaz zwartych prac naukowych autorstwa i pod redakcją pracowników IH (lata 2006-2007)
Data: 2013-02-11 13:50:52

2007

 1. Czwojdrak B., Morawiec J., Sperka J., Poczet królów polskich, Katowice 2007, ss. 156.
 2. Fic M., Wilhelm Szewczyk (1916-1991) - śląski polityk i działacz społeczny, Katowice 2007, ss. 262.

 3. Hojka Z., Parafia pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Woszczycach (XIII/XIV w. – 2005 r.). Katowice 2007, ss. 212 [współautor Krzysztof Gizdoń]

 4. Kaczmarek R., Dziurok A. (red.), Województwo śląskie 1945-1950. Zarys dziejów politycznych, Katowice 2007, ss.752.

 5. Kaczmarek R., Myszor J. (red.), Bieruń monografia historyczna, Bieruń 2007, ss. 412.

 6. Miroszewski K., Bohaterowie historii świata, Katowice 2007, ss. 80 (współautor). 

 7. Miroszewski K., Bohaterowie historii Polski, Katowice 2007, ss. 80 (współautor). 

 8. Kaczmarek R., Miroszewski K., Sperka J., Ilustrowane kalendarium dziejów Polski, Katowice 2007, ss. 80.

 9. Miroszewski K., Obozy dwóch totalitaryzmów Jaworzno 1943–1956, Jaworzno 2007, t. 1, wyd. II uzupełnione i poprawione, ss. 176.

 10. Miroszewski K., Obozy dwóch totalitaryzmów Jaworzno 1943–1956, Jaworzno 2007, t. 2, ss. 160 (współredaktor).

 11. Panic I., Zachodniosłowiańska nazwa „Niemcy” w świetle źródeł średniowiecznych. Katowice 2007, s. 203.

 12. Szpak J., Dzieje sanktuarium i klasztoru paulinów w Leśniowie, Jasna Góra-Leśniów 2007, ss.187.

2006

 1. Kaczmarek R., Górny Śląsk podczas II wojny światowej. Między utopią „niemieckiej wspólnoty narodowej” a rzeczywistością okupacji na terenach wcielonych do Trzeciej Rzeszy. Katowice 2006, ss. 501.

 2. Kluczek Agata, Studia nad propagandą polityczną w Cesarstwie Rzymskim II-III w., Toruń 2006, ss. 165.

 3. Nowak Krzysztof, Polska a Zaolzie (1957-1967). Po „Polskim Październiku a przed „Praską Wiosną”. Wybór dokumentów. Acta Historica Silesiae Superioris”, t.XIX, Cieszyn 2006, ss. 91. 

 4. Panic Idzi, Księga metrykalna Parafii pod wezwaniem Marii Magdaleny w Cieszynie z lat 1628-1641. Cieszyn 2006, ss. 160.

 5. Sperka Jerzy, Otoczenie Władysława Opolczyka, Katowice 2006.

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by