PolskiEnglish
Główne kierunki badań realizowanych w Instytucie Historii (2013-2014)
Data: 2013-02-11 13:42:25
 1. Dorzecze górnej i środkowej Odry we wczesnym średniowieczu – człowiek i środowisko.

 2. Aspekty polityczno-ideologiczne, ekonomiczne i monetarne Cesarstwa Rzymskiego.

 3. Dzieje Europy Środkowej w jej naddunajskim subregionie w średniowieczu.

 4. Badania genealogiczne rycerstwa i możnowładztwa w Polsce, Rusi Czerwonej i na Śląsku w średniowieczu

 5. Elity władzy w Polsce z panowania pierwszych Jagiellonów.

 6. Kryzys polityczny Rzeczypospolitej w XVII-XVIII w.

 7. Problematyka funkcjonowania władzy w I Rzeczypospolitej.

 8. Dzieje kancelarii książęcej i miejskiej na Górnym Śląsku w czasach nowożytnych.

 9. Dzieje Górnego Śląska XIX-XX wieku.

 10. Stosunki polsko - litewskie w okresie międzywojennym.

 11. Problemy psychohistorii.

 12. Dzieje szkolnictwa i myśli pedagogicznej w województwie śląskim w okresie międzywojennym.

 13. Z dziejów polsko-hiszpańskich relacji politycznych w latach 1632-1648.

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by