PolskiEnglish
dr Mirosław Węcki
Data: 2013-02-09 14:22:20

Zakład Archiwistyki i Historii Śląska
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 335

tel. służbowy (032) 359 - 1479

e-mail: miroslaw.wecki@gmail.com

Zainteresowania badawcze

Powstanie i działalność partii narodowosocjalistycznej w Niemczech (1919-1945), regionalne struktury władzy w Trzeciej Rzeszy, Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie podczas II wojny światowej, dzieje archiwaliów górnośląskich w XX wieku

Sylwetka

Po ukończeniu IV LO im. gen. S. Maczka w Katowicach, studia historyczne o specjalizacji archiwalnej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (1997-2002). Od 2003 roku pracownik Archiwum Państwowego w Katowicach

Publikacje

I Książki opublikowane

 • Z. Kiereś, S. Krupa, M. Węcki, Z dziejów górnośląskiej Temidy, Katowice 2008,

 • R. Kaczmarek, M. Węcki, Miasta Górnego Śląska i Zagłębia 1939-1945, Katowice 2009,

 • NSDAP w Tychach 1939-1945, Tyskie Zeszyty Historyczne, z. 6, Tychy 2009.

 • Nadzorować, interweniować, karać. Nazistowski obóz władzy wobec Kościoła katolickiego w Zabrzu (1934-1944). Wybór dokumentów, oprac. S. Rosenbaum, M. Węcki, Katowice 2010, ss. 413.

II Artykuły opublikowane za granicą

 • „Als Jude charakterlich schlecht”. Quellen zum Antisemitsmus und Holocaust in den Akten der NSDAP-Kreisleitung Hindenburg, Oberschlesiches Jahrbuch, Band 23/24, Ratingen 2007/2008, s. 79-99.

III Artykuły opublikowane w kraju

 • Sprawa nyskiego kreisleitera Rudolfa Meistra a homoseksualizm w NSDAP, „Szkice archiwalno-historyczne”, t.3, Katowice 2007, s. 123-139,

 • Źródła do dziejów górnośląskiej NSDAP w zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach [w:] Szkice archiwalno-historyczne, t.3, Katowice 2007, s. 141-150,
  Groza Katynia. Zbrodnia katyńska na łamach „Oberschlesische Zeitung”, „Śląsk”, nr 5, 2008,

 • T. Hajewski, M. Wecki, Karl Gustav Bruchmann jako zwierzchnik niemieckiej służby archiwalnej na Górnym Śląsku w latach 1939-1943, „Szkice archiwalno-historyczne”, t.4, Katowice 2008, s. 75-95,

 • „Juden sind hier unerwünscht”. Materiały do dziejów zabrzańskich Żydów w aktach zespołu: Kierownictwo Powiatowe NSDAP w Zabrzu, „Szkice archiwalno-historyczne”, t.4, Katowice 2008, s. 203-227,

 • Akta górnośląskiej NSDAP. Nieznane archiwalia – nowe możliwości badawcze [w:] Śląsk w czasie i przestrzeni, red. J. Nowsielska-Sobel, G. Stauchold, Wrocław 2009, s. 257-274,

 • Wrzesień 1939 roku na Górnym Śląsku w aktach zabrzańskiej NSDAP, „Szkice archiwalno-historyczne”, t.5, Katowice 2009, s. 161-194,

 • Kłopotliwy dar gauleitera Greisera [w:] „Zwłoki nie zostały dotąd zidentyfikowane”. Górnośląsko-zagłębiowskie epizody z lat II wojny światowej (Seria popularna oddziału IPN w Katowicach), red. G. Bębnik, Katowice 2009, s. 23-30,

 • Przemilczenie Wilhelma Rosnera [w:] „Zwłoki nie zostały dotąd zidentyfikowane”. Górnośląsko-zagłębiowskie epizody z lat II wojny światowej (Seria popularna oddziału IPN w Katowicach), red. G. Bębnik, Katowice 2009, s. 31-37.

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by