PolskiEnglish
Złożenie dokumentów i dokonanie wpisu na I rok studiów stacjonarnych I stopnia
Data: 2013-07-15 12:53:43

Wymagane dokumenty składa się w opisanej teczce (wzór w załączniku)  w Dziekanacie (Wydział Nauk Społecznych, Katowice, ul. Bankowa 11, pokój nr 18 ):
• formularz  ankiety ze zdjęciem - wydrukowany z systemu IRK i podpisany
• kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, w celu uwierzytelnienia jej na miejscu przez pracownika uczelni, po okazaniu przez kandydata oryginału tego dokumentu;
• kopię świadectwa dojrzałości, albo dyplomu IB, albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu - jeśli nie zostały złożone na wcześniejszych etapach postępowania rekrutacyjnego
• 3 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, w tym jedną w formie elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK na swoje indywidualne konto; https://www.irk.us.edu.pl/instrukcja/kadrowanie2011.html, http://www.us.edu.pl/uniwersytet/dokumenty/els_zd.pdf            
• Oświadczenie o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat (formularz w załączniku)
W przypadku niemożności osobistego złożenia dokumentów i dokonania wpisu na I rok, czynności tych może dopełnić pełnomocnik, po okazaniu pisemnego upoważnienia (wzór pełnomocnictwa w załączniku).

Załączone pliki:
Pobierz
Rozmiar: 24 kB
wzór opisania teczki
Pobierz
Rozmiar: 23 kB
pełnomocnictwo
Pobierz
Rozmiar: 843.5 kB
oświadczenie studia stacjonarne
Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by