PolskiEnglish
dr hab. Dorota Malczewska-Pawelec
Data: 2013-02-09 13:53:37

dr Dorota Malczewska-Pawelec

Zakład Historii Nowożytnej XIX w.
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 126

tel. służbowy (032) 359 - 1769

e-mail: dorota.malczewska-pawelec@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Historia historiografii polskiej w XIX wieku, nauczanie historii na ziemiach polskich w XIX i XX w., najnowsza historia Polski, problematyka pamięci historycznej w Polsce.

Sylwetka

Ur. 1967 w Bielsku-Białej

Wykształcenie

1986-1991 Indywidualne studia historyczne, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tytuł pracy magisterskiej: Oni. Polscy ludzie Stalina. Rekonstrukcja wizji świata i człowieka polskiej elity władzy lat 1944-1956 (promotor - prof. dr hab. Jan Pomorski).
1994-1999 Studia doktoranckie, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Doktorat: 2000 r. Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na podstawie rozprawy Bogusław Miedziński (1891-1972). Biografia polityczna (promotor - prof. dr hab. Maria W. Wanatowicz)

Praca zawodowa

1992-1994 Urząd Wojewódzki w Lublinie
1996-2003 nauczyciel historii w szkołach podstawowych i gimnazjach miasta Sosnowca
Od 2001 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach (adiunkt)

Publikacje (wybór)

I. Prace zwarte

 1. Bogusław Miedziński (1891-1972). Polityk i publicysta, Łódź: Ibidem, 2002, ss. 256, ISBN 83-88679-22-8.

 2. Rewolucja w pamięci historycznej. Porównawcze studia nad praktykami manipulacji zbiorową pamięcią Polaków w czasach stalinowskich, Universitas: Kraków 2012, ss. 304, ISBN 97883-242-1657-4 (współautor: Tomasz Pawelec).

 3. Dialog o Śląsku. O (nie)zmienności obrazu krainy i jej mieszkańców w polskich syntezach dziejów narodowych epoki zaborów (studium historiograficzne), Katowice 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 466; ISBN 978-83-226-2096-0.

II. Rozprawy i artykuły naukowe

 1. Bohaterowie „Gazety Polskiej” i „Trybuny Ludu”. Studium porównawcze z zakresu polityki pamięci historycznej, (w:) J. Kurek, K. Maliszewski (red.), Widma pamięci, Chorzów: MDK „Batory”, 2010, s. 146-182, ISBN 978-83-929489-1-9.

 2. Bogusława Miedzińskiego wspomnienia lat młodzieńczych, (w:) Zbigniew Zaporowski (red.): Józef Piłsudski i piłsudczycy, Lublin: Wyd. UMCS, 1999 s. 201-218, ISBN 83-227-1365-7.

 3. Drogi do socjalizmu na przykładzie wybranych działaczy PPS i PPSD, (w:) Tadeusz Ślęzak, Michał Śliwa (red.): Polska lewica w XX wieku. Historia - ludzie - idee, Kraków: Wyd. Akademii Pedagogicznej, 2004 s. 43-56, ISBN 837271-285-9.

 4. False Memory Syndrome: The Creation of a Vision of Nation’s Recent History by Communist Authorities in Poland, „Interstitio. East European Review of Historical Anthropology” T. 1: 2007, nr 1, s. 5-30, ISSN 1857-2707 (współautor: Tomasz Pawelec).

 5. Józef Piłsudski a Rosja i Rosjanie. Próba rekonstrukcji postawy psychologicznej, (w:) Lech Maliszewski (red.): Żar niepodległości, Lublin: Wyd. Norbertinum, 2004, s. 13-28, ISBN 83-7222-211-8.

 6. Karol Szajnocha (1818-1868), (w:) Jerzy Maternicki (red.): Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007, s. 101-120, ISBN 978-83-7338-292-3.

 7. Kategoria ‘wizji świata i człowieka’ w badaniu ludzi komunistycznej władzy, (w:) Krzysztof Brzechczyn (red.): Obrazy PRL. O konceptualizacji realnego socjalizmu w Polsce, Poznań: Instytut Pamięci Narodowej, 2008, (Studia i Materiały poznańskiego IPN, T. III), s. 219-227, ISBN 978-83-925139-0-2.

 8. Komunistyczne próby przeorientowania polskiej pamięci historycznej na przykładzie treści podręczników szkolnych, (w:) K. Polasik-Wrzosek, W. Wrzosek, L. Zaszkilniak (red.): Historia-Mentalność-Tożsamość. Studia z historii, historii historiografii i metodologii historii, Poznań: Wyd. IH UAM, 2010, s. 281-301, ISBN 978-83-89407-68-9.

 9. Miasto Lwów jako środowisko życia lwowskich historyków w XIX stuleciu. Karol Szajnocha i Henryk Schmitt, (w:) Jerzy Maternicki, Leonid Zaszkilniak (red.): Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., T. V, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007, s. 138-158, ISBN 978-83-7338-313-5 (współautor: Tomasz Pawelec).

 10. Obraz Ukrainy i stosunków polsko-ukraińskich w podręczniku Anatola Lewickiego „Zarys historii Polski i krajów ruskich z nią połączonych”, (w:) Hanna Wójcik-Łagan (red.): Stosunki polsko-ukraińskie w szkolnej edukacji historycznej od XIX do XXI wieku, Kielce: Wyd. Kieleckie Towarzystwo Naukowe i Akademia Świętokrzyska, 2005, s. 145-161, ISBN 83-86006-86-2.

 11. „Oni” - polscy ludzie Stalina. Rekonstrukcja wizji świata i człowieka polskiej elity władzy lat 1944-1956, „Wieki Stare i Nowe” T. 4, Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2005 s. 216-252, ISBN 83-226-1491-8.

 12. Syndrom fałszywej pamięci. Kreowanie wizji najnowszych dziejów Polski w podręcznikach szkolnych wczesnego PRL-u, (w:) Szymon Wróbel (red.): Iluzje pamięci, Kalisz-Poznań: Wyd. Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM, 2007, s. 99-124, ISBN 978-83-923869-7 (współautor: Tomasz Pawelec).

 13. Śląsk i Ślązacy w „Historii Narodu Polskiego” Adama Naruszewicza, „Śląski Kwartalnik Naukowy Sobótka” R. 64: 2009, nr 1, s. 19-48, PL ISSN 0037-7511.

 14. Śląsk w pracach historyków lwowskich Ignacego Lubicz-Czerwińskiego i Henryka Schmitta, (w:) Jerzy Maternicki (red.): Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., T. 1, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004 s. 178-194, ISBN 83-7338-059-0.

 15. Śląsk w twórczości dziejopisarskiej Karola Szajnochy, (w:) Jerzy Maternicki, Leonid Zaszkilniak (red.): Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX wieku, T. 3, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005 s. 118-137, ISBN 83-7338-241-0.

 16. Śląski epizod Bogusława Miedzińskiego. Przyczynek do rozważań nad rolą Oddziału II Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych w zmaganiach o Górny Śląsk w latach 1919-1921, „Niepodległość” (Nowy Jork) T. 51: 2000/2001 s. 29-44, ISBN 83-87893-94-3.

 17. U źródeł niepodległości. Spory wokół Konwentu, (w:) Zbigniew Zaporowski (red.): Józef Piłsudski i piłsudczycy, Lublin: Wyd. UMCS, 1999 s. 221-231, ISBN 83-227-1365-7.

 18. Walka o pamięć. Bogusław Miedziński w obronie piłsudczykowskiej wizji przeszłości, (w:) Sławomir Nowinowski, Jan Pomorski, Rafał Stobiecki (red.): Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, Łódź: Instytut Pamięci Narodowej, 2008, s. 315-332, ISBN 978-83-925820-9-0.

 19. Życie codzienne lwowskich historyków w XIX stuleciu. Karol Szajnocha i Henryk Schmitt, (w:) Leonid Zashkilniak, Jerzy Maternicki (red.): Bagatokulturne istorićne seredowiszcze Lwowa w XIX i XX stolitiach, T. IV, Lviw-Rzeszów: Wyd. Lviwski Nacionalny Uniwersytet im. Ivana Franki, 2006, s. 19-41, ISBN 966-613-438-1 (współautor: Tomasz Pawelec).

 20. Budowanie „złej pamięci”. Obraz II Rzeczypospolitej w komunistycznej prasie Polski stalinowskiej, (w:) Leonid Zaszkilniak, Joanna Pisulińska, Paweł Sierżęga (red.), Istorija Mentalnost Identičnost IV. Istorična pamiat ukrainciv i pol’akiv u period formuvannia nacionalnoj cvidomosti w XIX - pervoj połovini XX stolitia, PAIS: Lviw, 2011, s. 236-250, ISBN ISBN 978-966-1585-65-1.

 21. Geneza Kozaczyzny w peerelowskich syntezach dziejów Polski, (w:) Andrzej Czyżewski, Rafał Stobiecki, Tomasz Toborek, Leonid Zaszkilniak (red.) Mity i stereotypy w dziejach Polski i Ukrainy w XIX i XX wieku, Warszawa-Łódź 2012, s. 448-462, ISBN 978-83-7629-353-0.

 22. Odchodzenie od tradycji. O niestandardowym ujęciu dziejów Śląska w syntezie dziejów narodowych Józefa Dąbrowskiego, „Sensus Historiae. Studia Interdyscyplinarne” 2012, nr 2, s. 43-59, ISSN 2082-0860.

 23. II Rzeczpospolita widziana na fotografiach, ponuro, (w:) Violetta Julkowska (red.) Foto-historia. Fotografia w przedstawianiu przeszłości, Poznań 2012, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, s. 149-164, ISBN 978-83-63047-11-5.

Załączone pliki:
Pobierz
Rozmiar: 221.7 kB
Komunistyczne próby przeorientowania polskiej pamięci historycznej na przykładzie treści podręczników szkolnych
Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by