PolskiEnglish
dr hab. Maciej Fic
Data: 2013-02-09 13:48:16

Zakład Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznejmf

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 121

tel. służbowy (032) 359 19 86

e-mail: maciej.fic@us.edu.pl

Informacje dodatkowe:

W latach 2008-2016 zastępca dyrektora Instytutu ds. dydaktycznych. Od 2016 p.o. zastępcy dyrektora IH ds. dydaktycznych oraz pełnomocnik dziekana WNS ds. kontaktów ze szkołami.

Zainteresowania badawcze:

Historia społeczno-polityczna Polski XX wieku; problematyka kształcenia historycznego i obywatelskiego; biografistyka oraz historia kultury, nauki i oświaty (zwłaszcza Górnego Śląska).

Sylwetka:

Urodzony w Zabrzu. Mieszkaniec Mysłowic.

Wykształcenie:

2015 - habilitacja na podstawie dorobku oraz książki Między nauką a propagandą. Śląski Instytut Naukowy im. Jacka Koraszewskiego w Katowicach (1957-1992) [Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego].

2003 - doktorat z nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie rozprawy Wilhelm Szewczyk - śląski polityk i działacz społeczny [Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, promotor - prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek].

2003 - absolwent podyplomowych studiów Edukacji Obywatelskiej i Wychowania do Życia w Rodzinie [Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego].

1997 - magisterium z historii na podstawie pracy Stosunki demograficzne miasta Zabrza w latach 1945-1950 [Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego, promotor - prof. dr hab. Franciszek Serafin].

Doświadczenie zawodowe:

Był nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Stanisława Maczka w Katowicach (1997-2005), Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (2004-2007) i III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach (2005-2008). W 1999 roku rozpoczął pracę w Instytucie Historii [IH] Uniwerstetu Śląskiego: najpierw jako asystent i stypendysta IH (1999-2003), następnie jako adiunkt (od 2003 roku). W latach 2004-2013 pełnił obowiązki opiekuna studenckich praktyk pedagogicznych z ramienia IH UŚ (od 2004 do 2009 roku na Wydziale Nauk Społecznych, od 2009 do 2013 roku w Ośrodku Dydaktycznym w Rybniku). W ratach 2006-2007 wypełniał obowiązki sekretarza Komisji Rektorskiej ds. Opracowania Historii UŚ. Był kierownikiem studiów podyplomowych (w latach 2007-2008 Podyplomowych Studiów dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz wiedzy o społeczeństwie, w latach 2011-2013 Podyplomowych Studiów dla nauczycieli w zakresie ICT, języka obcego oraz historii i społeczeństwa-dziedzictwa epok). Od 2008 roku powołany na rzeczoznawcę podręcznikowego przy MEN (z zakresu historii), w latach 2008-2016 był zastępcą dyrektora Instytutu Historii UŚ do spraw dydaktycznych. Od 2017 roku ekspert Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego z zakresu historii.

Podczas realizacji projektów badawczych lub edukacyjnych współpracował bądź współpracuje z wieloma podmiotami, m.in.: Instytutem Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach; Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie; Archiwum Państwowym w Katowicach; Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Tychach; Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach; Górnośląskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk im. Walentego Roździeńskiego w Katowicach; Stowarzyszeniem Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego; Kuratorium Oświaty w Katowicach; Teatrem Rozrywki w Chorzowie, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, radzionkowskim Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku oraz katowickim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej.

Bierze udział  w pracach komisji dydaktycznej przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Historycznego w Warszawie, należy do komisji historycznej katowickiego oddziału Polskiej Akademii Nauk. 

Publikował m.in. na łamach "Rocznika Lubuskiego", półrocznika "CzasyPisma", kwartalników "Fabryka Silesia" i "Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym", dwumiesięcznika  "Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie", miesięcznika "Śląsk", "Tygodnika Powszechnego" oraz dzienników "Gazeta Wyborcza" i "Dziennik Zachodni - Polska. The Times".

Za działalność naukową został nagrodzony m.in. w Konkursie im. Klemensa Szaniawskiego (organizowanym przez Fundację Stefana Batorego oraz Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk w Warszawie).

Według stanu na koniec 2016 roku autor i współautor dziesięciu zwartych prac naukowych; siedmiu publikacji zwartych o charakterze dydaktycznym (m.in. podręcznika, programu kształcenia, zbiorów zadań); redaktor dziesięciu prac zwartych i czasopism naukowych (m.in. zastępca redaktora naczelnego "Śląskiego Almanacha Powstańczego"); autor kilkudziesięciu artykułów w czasopismach, pracach i zeszytach naukowych oraz rozdziałów w pracach zwartych. Autor recenzji wydawniczych kilkunastu pozycji zwartych (w tym podręczników szkolnych) oraz tekstow zamieszczanych na łamach czasopism (m.in. "Historyki", "Przeglądu Zachodniego", Rocznika Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie", "Rocznika Ziem Zachodnich" oraz "Wiadomości Historycznych z Wiedzą o Społeczeństwie").

Okładki wybranych prac zwartych (do trzech autorów)

szewczykkustososmańczykstan wojennyIII LOmiędzy nauką a propagandą

 

Okładki wybranych prac o charakterze dydaktycznym

historiawoswos-videografpowstaniawos-podręcznikhis

 

Okładki wybranych prac pod redakcją

20-leciae-dukacjaszkiceWSiNHiS20-2 

Załączone pliki:
Pobierz
Rozmiar: 733.8 kB
wybór publikacji M. Fica
Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by