PolskiEnglish
Informacje ogólne
Data: 2013-02-09 13:32:13

Zakład Metodologii, Dydaktyki i Nauk Pomocniczych Historii

Skład osobowy Zakładu:

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Tomasz Pawelec

prof. dr hab. Antoni Barciak

dr hab. Maciej Fic

dr Tomasz Kałuski

dr Joanna Mercik

dr Agata Bryłka 

mgr Piotr Kowalewski

Zakład powstał w wyniku przekształceń struktury Instytutu w roku akademickim 2014/2015, z połączenia dwóch samodzielnych dotąd zakładów: Metodologii i Dydaktyki Historii oraz Nauk Pomocniczych Historii.

Główne kierunki badań: badania z zakresu psychohistorii, związków między historiografią i psychologią, refleksji metodologicznej w zakresie historii, badania nad problematyką pamięci historycznej, badania z zakresu nauk pomocniczych historii (okresu śrdniowiecza i epoki nowożytnej), badania nad historią  Śląska (Górnego i Dolnego) oraz pograniczna polsko-czeskiego w średniowieczu, czasach nowożytnych i XX wieku, badania z zakresu dydaktyki historii i wiedzy o społeczeństwie, badania nad biografistyką (zwłaszcza postaci związnych z Górnym Śląskiem), badania nad historią oświaty. 

Copyright (c) 2013-2017 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by