PolskiEnglish
dr Agnieszka Bartnik
Data: 2013-02-07 18:34:09

Zakład Historii Starożytnej
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 134

tel. służbowy (032) 359 - 1467

e-mail: agnieszka.bartnik@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze

 • Wierzenia i duchowość plemion celtyckich

 • Tzw. „interpretatio romana” wierzeń celtyckich oraz „interpretatio celtica” wierzeń rzymskich

 • Sagi celtyckie cyklu mitologicznego i ulsterskiego

 • Recepcja tekstów autorów antycznych w piśmiennictwie oraz tradycji Celtów

Sylwetka

Dr Agnieszka Bartnik jest pracownikiem Zakładu Historii Starożytnej Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Na tej uczelni ukończyła studia historyczne uwieńczone obroną pracy magisterskiej pt. „Lingonowie. Monografia Plemienia” napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Wiesława Kaczanowicza. Swoje zainteresowania badawcze rozwijała pod kierunkiem prof. Kaczanowicza co zaowocowało obroną, w 2008 roku, pracy doktorskiej pt. „Moccus. Dzik w kulturze starożytnych Celtów”. 1 października 2008 roku rozpoczęła pracę w Zakładzie Historii Starożytnej. Obecnie swoje badania koncentruje na wierzeniach oraz duchowości plemion celtyckich ze szczególnym uwzględnieniem sag celtyckich cyklu mitologicznego i ulsterskiego. W 2010 roku została członkiem Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, Oddział w Częstochowie.

Publikacje

 1. Moccus. Dzik w wierzeniach starożytnych Celtów. Katowice 2012.

 2. Nehalennia. Bogini z Jabłkami 82 lata później. Zarys problemu. „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i Powszechnym” 2012, t. 20, s. 45-68.

 3. Monety starożytnych Chin. Część I. Przyczynek do badań nad mennictwem chińskim w okresie XVIII-II wieku p.n.e. „Magazyn Numizmatyczny” 2012, t. 37, s. 5-27.

 4. Monety starożytnych Chin. Część II. Przyczynek do badań nad mennictwem Chińskim w okresie XVIII-II wieku p.n.e. "Magazyn Numizmatyczny" 2012, t. 38.

 5. Druidzi w źródłach antycznych. Rodzaje i stan zachowanego materiału badawczego – próba interpretacji. W: Pamiętnik XI Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki w Katowicach. Red. B. Broda, J. Popanda. Katowice 2012, s. 183-194.

 6. Cath Catharda. Irlandzka wersja „Bellum Civille” Marka Anneusza Lukana? Wprowadzenie do tematu. „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” 2011, t. XXI/2.

 7. Curad-mir jako przedmiot rywalizacji w mitach i legendach celtyckich. W: Przyjaźń – Współpraca - Wrogość. Relacje między politykami, państwami i ludami w czasach antycznych. Red: S. Uliarczyk, M. Paprotny. Rybnik – Katowice 2011, s. 129-146.

 8. Senatus consultum z 186 roku p.n.e. i lex Cornelia z 81 roku p.n.e. jako reakcja władz rzymskich na stosowanie praktyk magicznych?. „Studia Prawnoustrojowe” 2010, t. 12, s. 27-39.

 9. ‘Senatus consultum de Bacchanalibus’ z 186 roku p.n.e. jako próba przywrócenia porządku publicznego w Rzymie. W: Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim. Red: K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek. Lublin 2010, s. 41-52.

 10. Opowieści Cyklu Ulsterskiego. Opowieść o świni króla Mac Dathó (Incipit Scél Mucci Mic Dathó). przeł. i opr. Agnieszka Bartnik. Jastrzębie - Zdrój 2010.

 11. Powstanie Juliusza Cywilisa jako wyraz separatystycznych dążeń prowincji Galii? Studium przypadku. W: Prowincjonalizm w kulturze Europejskiej. Red: B. Płonka-Syroka, K. Marhel. Wrocław 2010, s. 49-83.

 12. Celtyckie pochówki dzików. Z badań nad sepulkralnymi zwyczajami plemion celtyckich. „Wieki Stare i Nowe”. 2009, t. 6, s. 10 – 23.

 13. Paliegeneza, reinkarnacja, metempsychoza, wędrówka dusz. Celtowie a doktryna Pitagorasa. „Podteksty. Czasopismo kulturalno-naukowe”. 2008, t. 3.

 14. Yap - wyspa kamiennych pieniędzy. "Magazyn Numizmatyczny". 2008, t. 36, s. 125-128.

 15. Mennictwo Atrebatów. „Magazyn Numizmatyczny”. 2007, t. 35, s. 42-66.

 16. Pięć reform monetarnych Wang Manga. Przyczynek do historii mennictwa chińskiego. „Magazyn Numizmatyczny”. 2006, t. 34, s. 83-92.

 17. Wyobrażenia zwierząt oraz ich boskie odpowiedniki w ikonografii monet celtyckich. „Magazyn Numizmatyczny”. 2005, t. 33, s. 31-38.

 18. Funkcje metamorfoz w wierzeniach celtyckich. „Classica Catoviciensia. Scripta Minora”. 2005, t. 9, s. 6-12.

 19. Miejsce kultów agrarnych w wierzeniach plemion Eduów, Lingonów i Senonów. „Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”. 2004, t. 6, s. 53-58.

 20. Jak dzik stał się Merkurym. Ewolucja wizerunku oraz funkcji „Boga-Dzika” w wierzeniach plemienia Lingonów. „Pisma Humanistyczne”. 2004, t. 6, s. 143-149.

 21. Bartnik Agnieszka, Kowalewska Anna: Dzieje Studenckiego Koła Naukowego w latach 1969-1977. W: 35 lat Studenckiego Koła Naukowego Historyków. Red.: I. Lar, Katowice 2004, s. 11-18.

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by