PolskiEnglish
dr hab. Zbigniew Hojka
Data: 2013-02-09 13:06:56

Zakład Historii Nowożytnej XIX w.
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 119

tel. służbowy (032) 359 - 1406

e-mail: zbyszek_hojka@o2.pl

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania badawcze: dzieje prasy górnośląskiej, ustrój polskiego Śląska w dwudziestoleciu międzywojennym, dzieje Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku, geneza i rozwój ruchu zawodowego na Górnym Śląsku, propaganda wyborcza na łamach prasy śląskiej w latach 1922-1939.

Sylwetka

Życiorys naukowy

1988 – magister historii Uniwersytet Śląski w Katowicach, temat pracy: Historia diecezji katowickiej 1925-1939
1995 – dr n. hum. Uniwersytet Śląski w Katowicach, temat pracy: Administracja państwowa i samorządowa w województwie śląskim (1922-1939). Geneza, struktura organizacyjna i zakres działania
2007 habilitacja, temat pracy: Polski ruch zawodowy w województwie śląskim w latach 1922-1939. Oblicze polityczne.

Publikacje

Prace zwarte

 1. Śląski Machabeusz. Ksiądz Józef Czempiel i jego parafia, Chorzów 1997. [współautor J. Kurek], ss. 208, ISBN- 83- 86293-11- X.

 2. Józef Rymer. Biografia polityczna. Katowice 2002. ss. 110, ISBN 83-916496-1-X.

 3. Parafia pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Bielszowicach (XIV/XV w. – 2003 r.). Ruda Śląska- Bielszowice 2003, ss. 164. [współautor R. Wawrzynek] ISBN 83 – 919531 – 0 – 6.

 4. Jan Wypler(1890-1965). Życie i twórczość śląskiego poligloty. Katowice 2004, ss. 39. ISBN 83-920155-1-7.

 5. Zespolona administracja rządowa i autonomiczna w województwie śląskim (1922 – 1939) – geneza, struktura organizacyjna i zakres działania. Katowice 2005, ss. 105, ISBN 83-921532-1-9.

 6. Polski Ruch zawodowy w województwie śląskim w latach 1922-1939. Oblicze polityczne. Katowice 2006, ss. 335. ISSN 02808-6-336, ISBN 83-226-1562-0.

 7. Parafia pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Woszczycach (XIII/XIV w.-2005 r.). Katowice 2007, ss.212 [współautor Krzysztof Gizdoń]

 8. Józef Rymer: pierwszy włodarz polskiego Śląska. Katowice 2009, ss. 60, ISBN 978-83-7593-036-8

 9. Dzieje parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chorzowie Batorym, Chorzów-Hajduki Wielkie 2010, ss. 145.

Artykuły naukowe

 1. Skarbowość w województwie śląskim. W: Studia z historii gospodarczej Polski, p. red. J. Kwaka, Katowice 1994, ss. 116-124, ISSN 0208-6336, ISBN 83226-0578-1.

 2. Administracja rządowa . W: Województwo śląskie. Zarys monograficzny, p. red. F. Serafina, Katowice 1996, ss. 30-48. ISSN 0208- 6336, ISBN 83-226-0660-5.

 3. Skarbowość, W: Województwo śląskie Zarys monograficzny, p. red. F. Serafina, Katowice 1996, ss. 391-404. . ISSN 0208- 6336, ISBN 83-226-0660-5.

 4. Ostatnie lata życia i śmierć księdza dziekana Józefa Czempiela ( 1939-1942). W: Z dziejów tradycji , historii i kultury Wielkich Hajduk. Chorzów 1996, ss. 111-122, ISSN 83-86293-07-1.

 5. Szkolnictwo powszechne w inspektoracie królewskohuckim (chorzowskim) w latach 1922-1939, W: Chorzów w kulturze Śląska, Chorzów 1997, ss. 121-138. ISBN 908549.

 6. Szkolnictwo średnie i zawodowe w inspektoracie królewskohuckim (chorzowskim) w latach 1922-1939, W: Z dziejów oświaty w Chorzowie, Chorzów 1998, ss. 59- 68, ISBN 83-86293-19-5.

 7. Struktura organizacyjna polsko-francuskiej spółki skarbowej Skarboferm. „Studia i materiały z dziejów Śląska” t. 24, Katowice 1999, ss. 76-86, ISBN 83-86053-29-1.

 8. Chrześcijańskie organizacje zawodowe w części górnośląskiej diecezji wrocławskiej na przełomie XIX/XX wieku. W: Tysiącletnie dziedzictwo kulturowe diecezji wrocławskiej, Katowice 2000, ss. 321-331, ISBN 83-86053-36-4.

 9. Ordynacje wyborcze do Sejmu i Senatu RP oraz Sejmu Śląskiego obowiązujące w województwie śląskim w latach 1922-1939. W: Acta Facultatis Philosophicae Uniwersitatis Ostraviensis, Ostrava 2000, Historie, ss. ISBN 80-7042-572-5.

 10. Walka o język polski w prasie polskojęzycznej na Górnym Śląsku w drugiej połowie XIX wieku, w: Kultura i obyczajowość mieszkańców Chorzowa w XIX i XX wieku. Chorzów Batory 2001, s. 85-98, ISBN 83-86293-32-2.

 11. Wybory do Sejmu Śląskiego i Sejmu i Senatu RP i Sejmu Śląskiego w 1935 r. w województwie śląskim, „Studia i materiały z dziejów Śląska” t. 25, Katowice 2001, ss. 143- 162. ISBN 83-86053.

 12. Jan Wypler katowicki sinolog. W: Katowice w 136. W: W rocznicę uzyskania praw miejskich. Katowice 2002, ss. 291- 305. ISBN 83-86053-46-1.

 13. Sejm Śląski podstawą autonomii województwa śląskiego. W: Pierwsza Sesja Sejmu Śląskiego 10 października 1922 . Katowice 2002, ss. 9-12. ISBN 83-916496-2-8.

 14. Agricola cum facultatae theoligicae – proboszcz bielszowicki ks. Franciszek Buschmann. W:„Rudzki Rocznik Muzealny” R: 2001. Ruda Śląska 2002. ss. 95-102, ISNN 1641-3444-X.

 15. Prof. dr hab. Jerzy Edward Jaros- historyk górnictwa węglowego. W: „Przegląd Górniczy” R:58. 2002. Nr 11, ss. 46-49, ISSN 0033-26-10.

 16. Zjednoczenie Zawodowe Polskie, Narodowe Stronnictwo Robotników i Narodowa Partia Robotnicza na Górnym Śląsku wobec powstań śląskich i plebiscytu. W: Wieki Stare i Nowe, T. III, Katowice 2003, ss.

 17. Związek Górników Zjednoczenia Zawodowego Polskiego na Górnym Śląsku w latach 1902-1939. W: „Przegląd Górniczy” R:60. 2004. Nr 2, ss. 24-31, ISSN 0033-26X.

 18. Centralny Związek Górników na Górnym Śląsku w latach 1913-1939. W: „Przegląd Górniczy” R:60. 2004. Nr 3, ss. 29-36, ISSN 0033-26X.

 19. Związek Górników Chrześcijańskich Związków Zawodowych w województwie śląskim w latach 1923-1939. W: „Przegląd Górniczy” R:60. 2004. Nr 6, ss. 50-54, ISSN 0033-26X.

 20. Sanacyjne związki zawodowe grupujące górników w województwie śląskim w latach 1928-1939. W: „Przegląd Górniczy” R:60. 2004. Nr 10, ss. 44-49, ISSN 0033-26X.

 21. Komunizujące związki zawodowe grupujące górników w województwie śląskim w okresie międzywojennym. W: „Przegląd Górniczy” R:60. 2004. Nr 11, ss. 63-68, ISSN 0033-26X.

 22. Struktura organizacyjna Towarzystwa Francusko- Włoskiego dąbrowskich kopalń węgla w latach 1878-1939. W: Przemysł na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w XIX i XX wieku. Katowice 2004, ss. 105-120. ISSN 0208-6336, ISBN 83-226-1343-1.

 23. Podstawy ustrojowe województwa śląskiego 1922-1939. W: Acta Facultatis Philosophicae Uniwersitatis Ostraviensis, Ostrava 2004, Historie, ss. 87-97, ISBN 80-7042-666-7.

 24. Akt przejęcia części Górnego Śląska przez Polskę w 1922 roku. W: Kronika Katowic, t. X, Katowice 2005, ss. 9- 22, ISBN 83-87-727-27-X.

 25. Podstawy ustrojowe autonomicznego województwa śląskiego (1922-1939). W: Kronika Katowic, t. X, Katowice 2005, ss. 23-33, ISBN 83-87-727-27-X.

 26. Katolik w czasie I wojny światowej. W: Studia i Materiały z Dziejów Śląska. nr 26, Katowice 2005, ss. 42-63.

 27. Prasa polskojęzyczna jako forum walki o polskie odrodzenie narodowe na Górnym Śląsku w drugiej połowie XIX wieku, W: Studia i Materiały z Dziejów Śląska. nr 26, Katowice 2005, ss. 64-83.

 28. Działalność translatorska Jana Wyplera, W: Wieki Stare i Nowe, T. V, Katowice 2005, ss. 151-167, ISSN 0208-6336, ISBN 83-226-1491-8.

 29. Jan Wypler – droga życia, s. 17-28. W: Jan Wypler śląski humanista, Katowice 2008, , ISBN 978-83-7593-016-0

Wydawnictwa źródłowe

 1. Wyrósł z dobrego drzewa. Uniwersytet Śląski 1968- 1998. Fakty, dokumenty, relacje. Katowice 1998, ss. 55-168. [współautor J. Kaniewski], ISSN 0208-6336, ISBN 83-226-00814-4.

 2. Mądrość zbudowała sobie dom. Uniwersytet Śląski 1968-2008. Dzieje, dokumentacja, źródła. Katowice 2008, ISSN 02008-6236, ISDN 978-83-226-2763-2, ss. 303-570

Biogramy

 1. Józef Czempiel. Śląski Słownik Biograficzny. t. I, Katowice 1999, ss. 64-67.[współautor J. Kurek], ISBN 83-226-0833-0, ISSN 0208-6336.

Artykuły popularno-naukowe

 1. Górny Śląsk w granicach Polski. W: „Śląsk” 2002, nr 6(80) ss. 26-30.[współautor B. Bugaj-Hojka]ISSN 1425-3917.

 2. Od początku. Administracja rządowa i samorząd w województwie śląskim 1922-1939, Śląsk, 2007, nr 6

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by