PolskiEnglish
dr Katarzyna Wilczok
Data: 2013-02-08 14:50:56

Zakład Historii Najnowszej po 1945 r.
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 140

tel. służbowy (032) 359 – 1397-1402

e-mail: k.wilczok@interia.pl

Zainteresowania badawcze

W ramach prowadzonych prac zajmuje się badaniem rewolucji "Solidarności", zarówno w wymiarzedr Katarzyna Wilczoklokalnym, regionalnym jak i krajowym. Interesuje się także kwestią pomocy społeczeństw demokratycznych dla Polski w okresie stanu wojennego oraz więźniami "Jedenastki".

Sylwetka

Urodzona w 1984 roku w Zabrzu, chorzowianka. Absolwentka studiów historycznych (specjalność nauczycielska) na Uniwersytecie Śląskim, przez 3 lata działała w Studenckim Kole Naukowym Historyków UŚ, w roku akademickim 2007/2008 pełniła funkcję wiceprezesa. W 2008 roku obroniła pracę magisterską "Relacje króla Kazimierza Jagiellończyka z Kościołem katolickim w sferze sacrum i profanum", napisaną pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Idziego Panica.
W maju 2015 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w oparciu o dysertację "Kierownictwo MKZ Katowice NSZZ Solidarność wobec programu i taktyki działania NSZZ Solidarność w latach 1980-1981", przygotowaną pod kierunkiem dr. hab. Kazimierza Miroszewskiego. Praca doktorska została wyróżniona w IX edycji Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2015.

Publikacje

 Prace zwarte

 •Opór społeczny w Chorzowie w ostatniej dekadzie PRL (1980-1989), Katowice 2015, ss. 344.

 Artykuły 

•Polityka Kazimierza Jagiellończyka wobec Kościoła katolickiego w Królestwie Polskim, [w:] Per aspera ad astra Materiały z XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków, t. III, Kraków 2008, s. 137–156.
•Stan badań i postulaty badawcze do dziejów najnowszych Chorzowa (1980 – 1990), "Zeszyty Chorzowskie" t. 11, Chorzów 2010, s. 144–151.
•MKZ Katowice NSZZ „Solidarność” w otoczeniu społeczno–kulturowym regionu, "Szkice Archiwalno-Historyczne" 2013, nr 10, s. 155-177.
•Wkład NSZZ "Solidarność" w opracowanie nowego projektu ustawy o związkach zawodowych (1981 r.) /w druku/

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by