PolskiEnglish
dr Adam Krawczyk
Data: 2013-02-08 14:46:13

Zakład Historii Najnowszej po 1945 r.
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 139

tel. służbowy (032) 359 - 1397

e-mail: losangeles@interia.pl

Zainteresowania badawcze

Zakresem zainteresowań badawczych jest tematyka terroryzmu, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz XX-wiecznej historii powszechnej, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktu bliskowschodniego. Obecnie prowadzone są badania nad działalnością zbrojnych grup w konflikcie arabsko-izraelskim.

Sylwetka

w przygotowaniu

Publikacje

Monografie

 1. Terroryzm ugrupowań fundamentalistycznych na obszarze Izraela w II połowie XX wieku, Toruń 2007.

Publikacje w periodykach i opracowaniach zbiorowych

 1. Kościół katolicki i inne związki wyznaniowe na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, [w] Rok 1945 w województwie śląsko-dąbrowskim, pod red. A. Topola, Katowice 2004, s. 140-164.

 2. Terroryzm żydowski w Izraelu w latach 80. i 90. XX wieku, [w:] Polityczne metody zwalczania terroryzmu, pod red. K. Liedla, J. Marszałek-Kawy, Sz. Wudarskiego, Toruń 2006, s.109-126.

 3. Reorientacja postrzegania Europy jako miejsca działań terrorystów z krajów islamskich, [w:] Politologia i Stosunki Międzynarodowe nr 1-2007, Toruń 2007.

 4. Selektywna eliminacja – izraelska odpowiedź na terroryzm palestyński, [w:] Wybrane aspekty bezpieczeństwa, pod red. J. J. Piątka i R. Podgórzańskiej, Tom 2, Szczecin 2007, s. 93-104.

 5. Terrorism and his efficiency for example terrorism in the Jewish-Palestinian conflict 1945- 2005, [w:] From total war to war against terrorism, pod red. K. Kubiaka, P. Mickiewicza, 2006, Wrocław, s. 119-144.

 6. Państwo czy bantustan? Funkcjonowanie Autonomii Palestyńskiej w latach 1994-2006, „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, vol. 5, nr 1-2/2007, Gdańsk 2007, s. 81-96.

 7. Broń rakietowa na wyposażeniu palestyńskich organizacji terrorystycznych w XXI wieku, [w:] Współczesny wymiar terroryzmu. Przeciwdziałanie zjawisku, pod red. J. Gryza, R. Kwećka, warszawa 2007, s. 191-198

 8. Niepodległość – krachem dla terroryzmu (zmierzch terroryzmu nacjonalistycznego w konflikcie żydowsko-arabskim), [w:] Czy zmierzch terroryzmu? case studiem i wnioski dla Polski, pod red. R. Borkowskiego, Oświęcim 2008, s.125-136.

 9. Wykorzystanie środków masowego przekazu przez organizacje terrorystyczne na przykładzie Hamasu i Hezbollahu, [w:] Media Masowe wobec przemocy i terroryzmu pod red. Andrzeja Kozieła, Katarzyny Gajlewicz, Warszawa 2008 s.151-162.

 10. Al-Nakba - palestyńska katastrofa roku 1948 - w publikacjach „nowych historyków”, Łódź 2008.

 11. Kulisy zamachu na oenzetowskiego mediatora dla Palestyny Folke Bernadotte we wrześniu 1948 roku, Gdańsk 2008.

Copyright (c) 2013-2017 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by