PolskiEnglish
dr hab. prof. UŚ Kazimierz Miroszewski
Data: 2013-02-08 14:41:29

Zakład Historii Najnowszej po 1945 r.
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 9

tel. służbowy (032) 359 - 1727

e-mail: kazimierz.miroszewski@us.edu.pl

Dodatkowe informacje

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

Zainteresowania badawcze

Zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim na historii Polski od 1944 roku. Autor zajmuje się funkcjonowaniem aparatu represji ze szczególnym uwzględnieniem obozów pracy przymusowej, obozów radzieckich na ziemiach polskich oraz funkcjonowania prokuratury i Komisja Specjalna do walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym. Uzupełnieniem tej problematyki są badania porównawcze dotyczące systemu obozowego w krajach bloku socjalistycznego. Innym polem badawczym są przemiany społeczno-polityczne na terenie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego po 1945 roku.

Publikacje (wybór)

I. Prace zwarte

 1. Centralny Obóz Pracy Jaworzno. Podobóz ukraiński (1947 – 1949). Katowice 2001, ss.200.

 2. Obozy pracy przymusowej na terenie Katowickiego i Chorzowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego (1945 – 1950), Katowice 2002, ss. 289.

 3. Marzec 1968 roku w województwie katowickim, Katowice 2009, ss. 211 (współautor S. Fertacz), ISBN 978-83-226-1819-6

II. Prace pod współredakcją

 1. Historia martyrologii więźniów obozów odosobnienia w Jaworznie (1939 – 1956), Jaworzno 2002, ss. 147.

 2. Obozy dwóch totalitaryzmów Jaworzno 1943 – 1956, Jaworzno 2007, t. 1, wyd. II uzupełnione i poprawione, ss. 176, t. 2, ss. 160.

III. Artykuły

 1. Udział ludowców w pracach Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Politycznych w województwie śląsko-dąbrowskim (1945 – 1948). /w:/ Z dziejów ruchu ludowego na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, pod red. F. Serafina, Katowice 1989, ss. 132 – 148.

 2. Komisja Specjalna do walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym a obozy pracy na Śląsku (1945 – 1954). /w:/ Obozy pracy przymusowej na Górnym Śląsku, pod red. A. Topola, Katowice 1994, ss. 77 – 87.

 3. Po reformie administracyjnej 1975 (1975 – 1989). /w:/ Lędziny. Zarys dziejów, pod red. F. Serafina, Lędziny 1998, ss. 426 – 435.

 4. Wpływ Komisji Specjalnej na życie codzienne w Częstochowie. /w:/ Życie codzienne w Częstochowie w XIX i XX wieku, pod red. R. Szewda i W. Palusa, Częstochowa 1999, ss. 213 – 228.

 5. Stosunek Armii Czerwonej do ludności województwa śląsko-dąbrowskiego w 1945 roku. /w:/ Ziemie Odzyskane pod wojskową administracją radziecką po II wojnie światowej, pod red. S. Łacha, Słupsk 2000, ss. 231 – 242.

 6. Prokuratura jako instrument represji stalinowskich 1945 – 1956 (na przykładzie województwa śląsko-dąbrowskiego i katowickiego). /w:/ Rok 1948. Nadzieje i złudzenia polskich socjalistów, pod red. M.E. Ożóg, Rzeszów 2000, ss. 125 – 142.

 7. Obozy odosobnienia w przemysłowej części województwa śląskiego po II wojnie światowej. /w:/ „Studia Śląskie” 2000, t. LIX, ss. 163 – 182. (współautor).

 8. Obozy pracy przymusowej w województwie śląsko-dąbrowskim. /w:/ Prace Komisji Naukowych. Polska Akademia Nauk Oddział Katowice, Katowice 2001, z. 25, ss. 10-12.

 9. Obozy odosobnienia w Polsce południowej 1945 – 1956, /w:/ Vĕzeňské systémy v Československu a ve střední Evropĕ 1945 – 1955, Opava 2001, ss. 172 - 190.

 10. Początek nowego systemu w Sosnowcu (1945 – 1948), /w:/ Sosnowiec. 100 lat dziejów miasta, pod red. J. Walczaka, Sosnowiec 2002, ss. 243 - 254.

 11. Powstanie i funkcjonowanie Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie (1945 – 1949), /w:/ „Dzieje Najnowsze” 2002, nr 2, s. 23 - 40.

 12. Aparat przymusu i wymiar sprawiedliwości w województwie śląsko-dąbrowskim /w:/ Rok 1945 w województwie śląsko-dąbrowskim, pod red. A. Topola, Katowice 2004, ss. 178 – 208.

 13. Browary Książęce – Państwowy Browar Tychy – Tyskie Zakłady Piwowarsko-Słodownicze – Tyskie Zakłady Piwowarskie – Zakłady Piwowarskie w Tychach, /w:/ Tyskie Browary Książęce 1629 – 2004, pod red. R. Kaczmarka, Tychy 2004, ss. 142 – 161.

 14. Obozy radzieckie a deportacja Górnoślązaków, /w:/ Deportacje Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku, pod red. A. Dziuroka i M. Niedurnego, Katowice 2004, ss. 35 – 40.

 15. Wpływ Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym na życie codzienne mieszkańców Górnego Śląska, /w:/ Śląska codzienność po II wojnie światowej, pod red. Z. Wodniczki, Katowice 2006, ss. 97 - 115.

 16. Armia Czerwona na Górnym Śląsku – wyzwoliciel czy okupant?, /w:/ Zakończenie wojny na Górnym Śląsku, po red. Z. Wodniczki, Katowice 2006, ss. 114 – 136.

 17. Losy ludności ukraińskiej na ziemiach polskich w latach 1944 – 1949, /w:/ „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Wydział Zamiejscowy w Chorzowie” Poznań 2006, nr 7, ss. 73 – 98.

 18. Obozy pracy przymusowej na terenie Jaworznicko-Mikołowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego, /w:/ Obozy dwóch totalitaryzmów Jaworzno 1943 – 1956, Jaworzno 2007, t. 2, ss. 48 – 69.

 19. PPR i partie koncesjonowane, /w:/ Województwo śląskie 1945 – 1950, pod red. A. Dziurok, R. Kaczmarek, Katowice 2007, ss. 149 – 160.

 20. Referendum i wybory do Sejmu Ustawodawczego, /w:/ Województwo śląskie 1945 – 1950, pod red. A. Dziurok, R. Kaczmarek, Katowice 2007, ss. 171 – 186.

 21. Obóz władzy po wyborach do Sejmu Ustawodawczego, /w:/ Województwo śląskie 1945 – 1950, pod red. A. Dziurok, R. Kaczmarek, Katowice 2007, ss. 186 – 196.

 22. Prokuratura powszechna i specjalna, /w:/ Województwo śląskie 1945 – 1950, pod red. A. Dziurok, R. Kaczmarek, Katowice 2007, ss. 244 – 250.

 23. Sądy powszechne i specjalne, /w:/ Województwo śląskie 1945 – 1950, pod red. A. Dziurok, R. Kaczmarek, Katowice 2007, ss. 250 – 254.

 24. Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, /w:/ Województwo śląskie 1945 – 1950, pod red. A. Dziurok, R. Kaczmarek, Katowice 2007, ss. 264 – 272.

 25. System obozowy, /w:/ Województwo śląskie 1945 – 1950, pod red. A. Dziurok, R. Kaczmarek, Katowice 2007, ss. 273 – 286.

 26. Polskie Stronnictwo Ludowe, /w:/ Województwo śląskie 1945 – 1950, pod red. A. Dziurok, R. Kaczmarek, Katowice 2007, ss. 307 – 328.

 27. Obozy odosobnienia w Europie Środkowo-Wschodniej i ZSRR, /w:/ „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Wydział Zamiejscowy w Chorzowie” Poznań 2007, nr 9, ss. 163 – 186.

 28. „Solidarność” Częstochowska, /w:/ Częstochowa. Dzieje miasta i klasztoru jasnogórskiego, t. IV, Częstochowa 2007, ss. 319 - 346.

 29. Życie polityczne w powiecie zawierciańskim (1945 – 1947), /w:/ Pierwsze lata komunizmu w powiecie zawierciańskim (1945 – 1947), pod red. W. Dubiańskiego, Katowice-Kraków 2007, ss. 9 – 25. ISBN 978-83-61033-08-0

 30. Będzin w powojennej Polsce. Życie społeczno-polityczne, /w:/ Będzin 1358 – 2008, t. III, pod red. A. Glimos-Nadgórskiej, Będzin 2008, ss. 559 – 621. ISBN 83-922000-3-9

 31. Obozy pracy przymusowej w Bytomskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego 1945 – 1949, /w:/ Bytomskie martyrologium powojennych lat 1945 – 1956. Ofiary komunistycznego terroru i ich pomnik, pod red. J. Drabiny, Bytom 2009, ss. 77 – 108. ISBN 978-83-922322-9-2

IV. Słowniki

 1. Szkolny słownik historii Polski. Katowice 2000, ss. 419. (współautor – 1/3).

 2. Szkolny słownik historii powszechnej, Katowice 2001, ss. 717 (współautor – 1/3).

 3. Słownik Historii Polski i świata, Katowice 2005, ss. 944. (współautor – 1/3)

 4. Bohaterowie historii świata, Katowice 2007, ss. 80 (współautor – 1/2).

 5. Bohaterowie historii Polski, Katowice 2007, ss. 80 (współautor – 1/2).

 6. Ilustrowane kalendarium dziejów Polski, Chorzów 2007, ss. 80 (współautor – 1/2).

 7. Ilustrowane kalendarium dziejów świata, Chorzów 2008, ss. 80 (współautor – 1/2). ISBN 978-83-7183-557-5

 8. 300 postaci, które zmieniły historię Polski i świata, Chorzów 2008, ss. 319 (współautor – 1/3).

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by