PolskiEnglish
Informacje ogólne
Data: 2013-02-08 14:18:41

Zakład Historii Najnowszej po 1945 roku

Skład osobowy Zakładu

Kierownik Zakładu: dr hab. Krzysztof Nowak
dr hab. prof. UŚ Kazimierz Miroszewski
dr hab. Jarosław Tomasiewicz
dr Katarzyna Wilczok
dr Mateusz Sokulski

Historia zakładu

Zakład Historii Najnowszej po 1945 roku został utworzony w 1992 roku. Od 2012 r. kierownikiem Zakładu jest dr hab. Krzysztof Nowak, poprzednio pracownik Zakładu Historii Archiwistyki i Historii Śląska. Obecnie pracownikami Zakładu są: dr hab. prof. UŚ Kazimierz Miroszewski, dr hab. Jarosław Tomasiewicz, dr Katarzyna Wilczok oraz dr Mateusz Sokulski.

Kierunki badawcze

 • Życie społeczno–gospodarcze i polityczne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska po 1945 roku.

 • Ruchy narodowe na Górnym Śląsku.

 • Kształtowanie się systemu stalinowskiego w województwie śląskim i katowickim.

 • Obozy pracy przymusowej na Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim.

 • Biografistyka regionalna i ogólnopolska.

 • Stan wojenny w województwie katowickim.

 • Ekstremizmy polityczne jako źródło terroryzmu.

 • Dzieje Unii Europejskiej.

 • Pogranicza Europy Środkowo-Wschodniej w XX w.

 • Polacy za granicą i emigracja polska w XX w.

 • Polityka zagraniczna PRL.

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by