PolskiEnglish
dr Miłosz Skrzypek
Data: 2013-02-08 14:11:03

Zakład Historii Najnowszej 1918-1945
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 131

tel. służbowy (032) 359 - 1536

e-mail: milosz.skrzypek@us.edu.pl

Zainteresowania badawcze

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na historii najnowszej Polski i historii powszechnej. Uwzględniają one przede wszystkim historię terenów pogranicza tzw. “kresów południowo – zachodnich” państwa polskiego. Główny nacisk położono tutaj na procesy unifikacyjne i państwowotwórcze, ujęte w kontekście relacji z odrodzoną II Rzeczypospolitą. Jednocześnie prezentują one „dziedzictwo” Austro – Węgier i w mniejszym stopniu Niemiec - poruszając między innymi zagadnienia administracji szkolnej, sądowniczej, ustawodawstwa oraz problematykę samorządu lokalnego – funkcjonującego w ramach państwowości polskiej (województwo śląskie). Powyższy obszar badań pracownika obejmuje także elementy biograficzne osób powiązanych z centralną, jak i regionalną sceną polityczną oraz politykę państw sprzymierzonych (głównie Wielkiej Brytanii i Francji) wobec konfliktów narodowościowych na terenach pogranicza polsko – czechosłowackiego i polsko – niemieckiego w okresie kształtowania się granic państwa.

Sylwetka

w przygotowaniu

Publikacje

  1. Unifikacja Śląska Cieszyńskiego z państwem polskim w latach 1920 – 1922. [w:] Józef Chlebowczyk – badacz procesów narodotwórczych w Europie XIX i XX wieku., Katowice 2007, s. 226 -244

  2. Zaufać czy interweniować? Stanowisko władz centralnych i lokalnych wobec sposobu przejęcia władzy na obszarach Śląska Cieszyńskiego i Górnego Śląska w latach 1920 – 1922 [w:] W 85. Rocznicę (red.) Z. Kapała, Bytom 2007, s. 195 - 214

  3. Aktywność społeczno – polityczna mieszkańców Śląska Cieszyńskiego w okresie integracji z odrodzonym organizmem państwowości polskiej w latach 1918 – 1922. [w:] Odmiany myślenia o społeczeństwie obywatelskim. (red.) L. Kacprzak, D. Mierzejewski, Piła 2007

  4. Organizacja i podstawy prawne funkcjonowania polskiego szkolnictwa na Śląsku Cieszyńskim w latach 1920 – 1922 [w:] Wieki stare i nowe., t. 5, Katowice 2007, s. 187 – 203.

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by