PolskiEnglish
Dr Agata Bryłka
Data: 2016-12-01 13:39:43

zdjęcie dr A. BryłkiZakład Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 125

tel. służbowy (032) 359-1137

e-mail: agatabrylka0@gmail.com

Zainteresowania badawcze

Oscylują wokół nauk pomocniczych historii, źródłoznawstawa, dyplomatyki, paleografii, chronologii oraz kalendariografii śląskiej, epigrafiki górnośląskiej, dziejów Górnego Śląska w średniowieczu i czasach nowożytnych oraz mentalności w średniowieczu i epoce nowożytnej.

Sylwetka

Studia magisterskie z historii w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego (2003-2008), temat pracy magisterskiej Reklama w międzywojennej prasie katowickiej jako źródło historyczne; studia doktoranckie na WNS UŚ (2008-2012), temat rozprawy doktorskiej: Nowożytna kalendariografia śląska - studium źródłoznawcze.

W 2009 roku parkatyka naukowa na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze.

Członkostwo w organizacjach naukowych

  • Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe (sekretarz Komisji Nauk Historycznych)

  • Polskie Towarzystwo Historyczne (sekretarz Oddziału katowickiego)
Załączone pliki:
Pobierz
Rozmiar: 440 kB
publikacje A. Bryłki (2008-2016)
Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by