PolskiEnglish
dr Mateusz Sokulski
Data: 2016-10-18 17:52:07

Zakład Historii Najnowszej po 1945 r.

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 140

tel. służbowy (032) 359 – 1397-1402

email: mateuszsokulski@gmail.com

Zainteresowania badawcze:

Historia dyplomacji, opozycja demokratyczna w Europie Środkowo-Wschodniej, stosunki polsko-jugosłowiańskie, kwestie narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej.

Sylwetka:

Urodzony w 1984 roku we Wrocławiu.W 2008 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (filologia serbsko-chorwacka), w 2010 studia historyczne w Instytuie Historycznym UWr. Na tym samym wydziale obronił w 2017 roku rozprawę doktorską pt. Stosunki jugosłowiańsko-polskie 1970-1980. Prowadził badania w Belgradzie, Zagrzebiu i Moskwie, uczestniczył w konferencjach naukowych w Polsce, Serbii i Chorwacji. Współpracuje w IPN (udział w realizacji projektów Dokumenty do stosunków polsko-radzieckich 1953-1964 (redakcja językowa i naukowa, przygotowanie dokumentów do druku) oraz Opozycja demokratyczna w PRL 1976-1989. Encyklopedia Solidarności (autor biogramów). Autor kilkunastu publikacji naukowych.

Załączone pliki:
Pobierz
Rozmiar: 476.8 kB
wykaz publikacji M. Sokulskiego
Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by