PolskiEnglish
Janusz Gruchała (1949-2011)
Data: 2016-03-29 12:36:17

prof. dr hab. Janusz Gruchała - urodzony 24 VIII 1949 roku w Czarkowach (pow. Busko-Zdrój), zmarł 21 XI 2011 roku w Katowicach. Związany z Instytutem Historii UŚ od 1 X 1973 roku aż do śmierci. Badacz dziejów politycznych II połowy XIX wieku i okresu międzywojennego obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. Długoletni kierownik Zakładu Historii Nowożytnej XIX wieku.

Najważniejsze publikacje: Koło Polskie w austriackiej Radzie Państwa wobec kwestii czeskiej i Śląska Cieszyńskiego: (1879-1899) (1982); Rząd austriacki i polskie stronnictwa polityczne w Galicji wobec kwestii ukraińskiej (1890-1914) (1988); Tomasz G. Masaryk (1996); Czeskie środowiska polityczne wobec spraw polskich 1920-1938 (2002).

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by