PolskiEnglish
Henryk Kocój (ur. 1931)
Data: 2016-03-29 12:31:40

prof. dr hab. Henryk Kocój - urodzony w 1931 roku w Oświęcimiu. Z IH UŚ związany w latach 1976-2005, wcześniej pracował w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Badacz nowożytnej historii Polski oraz powszechnej, zwłaszcza okresu schyłku Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Długoletni kierownik Zakładu Historii Nowożytnej XVI-XVIII wieku.

Najważniejsze publikacje: Francja a upadek Polski: polskie rachuby na pomoc Francji w czasie Sejmu Czteroletniego i Insurekcji Kościuszkowskiej (1976); Kościuszko i współczesna mu scena polityczna: mocarstwa europejskie wobec powstania kościuszkowego: zagadnienia wybrane (1994); Francja wobec Sejmu Wielkiego: (zarys stosunków dyplomatycznych między Francją a Polską w latach 1788-1792) (2001).

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by