PolskiEnglish
Eugeniusz Kopeć (1933-1984)
Data: 2016-03-29 12:06:10

doc. dr hab. Eugeniusz Kopeć - urodzony 30 XII 1933 roku w Czechowicach, zmarł 29 VII 1984 roku w Cieszynie. Z IH UŚ związany w latach 1974-1978, wcześniej m.in. pracownik Śląskiego Instytutu Naukowego w Katowicach. Badacz nowożytnych i najnowszych dziejów Polski (zwłaszcza problematyki śląskiej). W UŚ pełnił m.in. obowiązki prodziekana Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego.

Najważniejsze publikacje: Południowo-zachodnie kresy Rzeczypospolitej 1918-1939: społeczne warunki integracji (1981); "My i oni" na polskim Śląsku (1918-1939) (1986).

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by