PolskiEnglish
Michał Komaszyński (1924-2007)
Data: 2016-03-29 12:04:37

prof. dr hab. Michał Komaszyński - urodzony 23 II 1924 roku w Potoku Złotym k. Buczacza, zmarł 12 XII 2007 roku w Katowicach. Z IH UŚ związany w latach 1972-1998, wcześniej m.in. pracownik Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach. Badacz stosunków polsko-francuskich w okresie nowożytnym (zwłaszcza w okresie panowania Jana III Sobieskiego). Długoletni kierownik Zakładu Historii Nowożytnej IH.

Najważniejsze publikacje: Polska w polityce gospodarczej Wersalu 1661-1715 (1968); Księcia Contiego niefortunna wyprawa po koronę Sobieskiego (1971); Maria Kazimiera dArquien Sobieska królowa Polski 1941-1716 (1983).

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by