PolskiEnglish
Jerzy Jaros (1925-1992)
Data: 2016-03-29 12:01:12

prof. dr hab. Jerzy Jaros - urodzony 13 X 1925 roku w Warszawie, zmarł 23 VI 1992 roku w Sosnowcu. Był związany z IH od 1972 roku do śmierci, wcześniej zatrudniony m.in. w Archiwum Państwowym w Katowicach. Badacz historii przemysłu (zwłaszcza górnictwa) w XIX i XX wieku oraz nauk pomocniczych historii. W IH UŚ pełnił m.in. obowiązki zastępcy dyrektora IH oraz kierownika Zakładu Badań Historycznych i Nauk Pomocniczych Historii (a następnie Zakładu Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii).

Najważniejsze publikacje: Historia górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim w latach 1914-1945 (1969); Historia górnictwa węglowego w Polsce Ludowej: (1945-1970) (1973); Dzieje górnictwa węglowego w Zagłębiu Górnośląskim (1986).

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by