PolskiEnglish
Charakterystyka kierunku - Środkowoeuropejskie Studia Historyczne
Data: 2016-03-06 22:14:34

Studia II stopnia

NOWOŚĆ!!!

Propozycja studiów, stanowiąca efekt współpracy historyków z Czech (Ostrawa), Polski (Katowice) i Słowacji (Bańska Bystrzyca). Czterosemestralne studia, spośród których pierwszy i czwarty semestr studenci spędzą w Instutucie Historii UŚ, a drugi i trzeci w Katedrach Historii Uniwersytetów w Bańskiej Bystrzycy i Ostrawie (pod okiem tamtejszych wykładowców).

Uczestnik studiów otrzyma w ich trakcie zestaw wiedzy merytorycznej (m.in. z zakresu podstaw historii Czech, Polski i Słowacji, wybrane zagadnienia z poszczególnych dziedzin - historii gospodarczej, historii kultury i nauki oraz historii wojskowości, elementy historii historiografii oraz warsztatu naukowego historyka, zwłaszcza badacza Europy Środkowej). Zostanie wyposażony w niezbędne umiejętności - m.in. interpretacji źródeł i zabytków. Poza edukacją historyczną student będzie miał okazję poznać podstawy języków czeskiego i słowackiego, a następnie będzie mógł doskonalić znajomość języków podczas pobytów w obu krajach.

Absolwent kierunku może znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju instytucjach, jako specjalista, potrafiący uwzględnić w swojej pracy tradycje historycznei dorobek kulturowy Europy Środkowej, rozumiejący specyfikę tego obszaru i przygotowany do prac w zakresie upowszechniania jego historii.

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by