PolskiEnglish
Charakterystyka kierunku - Doradztwo i infobrokerstwo historyczne
Data: 2016-03-06 21:33:04

Studia I stopnia

NOWOŚĆ!!!

Studia mają na celu przygotować osoby gotowe do podejmowania pracy w zawodach XXI w.: brokera informacji (infobrokera) oraz doradcy historycznego czy edukatora "public history" (przestrzeni publicznej). Te nowe profesje (powiązane z wyszukiwaniem, udostępnianiem i opracowywaniem dotyczących historii informacji) lokują absolwentów kierunku jako pośredników między zasobami informacji a ludźmi i instytucjami, które ich będą potrzebowały.

Studia na kierunku doradztwo i infobrokerstwo historyczne mają pozwolić zdobyć wiedzę przede wszystkim na temat historii i sposobów jej popularyzacji (choć w toku studiów studenci zostaną zapoznani z katalogiem wiedzy z zakresu nauk humanistycznych, marketingu i zarządzania oraz ICT); a także wykształcić szereg umiejętności, potrzebnych do prowadzenia działań o charakterze usługowym i edukacyjnym.

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by