PolskiEnglish
mgr Dominika Rychel-Mantur
Data: 2013-02-08 12:37:00

Zakład Historii Nowożytnej XIX w.

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 119

tel. służbowy (032) 359 - 1406

e-mail: -

Zainteresowania badawcze

Historia Nowożytna Polski (wiek XVII i XVIII) parlamentaryzm Rzeczypospolitej Szlacheckiej, wybrane aspekty historii wojskowości.

Sylwetka

Obecnie (od 1.X.2010) zatrudniony na etacie st. wykładowcy w Zakładzie Historii Nowożytnej XIX w.

Przynależność do towarzystw naukowych

 • Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwy-Odział Górnośląski w Katowicach (członek Zarządu Oddziału)

 • Polskie Towarzystwo Historyczne-Oddział w Katowicach(członek Zarządu Oddziału)

 • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne-Oddział im. dra W. Terleckiego w Częstochowie

Publikacje

 1. Sejmik generalny ruski wobec problemów monetarnych w latach 1648-1668 w: Magazyn Numizmatyczny, nr 34 ,Częstochowa 2006,s. 5-15 ISSN 1508-3519

 2. Problem artylerii w laudach i instrukcjach sejmików koronnych za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego w:Nad społeczeństwem staropolskim,t.1Kultura –Instytucje -Gospodarka w XVI-XVIII stuleciu, p. red. K. Łopackiego i W. Walczaka, Białystok 2007,s. 271-293 ISBN 978-83-925772-0-1

 3. Finansowe kulisy walki o polska koronę po abdykowaniu Jana Kazimierza a przed elekcja Michała Korybuta Wiśniowieckiego w świetle raportów dyplomatów elektora brandenburskiego (1668-1669)w: Przegląd Nauk historycznych,2005,R.IV,nr 2(*09druk;20070,s. 5-38 ISSN 1644-857X

 4. Udział artylerii w ceremoniach i uroczystościach dawnej Rzeczypospolitej w: wieki Stare i Nowe, t.5, p. red. I. Panica i M. Wanatowicz, Katowice 2007, s.110-148 ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-1629-1

 5. Ceny ręcznej broni palnej i broni białej epoki stanisławowskiej (1764-1795) w: Dawna Broń i Barwa, nr 28, Kraków listopad 2007, s. 40-49 PL ISSn0867-0986

 6. Sapiehowie w sejmie 1690 roku w: Sapiehowie - epoki Kodnia i Krasiczyna. Obrazy kultury politycznej, p. red . K Stępnika, Lublin 2007, s. 349-369 ISBN 978-83-227-2675-4

 7. O nietypowych wynalazkach i wojennej improwizacji w czasach nowożytnych słów kilka…w: Rocznik Przemyski, t. XLIII, z.4, Historia, s. 67084 ISSN 0137-4168

 8. Zjawisko głodu i niedostatku wśród wojska i ludności cywilnej w okresie wojny północnej w świetle korespondencji wojskowej hetmana wielkiego litewskiego Ludwika Konstantego Pocieja( 1706-1721) w: Rocznik Przemyski ,t. XLIX,2008, z.4, Historia, s. 45-69 ISSN 0137-4168

 9. Z badań nad zjawiskiem korupcji w nowożytnej Rzeczypospolitej XVII-XVIII wieku w; Wieki Stare i Nowe, t. 1(6), p. red. I. Panica i M. Wanatowicz, Katowice 2009, s.136-159 prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 2722 ISSN 0208-6336 ISSN 1899-1556

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by