PolskiEnglish
dr hab. prof. UŚ Dariusz Nawrot
Data: 2013-02-08 12:25:06

dr hab. Dariusz Nawrot

Zakład Historii Nowożytnej XIX w.

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 120

tel. służbowy (032) 359 - 1549

e-mail: dariusz.nawrot@us.edu.pl

Informacje dodatkowe

Kierownik Zakładu Historii Nowożytnej XIXw

Zainteresowania badawcze

  • Koncentruje się na dziejach Rzeczpospolitej u schyłku panowania Stanisława Augusta, na historii politycznej i społeczno-gospodarczej ziem polskich w epoce napoleońskich

  • Dzieje formacji wojskowych w epoce Księstwa Warszawskiego.

  • Przedmiotem jego badań są także zagadnienia z zakresu historii gospodarczej XVIII i XIX wieku. Zainteresowanie dziejami wschodnich ziem Rzeczpospolitej na początku XIX wieku zaowocowało opublikowaniem pracy Litwa i Napoleon w 1812 roku. Katowice 2008.

  • Aktualnie, poza przygotowaniem monografii o dziejach ziem białoruskich w epoce wojny 1812 roku, przygotowuje opracowanie dotyczące losów Nowego Śląska na początku XIX wieku i historii jego włączenia do Księstwa Warszawskiego w 1807 roku.

Sylwetka

w przygotowaniu

Publikacje

  1. Działania dyplomacji polskiej w Wiedniu w latach 1788-1792. Z dziejów stosunków polsko-austriackich w dobie Sejmu Czteroletniego. Katowice 1999;

  2. wraz z A. Nieuważnym J. Tyszkiewicza Historia 17 pułku ułanów na tle wojsk litewskich 1812-1814. Gdynia 2003.

  3. Litwa i Napoleon w 1812 roku. Katowice 2008.

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by