PolskiEnglish
Dr Paweł Duda
Data: 2014-11-07 17:55:56

Zakład Historii Nowożytnej XVI-XVIII w.

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 132

tel. służbowy (032) 359 – 1541

e-mail: pawel.duda@us.edu.pl
dr P. Duda 

Zainteresowania badawcze
• Stosunki polsko-papieskie w XVI-XVII wieku;
• Historia państw włoskich w epoce nowożytnej;
• Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej w czasach Wazów;
• Wojna trzydziestoletnia i rola Rzeczypospolitej w konflikcie;
• Znaczenie i organizacja nuncjatury apostolskiej w Polsce w XVII wieku;


Sylwetka
Po ukończeniu II Liceum Ogólnokształcącego im. E. Plater w Sosnowcu w 2001 r. rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Śląskim (specjalność nauczycielska). Pracę magisterską: „Wielkie Księstwo Toskanii a Rzeczpospolita Obojga Narodów. Trzy poselstwa toskańskie do Polski” obronił w 2006 r. Następnie w 2014 r. uzyskał stopień naukowy doktora  w oparciu o dysertację: „Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej w ocenie dyplomacji papieskiej w latach 1623-1635”. Praca została wyróżniona i rekomendowana do druku. Od 2014 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Nowożytnej XVI-XVIII w.
Jest stypendystą Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (Rzym – marzec 2009) oraz uczestnikiem projektu badawczego: Documenta Polonica ex Archivio Generali Hispaniae in Simancas, Seria nova, t. 1, realizowanego pod kierunkiem dr hab. Ryszarda Skowrona w ramach Narodowego Program Rozwoju Humanistyki.

Załączone pliki:
Pobierz
Rozmiar: 230.3 kB
Wykaz publikacji (do 2017)
Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by