PolskiEnglish
Informacje ogólne
Data: 2013-02-08 12:20:26

Zakład Historii Nowożytnej XIX wieku

Skład osobowy zakładu

Kierownik Zakładu: dr hab. prof. UŚ Dariusz Nawrot
dr hab. Dorota Malczewska-Pawelec
dr hab. Zbigniew Hojka
dr Jacek Kaniewski
dr Jacek Szpak

Informacja o działalności zakładu

Pracownicy Zakładu prowadzą wykłady kursowe i ćwiczenia z przedmiotów: historia Polski w latach 1795-1918 oraz historii powszechnej w latach 1789-1918. Pracownicy prowadzą również wykłady monograficzne, seminaria licencjackie i magisterskie, proseminaria, konwersatoria monograficzne z zakresu dziejów polskich i powszechnych w epoce dziewiętnastego wieku.

Badania naukowe pracowników Zakładu koncentrują się na następujących zagadnieniach (przedstawionych chronologicznie):

  • dzieje polityczne Rzeczypospolitej u schyłku jej istnienia i ziem zabranych w końcu XVIII wieku

  • historia polityczna i społeczno-gospodarcza Księstwa Warszawskiego oraz ziem zaboru rosyjskiego w epoce napoleońskiej.

  • dzieje formacji wojskowych w epoce Legionów Polskich i Księstwa Warszawskiego

  • dzieje pogranicza m.in. Śląska, Galicji, Zagłębia Dąbrowskiego w XIX i na początku XX wieku

  • polityka polska w monarchii habsburskiej w końcu XIX i na początku XX wieku, a także kwestia ukraińska w Galicji w tym okresie

  • stosunki narodowościowo – polityczne na Śląsku Cieszyńskim w końcu XIX i na początku XX wieku

  • dzieje krajów czeskich w drugiej połowie XIX i w pierwszej połowie XX wieku

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by