PolskiEnglish
Charakterystka kierunku - Historia
Data: 2014-06-02 19:49:28

Charakterystyka kierunku:

Studia na kierunku historia pozwalają zdobyć wiedzę przede wszystkim nt. wydarzeń z przeszłości Polski i świata i wykształcić szereg umiejętności. Poza „tradycyjnym” rysem kursu historii (od pra-dziejów po XX wiek), dzięki dużej liczbie zajęć uwzględniających indywidualne zainteresowania uczestników studia pozwalają na rozwój predyspozycji oraz kształtowanie samodzielnej aktywności intelektualnej i badawczej, a także przygotowanie do właściwego odbioru dorobku kulturowego i czynnego uczestnictwa w jego kreowaniu. Do wyboru są trzy specjalności: administracyjno-samorządowa; archiwalna i zarządzania dokumentacją oraz nauczycielska. Każda z nich posiada od-rębne przedmioty specjalnościowe.

Perspektywy zawodowe:

 • pracownik jednostek różnych szczebli administracji państwowej i samorządowej;
 • pracownik bibliotek naukowych i publicznych;
 • pracownik placówek;
 • pracownik wydawnictwa;
 • pracownik placówki kulturalno-oświatowej;
 • pracownik archiwum państwowego i zakładowego oraz wszelkich instytucji, wymagających pro-cesu zarządzania dokumentacją;
 • nauczyciel historii i społeczeństwa (po studiach II stopnia także wiedzy o społeczeństwie).

Forma studiów i poziom kształcenia

 • Stacjonarne I stopnia,
 • Stacjonarne II stopnia,
 • Niestacjonarne I stopnia,
 • Niestacjonarne II stopnia

Specjalności (dotyczy studiów I i II stopnia)

 1. Administracyjno-samorządowa
 2. Archiwalna i zarządzanie dokumentacją
 3. Nauczycielska
Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by