PolskiEnglish
dr Aleksandra Barwicka-Makula
Data: 2013-02-08 12:05:19

Zakład Historii Nowożytnej XVI-XVIII w.

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 1322013/2014

tel. służbowy (032) 359 - 1541

e-mail: aleksandra.barwicka@wp.pl

 

Zainteresowania badawcze

 • królowa Anna Austriaczka i jej dwór;

 • stosunki polsko-habsburskie w XVI-XVII wieku;

 • elita władzy w okresie panowania Zygmunta III Wazy (1587-1632);

 • system rządów w epoce Wazów;

Publikacje

 • Rzeczpospolita w planach dyplomacji papieskiej i habsburskiej w okresie wojny austriacko-tureckiej 1593 – 1606, [w:] Polska wobec wielkich konfliktów w Europie nowożytnej. Z dziejów dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XV-XVIII wieku, pod red. R. Skowrona, Kraków 2009, s. 297-307.

 • Szwecja i Szwedzi w oczach mieszkańców Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVI wieku, [w:] Na polsko-skandynawskich ścieżkach historii, pod red. A. Achtelik i D. Halmera, Rybnik-Zabrze 2009, s. 53-73.

 • Zhiszpaniałe Polaki? Epizod do dziejów kształtowania się „czarnej legendy” Hiszpanii w Polsce w XVII wieku, [w:] Staropolski ogląd świata. Rzeczpospolita między okcydentalizmem a orientalizacją. Przestrzeń kontaktów, t. I, pod red. F. Wolańskiego i R. Kołodzieja, Toruń 2009, s. 292-306.

 • Szwedzi na ziemi pszczyńskiej w dobie wojny trzydziestoletniej, "Tyskie Zeszyty Historyczne", z. 7, 2010, s. 112-122.

 • Prawo do oporu w świetle "silva rerum" z okresu po rokoszu Lubomirskiego, [w:] Król a prawo stanów do oporu. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Zamek Królewski na Wawelu, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Historii Uniwersytetu Jegiellońskiego, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w dniach 4-6 października 2006, pod red. M. Markiewicza, E. Opalińskiego i R. Skowrona, Kraków 2010, s. 395-408.

 • Magnat-regalista Zygmunt Myszkowski w świetle pism politycznych z okresu rokoszu Zebrzydowskiego, [w:] Wobec króla i Rzeczypospolitej. Magnateria w XVI-XVIII wieku, pod red. E. Dubas-Urwanowicz i J. Urwanowicza, Kraków 2012, s. 297-310.

 • Stół królewski podczas uroczystości weselnych Zygmunta III Wazy i Anny Austriaczki w 1592 roku, [w:] Historia naturalna jedzenia. Między antykiem a XIX wiekiem. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska i Uniwersytet Gdański dla upamiętnienia 100-lecia otwarcia Muzeum Wnętrz Mieszczańskich w Domu Uphagena w dniach 3-4 listopada 2011 roku, pod red. B. Możejko przy współpracy z E. Barylewską-Szymańską, Gdańsk 2012, s. 173-179.

 • Protestanci, [w:] Pszczyna monografia historyczna, t. II. pod red. R. Kaczmarka i J. Sperki, Pszczyna 2014, s. 494-511.
Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by