PolskiEnglish
dr hab. Aleksandra Skrzypietz
Data: 2013-02-08 12:02:52

Zakład Historii Nowożytnej XVI-XVIII w.
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 129

tel. służbowy (032) 359 - 2077

e-mail: jaskrzyp@interia.pl

Zainteresowania badawcze

 • stosunki polsko-francuskie w XVII I XVIII wieku

 • funkcjonowanie monarchii absolutnej

 • dzieje rodu Sobieskich, znaczenie polityczne i legenda oplatająca jego członków

 • rola kobiet w przemianach społeczno-politycznych

 • znaczenie kształcenia i wychowania dla kształtowania postaw politycznych i obywatelskich i funkcjonowania społeczeństwa

Sylwetka

Ukończyła studia na Uniwersytecie Śląskim ze specjalnością historia nauczycielska. Następnie rozpoczęła pracę jako asystent w Zakładzie Historii Nowożytnej Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Obroniła doktorat „Walka o tron polski po zgonie Jana III Sobieskiego na przykładzie działalności stronnictwa francuskiego (1696/1697)” przygotowany pod kierunkiem profesora Michała Komaszyńskiego.

Publikacje

I Książki opublikowane

 1. Francuskie zabiegi o koronę polską po śmierci Jana III Sobieskiego, Katowice 2009.

II Artykuły opublikowane za granicą

 1. The Radzivills Towards the Heritage of the Sobieskis (In:) Baltijos regiono istorija ir kultura : Lietuva Ir Lenkija, red. Rimantas Sliużinskas, Kłajpeda 2007

III Artykuły opublikowane w kraju

 1. Narodziny i śmierć dzieci w rodzinie Sobieskich.W: Między barokiem a oświeceniem, Radości i troski dnia codziennego, red. Stanisław Achremczyk, Olsztyn 2006

 2. Maria Kazimiera d`Arquien w powieści Michała Rousseau de la Valette „Miłostki królewskie”. W: Piśmiennictwo pragmatyczne w Polsce do końca XVIII wieku na tle powszechnym, red. Jan Gancewski i Andrzej Wałkówski

 3. Racja stanu w rozumieniu polskiej szlachty na przykładzie elekcji 1697 roku. W: Spory o państwo w dobie nowożytnej, red, Zbigniew Anusik, Łódź 2007

 4. Sapiehowie wobec elekcji księcia Conti.W: Sapiehowie epoki Kodnia i Krasiczyna. Obrazy kultury polskiej, red. Krzysztof Stępnik, Lublin 2007

 5. Perypetie małżeńskie królewicza Konstantego Sobieskiego. W: Cor hominis. Wielkie namiętności w dziejach, Źródłach i studiach nad przeszłością, red. Stanisław Rosik i Przemysław Wiszewski, Wrocław 2007

 6. In memoriam Michał Komaszyński (23 II 1924 – 12 XII 2007). Kwartalnik Historyczny, R.CXV, 2008, z.2

 7. Kłopoty małżeńskie Marii Klementyny Sobieskiej. W: Między barokiem a oświeceniem. Staropolski regionalizm, red. Stanisław Achremczyk, Olsztyn 2008

 8. Królewicz Jakub w Częstochowie. W: Religia i polityka. Kwestie wyznaniowe i konflikty polityczne w Europie w XVIII wieku. W 300. rocznicę konwencji w Altranstaedt, red. Lucyna Harc i Gabriela Wąs, Wrocław 2009

 9. Wokół małżeństw księżniczek Sobieskich – ze wschodu na zachód Europy. W: Staropolski ogląd świata. Rzeczpospolita między okcydentalizmem a orientalizacją. Przestrzeń wyobraźni, red. F. Wolański i R. Kołodziej, t.1, Toruń 2009

 10. Melchior de Polignac i jego misja na dworze Jana III Sobieskiego. W: Polska wobec konfliktów w Europie nowożytnej. Z dziejów dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XV-XVIII wieku, Red. R. Skowron, Kraków 2009

 11. Janina Omańkowska. Z działalności kobiet na Górnym Śląsku. W: Pogranicza- Ludzie pogranicza, red. Walter Brendy, Jerzy Kiełbik, Olsztyn 2009

 12. Potoccy wobec stronnictwa francuskiego u schyłku panowania Jana III Sobieskiego i po jego śmierci. Ród Potockich w otmęcie historii (XVII-XXw.), red. Zdzisław Janeczek, wyd. II poprawione, Katowice 2010

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by