PolskiEnglish
dr hab. Bożena Czwojdrak
Data: 2013-02-07 21:24:36

 Zakład Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historiidr hab. Bożena Czwojdrak
Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 127

tel. służbowy (032) 359 - 1986

e-mail: bozena.czwojdrak@us.edu.pl

Adiunkt w Zakładzie Historii Średniowiecznej IH UŚ. Laureatka nagrody im. S. Herbsta (1999) oraz konkursu im. A. Heymowskiego (2004). Współredaktorka czasopisma Średniowiecze Polskie i Powszechne. Zajmuje się genealogią szlachecką i możnowładczą oraz badaniami nad dworami monarchów w Polsce późnego średniowiecza. Należy do  Komisji
Historycznej PAN, Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana. Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Heraldycznego oddział w Krakowie, przewodniczącą Zespołu Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich Komitetu Nauk Historycznych PAN (http://www.knh.pan.pl/index.php/lista-komisji-knh/komisja-studiow-sowiaskich), kierownikiem Zespołu Badań nad Dworami i Elitami Władzy przy Instytucie Historii PAN w Warszawie (https://ihpan.edu.pl/struktura/zespol-do-badan-nad-dworami-i-elitami-wladzy), a także członkiem Zespołu Badań nad Dworami i Rezydencjami (Výzkumné centrum dvory a rezidence ve středovèku http://www.hiu.cas.cz/cs/organizacni-struktura/vyzkumne-centrum-dvory-a-rezidence-ve-stredoveku.ep/)
przy Instytucie Historii Akademii Nauk Republiki Czeskiej. Uczestniczy w projekcie Vivarium
(http://ff.osu.cz/viv/index.php?kategorie=36139&id=10967).

Autorka trzech książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych (wykaz prac zamieszczono w załączniku).

Załączone pliki:
Pobierz
Rozmiar: 442.2 kB
Wykaz publikacji dr hab. B. Czwojdrak
Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by