PolskiEnglish
Informacje ogólne
Data: 2013-02-08 14:18:41

Zakład Historii Najnowszej po 1945 roku

Skład osobowy Zakładu

Kierownik Zakładu: dr hab. Krzysztof Nowak
dr hab. prof. UŚ Kazimierz Miroszewski
dr hab. Jarosław Tomasiewicz
dr Katarzyna Wilczok
dr Mateusz Sokulski

Historia zakładu

Zakład Historii Najnowszej po 1945 roku został utworzony w 1992 roku. Od 2012 r. kierownikiem Zakładu jest dr hab. Krzysztof Nowak, poprzednio pracownik Zakładu Historii Archiwistyki i Historii Śląska. Obecnie pracownikami Zakładu są: dr hab. prof. UŚ Kazimierz Miroszewski, dr hab. Jarosław Tomasiewicz, dr Katarzyna Wilczok oraz dr Mateusz Sokulski.

Kierunki badawcze

 • Życie społeczno–gospodarcze i polityczne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska po 1945 roku.

 • Ruchy narodowe na Górnym Śląsku.

 • Kształtowanie się systemu stalinowskiego w województwie śląskim i katowickim.

 • Obozy pracy przymusowej na Górnym Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim.

 • Biografistyka regionalna i ogólnopolska.

 • Stan wojenny w województwie katowickim.

 • Ekstremizmy polityczne jako źródło terroryzmu.

 • Dzieje Unii Europejskiej.

 • Pogranicza Europy Środkowo-Wschodniej w XX w.

 • Polacy za granicą i emigracja polska w XX w.

 • Polityka zagraniczna PRL.

dr hab. Krzysztof Nowak
Data: 2013-02-08 14:38:09

Zakład Historii Najnowszej po 1945r

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 140

tel. służbowy (032) 359 1397-1402

e-mail: krzysztof.nowak@us.edu.pl

dr hab. prof. UŚ Kazimierz Miroszewski
Data: 2013-02-08 14:41:29

Zakład Historii Najnowszej po 1945 r.

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 9

tel. służbowy (032) 359 - 1727

e-mail: kazimierz.miroszewski@us.edu.pl

dr hab. Jarosław Tomasiewicz
Data: 2013-02-08 14:48:58

Zakład Historii Najnowszej po 1945 r.

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 139

tel. służbowy (032) 359 - 1397

e-mail: jaroslaw.tomasiewicz@us.edu.pl

dr Katarzyna Wilczok
Data: 2013-02-08 14:50:56

Zakład Historii Najnowszej po 1945 r.

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 140

tel. służbowy (032) 359 – 1397-1402

e-mail: k.wilczok@interia.pl

dr Mateusz Sokulski
Data: 2016-10-18 17:52:07

Zakład Historii Najnowszej po 1945 r.

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 140

tel. służbowy (032) 359 – 1397-1402

email: mateuszsokulski@gmail.com

Załączone pliki:
Rozmiar: 476.8 kB - wykaz publikacji M. Sokulskiego
Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by