PolskiEnglish
Informacje ogólne
Data: 2013-02-08 12:20:26

Zakład Historii Nowożytnej XIX wieku

Skład osobowy Zakładu

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Dariusz Nawrot
dr hab. Dorota Malczewska-Pawelec
dr hab. Zbigniew Hojka
dr Jacek Szpak
mgr Dominika Rychel-Mantur

Informacja o działalności zakładu

Pracownicy Zakładu prowadzą wykłady kursowe i ćwiczenia z przedmiotów: historia Polski w latach 1795-1918 oraz historii powszechnej w latach 1789-1918. Pracownicy prowadzą również wykłady monograficzne, seminaria licencjackie i magisterskie, proseminaria, konwersatoria monograficzne z zakresu dziejów polskich i powszechnych w epoce dziewiętnastego wieku.

Badania naukowe pracowników Zakładu koncentrują się na następujących zagadnieniach (przedstawionych chronologicznie):

  • dzieje polityczne Rzeczypospolitej u schyłku jej istnienia i ziem zabranych w końcu XVIII wieku

  • historia polityczna i społeczno-gospodarcza Księstwa Warszawskiego oraz ziem zaboru rosyjskiego w epoce napoleońskiej.

  • dzieje formacji wojskowych w epoce Legionów Polskich i Księstwa Warszawskiego

  • dzieje pogranicza m.in. Śląska, Galicji, Zagłębia Dąbrowskiego w XIX i na początku XX wieku

  • polityka polska w monarchii habsburskiej w końcu XIX i na początku XX wieku, a także kwestia ukraińska w Galicji w tym okresie

  • stosunki narodowościowo – polityczne na Śląsku Cieszyńskim w końcu XIX i na początku XX wieku

  • dzieje krajów czeskich w drugiej połowie XIX i w pierwszej połowie XX wieku

prof. dr hab. Dariusz Nawrot
Data: 2013-02-08 12:25:06

Zakład Historii Nowożytnej XIX w.

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 120

tel. służbowy (032) 359 - 1549

e-mail: dariusz.nawrot@us.edu.pl

dr hab. Dorota Malczewska-Pawelec
Data: 2013-02-09 13:53:37

Zakład Historii Nowożytnej XIX w.

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 126

tel. służbowy (032) 359 - 1769

e-mail: dorota.malczewska-pawelec@us.edu.pl

Załączone pliki:
Rozmiar: 221.7 kB - Komunistyczne próby przeorientowania polskiej pamięci historycznej na przykładzie treści podręczników szkolnych
dr hab. Zbigniew Hojka
Data: 2013-02-09 13:06:56

Zakład Historii Nowożytnej XIX w.

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 119

tel. służbowy (032) 359 - 1406

e-mail: zbyszek_hojka@o2.pl

dr Jacek Szpak
Data: 2013-02-08 12:40:24

Zakład Historii Nowożytnej XIX w.

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 120

tel. służbowy (032) 359 - 1549

e-mail: jacek.szpak@us.edu.pl

Załączone pliki:
Rozmiar: 529.3 kB - Wykaz publikacji dr. J. Szpaka
mgr Dominika Rychel-Mantur
Data: 2013-02-08 12:37:00

Zakład Historii Nowożytnej XIX w.

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 120

tel. służbowy (032) 359 - 1549

e-mail: dominika.mantur@onet.pl

mgr Dawid Madziar
Data: 2016-03-07 21:45:58

Zakład Historii Nowożytnej XIX w.

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 120

tel. służbowy (032) 359 - 1549

e-mail: dawidmadziar@onet.eu

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by