PolskiEnglish
Wykaz prac zwartych autorstwa i współautorstwa pracowników Instytutu Historii (2017)
Data: 2018-01-30 23:31:08

ROK 2017

1. ZBIGNIEW HOJKA, JACEK KUREK, ANNA PIĄTEK, Powiedz im, że o nich nie zapomiałem. Błogosławiony Józef Czempiel (1883-1942). Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku nr 15. Księgarnia Św. Jacka. Katowice 2017, ss. 310.

hojka

2. RYSZARD KACZMAREK, Polen in der Wehrmacht. De Gruyter Oldenbourg. München 2017, ss. 244.

kaczmarek

3. KAZIMIERZ MIROSZEWSKI, 70 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeniszowie. Wydawnictwo Almpol. Rzeniszów 2017, ss. 130.

4. JAKUB MORAWIEC, Knut Wielki. Król Anglii, Danii i Norwegii (ok. 995-1035). Avalon 2017, ss. 363.

morawiec

5. JAKUB MORAWIEC, Początki państw. Norwegia. Wydawnictwo Poznańskie. Poznań 2017, ss. 238.

morawiec 2

6. DARIUSZ NAWROT, Tadeusz Kościuszko. Polski i amerykański bohater / Polish and American hero. Wydawnictwo M. Kraków 2017, ss. 320.

nawrot

7. DARIUSZ NAWROT, Tadeusz Kościuszko. W 100. rocznicę obchodów kościuszkowskich w Czeladzi 1917-2017. Wydawnictwo Muzeum "Saturn" w Czeladzi. Czeladź 2017, ss. 50.

nawrot 2

8. MIŁOSZ SKRZYPEK, Śląsk Cieszyński 1920-1922. Wrastanie w Polskę. Wydawnictwo Cum Laude. Bielsko-Biała 2017, ss. 198.

skrzypek

9. MATEUSZ SOBECZKO, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w Katowicach wobec Kościoła katolickiego w latach 1970-1980. Studio Noa. Katowice 2017, ss. 323.

sobeczko

Wykaz prac zwartych autorstwa i współautorstwa pracowników Instytutu Historii (2016)
Data: 2016-12-11 12:28:59

Wykaz prac zwartych autorstwa i współautorstwa pracowników Instytutu Historii

 

ROK 2016

1. MACIEJ FIC, LECH KRZYŻANOWSKI, Jak 9 z "Wujka". Górnośląski Glosariusz Polski Ludowej. Wydawnictwo Cum-Laude. Katowice-Bielsko-Biała, ss. 202.

fic krzyżanowski

2. JAKUB GRUDNIEWSKI, RYSZARD KACZMAREK, Kostuchna. Monografia historyczna. MDK "Południe" w Katowicach. Katowice 2016, ss. 386.

kostuchna

3. ZBIGNIEW HOJKA, Poradnik dżentelmena i damy. Wydawnictwo Dragon. Warszawa 2016, ss. 320.

hojka

4. JAKUB MORAWIEC, Między poezją a polityką. Rozgrywki polityczne w Skandynawii XI wieku w świetle poezji ówczesnych skaldów. Wydawnictwo Uniwerytetu Śląskiego. Katowice 2016, ss. 672.

j. morawiec

5. DARIUSZ NAWROT, Powstanie na Nowym Śląsku w 1806 i 1807 roku. U źródeł Zagłębia Dąbrowskiego. Wydawnictwo Muzeum Saturn. Czeladź 2016, ss. 233.

nawrot

6. KATARZYNA NIEMCZYK, Kamienieccy herbu Pilawa. Z dziejów kariery i awansu szlachty polskiej do 1535/1536 roku. Wydawnictwo Uniwerytetu Śląskiego. Katowice 2016, ss. 360.

niemczyk

7. Źródła Leśniowa. Cz. 2. Oprac. ANNA PORĘBA, ALEKSANDRA SKRZYPIETZ, JACEK SZPAK. Wydawnictwo Wejdźmy na szczyt. Leśniów-Kraków 2016, ss. 136.

8. DARIUSZ ROLNIK, Leonarda Marcina Świeykowskiego (1721—1793) ostatniego wojewody podolskiego życie codzienne i publiczne oraz jego myśli o Rzeczypospolitej. Wydawnictwo Uniwerytetu Śląskiego. Katowice 2016, ss. 756.

rolnik

9. The House of Vasa and The House of Austria. Correspondence from the Years 1587 to 1668. Part I: The Times of Sigismund III, 1587–1632. Vol. 1. Oprac. RYSZARD SKOWRON et alt. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2016, ss. 807. 

r. skoron

10. Protokoły posiedzeń plenarnych Rady Narodowej Księstwa Cieszyskiego (1918-1920). Część I, wydali EDWARD DŁUGAJCZYK i MIŁOSZ SKRZYPEK. Księżnica Cieszyńska. Cieszyn 2016, ss. 524.

skrzypek

11. Protokoły posiedzeń plenarnych Rady Narodowej Księstwa Cieszyskiego (1918-1920). Część II (Dokumenty dodatkowe), wydał MIŁOSZ SKRZYPEK. Księżnica Cieszyńska. Cieszyn 2016, ss. 416.

m.skrzypek 2

12. ALEKSANDRA SKRZYPIETZ, Królowa Margot. Ostatnia perła Walezjuszów. Wydawnictwo Bellona. Warszawa 2016, ss. 360.

skrzypietz

13. MATEUSZ SOBECZKO, KAZIMIERZ MIROSZEWSKI, "Jo był ukradziony". Tragedia Górnośląska. Ziemia rybnicka. Studio Noa.Katowice - Rydułtowy 2016, ss. 175.

sobeczko miroszewski

 

Wykaz prac zwartych autorstwa i współautorstwa pracowników Instytutu Historii (2012-2015)
Data: 2015-12-09 10:34:09

Wykaz prac zwartych autorstwa i współautorstwa pracowników Instytutu Historii

ROK 2015

1. PIOTR BOROŃ, Dawne Gliwice. Studia z dziejów miasta i jego mieszkańców do końca XIX wieku. Cz. 1: Wokół gliwickiego runku. Muzeum w Gliwicach, Gliwice 2015, ss. 649.

p. boroń

2. ZBIGNIEW HOJKA, KLAUDIA PIKUŁA, Stanisław Janicki (1884-1942). Biografia polityczna. Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydawnictwo Medeia. Katowice 2015, ss. 131.

z. hojka

3. BARBARA KALINOWSKA-WÓJCIK, Między Wschodem a Zachodem. Ezechiel Zivier (1868-1925). Historyk i archiwista. Archiwum Państwowe w Katowicach. Katowice 2015, ss. 328.

b. kalinowska

4. BARBARA KALINOWSKA-WÓJCIK, MIROSŁAW WĘCKI, Dla lepszej wiary ręką naszą podpisawszy... Autografy znanych postaci z zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach. Archiwum Państwowe w Katowicach. Katowice 2015, ss. 240.

b. kalinowska, m. wecki

5. IDZI PANIC, Jak my ongiś godali. Język mieszkańców Górnego Śląskaod środniowiecza do połowy XIX wieku. Wydawnictwo Avalon. Kraków 2015, ss. 502.

i. panic jak

6. IDZI PANIC, Śląsk Cieszyński w środniowieczu (do 1528 roku). Starostwo Powiatowe w Cieszynie. Cieszyn 2015, ss. 535.

i. panic śląsk

7. ALEKSANDRA SKRZYPIETZ, Jakub Sobieski. Wydawnictwo Poznańskie. Poznań 2015, ss. 412.

a. skrzypietz

8. KATARZYNA WILCZOK, Opór społeczny w Chorzowie w ostatniej dekadzie PRL (1980-1989). Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. Katowice 2015, ss. 344.

k. wilczok

ROK 2014
1. MACIEJ FIC, Między nauka a propagandą. Śląski Instytut Naukowy im. Jacka Koraszewskiego w Katowicach (1957-1992). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, ss. 548.

m. fic
2. WACŁAW GOJNICZEK, Urzędy książęce i ziemskie w ustroju księstwa cieszyńskiego (1477-1653). Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2014, ss. 392.

w.gojniczek
3. JAKUB GRUDNIEWSKI, RYSZARD KACZMAREK, Żory w dobie panowania Hohenzollernów 1742–1918/1919. Muzeum Miejskie w Żorach, Żory 2013, ss. 400.

grudniewski
4. RYSZARD KACZMAREK, Polacy w armii Kajzera. Na frontach pierwszej wojny światowej. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014, ss. 556.

kaczmarek
5. TOMASZ KAŁUSKI, MAREK NOWACKI, Historia Świebodzina według Gustava Zerndta. Indeksy z komentarzami. Geschichte von Schwiebus nach Gustav Zerndt. Kommentierte Register. Muzeum Regionalne w Świebodzinie, Świebodzin 2014, ss. 276.

kałuski
6. DARIUSZ NAWROT, Z dziejów czynu legionowego. Zagłębie Dąbrowskie w pierwszym roku wielkiej wojny 1914-1915.  Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec 2014, ss. 148.

nawrot
7. ALEKSANDRA SKRZYPIETZ, Rozkwit i upadek rodu Sobieskich. Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2014, ss. 350.

skrzypietz
8. JAROSŁAW TOMASIEWICZ, Po dwakroć niepokorni. Szkice z dziejów polskiej lewicy patriotycznej. „Obywatele Obywatelom”, Łódź 2014, ss. 256.

tomasiewicz
9. MIROSŁAW WĘCKI, Fritz Bracht (1899-1945). Nazistowski zarządca Górnego Śląska w latach II wojny światowej. Archiwum Państwowe w Katowicach, Instytut Pamięci Narodowej o. w Katowicach, Katowice 2014, ss. 534.

wecki

ROK 2013
1. AGNIESZKA BARTNIK, Zarys wierzeń plemion celtyckich. Universitas, Kraków 2013, ss. 313.

bartnik
2. KATARZYNA FIC, MACIEJ FIC, Szkoła starsza niż miasto. Szkic z przeszłości Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu. Wydawnictwo Cum Laude, Zabrze – Bielsko-Biała 2013, ss. 226.

fic
3. ZBIGNIEW HOJKA, KLAUDIA PIKUŁA, Stanisław Janicki (1884-1942). Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Walentego Roździeńskiego, Katowice 2013, ss. 58.

hojka
4. TOMASZ KAŁUSKI, Pieczęcie cechów na ziemiach księstwa głogowskiego do połowy XIX wieku. Geneza i symbolika. Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013, ss. 384.

kałuski 2
5. AGATA A. KLUCZEK, „Roma marmorea” (235–284). Zapomniana epoka rzymskiego budownictwa. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Instytut Kultury Europejskiej UAM, Poznań – Gniezno 2013, ss. 276.

kluczek
6. LECH KRZYŻANOWSKI, Historia ustroju i prawa w Polsce. Wydawnictwo Od.Nowa, Bielsko-Biała 2013, ss. 280.

krzyżanowski
7. KAZIMIERZ MIROSZEWSKI, Obozy odosobnienia w Bytomiu i Bytomskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego (1945-1949). Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2013, ss. 207.

miroszewski
8. JAKUB MORAWIEC, Knut Wielki (ok. 995-1035). Król Anglii, Danii i Norwegii. Avalon, Kraków 2013, ss. 363.

morawiec
9. DARIUSZ NAWROT, Z dziejów powstania styczniowego w Zagłębiu Dąbrowskim. Bój o Sosnowiec i wyzwolenie trójkąta granicznego. Muzeum Miejskie w Sosnowcu, Sosnowiec 2013, ss. 78.

nawrot 2
10. Osobliwości skoczowskie, opr. IDZI PANIC. Polskie Towarzystwo Historyczne o. Cieszyn, Cieszyn 2013, ss. 92.

panic 2
11. TOMASZ PAWELEC, Z drugiej strony Atlantyku. „Młodsza Europa” w dawnych syntezach amerykańskich (ze studiów nad historiografią Europy Środkowo-Wschodniej w Stanach Zjednoczonych). Polskie Towarzystwo Historyczne o. Cieszyn, Cieszyn 2013, ss. 232.

pawelec
12. JOANNA POPANDA, MIROSŁAW WĘCKI, W okupowanym mieście. Topografia Katowic w latach 1939-1945. Muzeum Historii Katowic, Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2013, ss. 84.

wecki 2
13. RYSZARD SKOWRON, Pax i Mars. Polsko-hiszpańskie relacje polityczne w latach 1632-1648. Historia Iagellonica, Kraków 2013, ss. 358.

skowron


ROK 2012
1. ANTONI BARCIAK, Między Polską a Czechami. Śląsk i jego mieszkańcy w źródłach czeskich doby średniowiecza. Wydawnictwo Atut, Wrocław 2012, ss. 234.

barciak
2. AGNIESZKA BARTNIK, Moccus. Dzik w wierzeniach starożytnych Celtów. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, ss. 169.

bartnik 2
3. BOŻENA CZWOJDRAK, Zofia Holszańska. Studium o dworze i roli królowej w późnośredniowiecznej Polsce. DiG, Warszawa 2012, ss. 285.

czwojdrak
4. MACIEJ FIC, KATARZYNA FIC, LECH KRZYŻANOWSKI, Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Toruń 2012, ss. 176.

fic krzyżanowski
5. MACIEJ FIC, MAREK BIAŁOKUR, ANNA GOŁĘBIOWSKA, Przerwana droga do niepodległości. Stan wojenny 13 XII 1981–22 VII 1983. Świadomość – edukacja – kultura. Wydawnictwo Naukowe Grado, Opole-Toruń 2012, ss. 231.

białokur fic
6. Maksymilian Kuśka, Józef Marecki, oprac. BARBARA KALINOWSKA-WÓJCIK, JAKUB GRUDNIEWSKI (transliteracja i tłumaczenie), Księga kasowa Konwentu Bonifratrów w Cieszynie z lat 1833–1844. Konwent Zakonu Bonifratrów, Cieszyn 2012, ss. 428.
7. AGATA A. KLUCZEK, „Roma marmorea”. W poszukiwaniu śladów działalności budowlanej „cesarzy wojskowych”. Wydawnictwo Naukowe Contact, Poznań 2012, ss. 43.
8. DOROTA MALCZEWSKA-PAWELEC, O (nie)zmienności obrazu krainy i jej mieszkańców w polskich syntezach dziejów narodowych epoki zaborów. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, ss. 466.

malczewska-pawelec
9. KRZYSZTOF NOWAK, Mniejszość polska w Czechosłowacji 1945-1989. Między nacjonalizmem a ideą internacjonalizmu (wydanie drugie, zmienione). Oficyna drukarsko-wydawnicza „Akant”, Cieszyn 2012, ss. 614.

nowak
10. Johann Tilgner: Dziennik, opr.IDZI PANIC. Avalon, Kraków 2012, ss. 182.

panic 3
11. JERZY SPERKA, Władysław książę opolski, wieluński, kujawski, dobrzyński, pan Rusi, palatyn Węgier i namiestnik Polski (1326/1330–8 lub 18 maja 1401). Avalon, Kraków 2012, ss. 508.

sperka
12. JAROSŁAW TOMASIEWICZ, Rewolucja Narodowa. Nacjonalistyczne koncepcje rewolucji społecznej w Drugiej Rzeczypospolitej. Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, Warszawa 2012, ss. 248.

tomasiewicz 2
13. JAROSŁAW TOMASIEWICZ, Naprawa czy zniszczenie demokracji? Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, ss. 468.

tomasiewicz 3

Wykaz zwartych prac naukowych autorstwa i pod redakcją pracowników IH (lata 2008-2010)
Data: 2013-02-11 14:20:18

W rozwinięciu tego artykułu znajduje się wykaz publikacji naukowych autorstwa (współautorstwa) oraz pod redakcją pracowników Instytutu Historii z lat 2008-2010.

Wykaz zwartych prac naukowych autorstwa i pod redakcją pracowników IH (lata 2006-2007)
Data: 2013-02-11 13:50:52

W rozwinięciu tego artykułu znajduje się wykaz publikacji naukowych autorstwa (współautorstwa) oraz pod redakcją pracowników Instytutu Historii z lat 2006-2007.

Publikacje Instytutu - redakcje prac zbiorowych (2006-2009)
Data: 2013-02-11 13:53:12

W rozwinięciu tego artykułu znajduje się wykaz prac zbiorowych.

Publikacje Instytutu - wykaz opublikowanych artykułów (2006-2009)
Data: 2013-02-11 13:56:15

W rozwinięciu tego artykułu znajduje się wybór artykułów autorstwa pracowników IH, opublikowanych w latach 2006-2009.

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by