PolskiEnglish
Informacje ogólne
Data: 2013-02-07 20:57:55

Zakład Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii

Skład osobowy Zakładu:

Kierownik Zakładu: prof. zw. dr hab. Idzi Panic

prof. dr hab. Jerzy Sperka

dr hab. Bożena Czwojdrak

dr hab. Jakub Morawiec

dr Katarzyna Niemczyk

dr Tomasz Kałuski

dr Karol Nabiałek

 

Główne kierunki badań:

 • Europa naddunajska we wczesnym średniowieczu

 • Migracje Słowian Zachodnich

 • Dzieje polityczne Skandynawii w X-XI wieku

 • Poezja skaldów, sagi i kroniki staronordyckie

 • Dzieje polityczne Polski XIV-XV w.

 • Dzieje Górnego Śląska w średniowieczu

 • Dwory władców w późnośredniowiecznej Polsce

 • Możnowładztwo i rycerstwo Polski późnośredniowiecznej (genealogia, gospodarka, kultura, polityka)

 • Rycerstwo śląskie na Rusi Czerwonej w XIV-XV w.

 • Nauki pomocnicze historii

 

Publikacje zakładu:

 • Zakład Historii Średniowiecznej redaguje periodyk pt. „Średniowiecze polskie i powszechne”, do tej pory – pod red. I. Panica i J. Sperki - ukazały się cztery numery.

 • "Średniowiecze polskie i powszechne" t. 1

 • "Średniowiecze polskie i powszechne" t. 2

 • "Średniowiecze polskie i powszechne" t. 3

 • "Średniowiecze polskie i powszechne" t. 4

 • "Średniowiecze polskie i powszechne" t. 1 (5)

 • "Średniowiecze polskie i powszechne" t. 2 (6)

 • "Średniowiecze polskie i powszechne" t. 3 (7)

 • "Średniowiecze polskie i powszechne" t. 4 (8)

 • "Średniowiecze polskie i powszechne" t. 5 (9)

 • "Średniowiecze polskie i powszechne" t. 6 (10)

Załączone pliki:
Rozmiar: 648.8 kB - "Średniowiecze polskie i powszechne" t. 1
Rozmiar: 673 kB - "Średniowiecze polskie i powszechne" t. 2
Rozmiar: 724.6 kB - "Średniowiecze polskie i powszechne" t. 3
Rozmiar: 963.5 kB - "Średniowiecze polskie i powszechne" t. 4
Rozmiar: 1118 kB - "Średniowiecze polskie i powszechne" t. 5
Rozmiar: 832.2 kB - "Średniowiecze polskie i powszechne" t. 6
Rozmiar: 480.3 kB - "Średniowiecze polskie i powszechne" t. 7
Rozmiar: 400.1 kB - "Średniowiecze polskie i powszechne" t. 8
Rozmiar: 400.9 kB - "Średniowiecze polskie i powszechne" t. 9
Rozmiar: 403.7 kB - "Średniowiecze polskie i powszechne" t. 10
Prof. zw. dr hab. Idzi Panic
Data: 2013-02-07 21:06:20

Zakład Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 128

tel. służbowy (032) 359 - 1937

e-mail: ipanic@wp.pl

Prof. dr hab. Jerzy Sperka
Data: 2013-02-07 21:13:08

Zakład Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 123

tel. służbowy (032) 359 - 1314

e-mail: jsper@poczta.onet.pl

dr hab. Bożena Czwojdrak
Data: 2013-02-07 21:24:36

Zakład Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 127

tel. służbowy (032) 359 - 1986

e-mail: bozena.czwojdrak@us.edu.pl

Załączone pliki:
Rozmiar: 442.2 kB - Wykaz publikacji dr hab. B. Czwojdrak
dr hab. Jakub Morawiec
Data: 2013-02-07 21:29:40

Zakład Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 121

tel. służbowy (032) 359 - 1419

e-mail: kubmo@wp.pl

Załączone pliki:
Rozmiar: 344.5 kB - wykaz publikacji J. Morawca
dr Katarzyna Niemczyk
Data: 2013-02-07 21:38:55

Zakład Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 334

tel. służbowy (032) 359 - 1329

e-mail: katarzyna.niemczyk@us.edu.pl

dr Tomasz Kałuski
Data: 2017-12-10 11:54:15

Zakład Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 334

tel. służbowy (032) 359 - 1329

e-mail: tkaluski@gmail.com

dr hab. Tomasz Michał Gronowski
Data: 2013-02-07 21:35:07

Zakład Historii Średniowiecznej

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11 , pok. 127

tel. służbowy (032) 359 - 1986

e-mail: mayolus@wp.pl

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by