PolskiEnglish
Skład dyrekcji Instytutu Historii
Data: 2013-02-07 18:06:18

dyrekcja Instytutu Historii

(fot. Małgorzata Tyrybon)

Dyrektor Instytutu - prof. dr hab. Jerzy Sperka
Zastępca ds. naukowych - dr hab. Dariusz Rolnik
Zastępca ds. dydaktycznych - dr hab. Jakub Morawiec
P.o. zastępcy ds. dydaktycznych - dr hab. Maciej Fic


Sekretariat - mgr Lidia Żalińska

Copyright (c) 2013-2017 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by