PolskiEnglish
Kolejny pracownik IH UŚ wśród laureatów konkursów NPRH
Data: 2017-09-02 16:04:13

Miło nam donieść, że wśród laureatów rozstrzygnietego w lipcu br. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkursu w ramach modułu „Dziedzictwo narodowe” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki znalazł się projekt kierownika Zakładu Historii Nowożytnej XVI-XVIII wieku naszego Instytutu, dr. hab. Ryszarda Skowrona pt.: „Wazowie i Habsburgowie. Korespondencja z lat 1587–1668. Część 1: Czasy Zygmunta III (1587–1632), t. 2. Część 2: Czasy Władysława IV (1632–1648)”.

W konkursie zgłoszonych zostało 249 wniosków, spośród których do finansowania zakwalifikowano jedynie 28 projektów.

Pracownicy IH UŚ członkami Zespołu badań nad dworami i elitami władzy przy warszawskim IH PAN
Data: 2017-09-02 15:53:21

Miło nam poinformować, że nowo powołanym Zespołem do badań nad dworami i elitami władzy przy Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie kierowala będzie reprezentująca nasz Instytut dr hab. Bożena Czwojdrak. Wśród współpracowników znalazły się również nasze instytutowe koleżanki: dr hab. Aleksadra Skrzypietz i dr Aleksandra Barwicka-Makula.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: https://ihpan.edu.pl/struktura/zespol-do-badan-nad-dworami-i-elitami-wladzy/

Sesja naukowa poświęcona pamięci prof. Jerzego Szydłowskiego (21.09.2017)
Data: 2017-09-02 13:47:31

21 września br. Instytut Historii współorganiował sesję naukową pt. "Archeologia górnośląska w 20-lecie śmierci prof. Jerzego Szydłowskiego", podczas ktorej przypomniana została sylwetka profesora Jerzego Szydłowskiego - długoletniego pracownika oraz dyrektora naszego Instytutu, a także dziekana i prodziekana Wydziału Nauk Społecznych.

Podczas sesji przedstawiono różnorodne aspekty kariery naukowej Profesora, a także wyniki najnowszych prac na stanowiskach archeologicznych przez niego badanych. Wśród prelegentów znaleźli się reprezentujący nasz Instytut dr hab. Piotr Boroń oraz dr hab. Maciej Fic.

W tym samym dniu w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu odbył się wernisaż wystawy pt. "Archeologiczne odkrywanie Górnego Śląska. Profesor Jerzy Szydłowski – sylwetka Mistrza".

Załączone pliki:
Rozmiar: 1130.3 kB - program sesji
Podsumowanie roku akademickiego 2016/2017 w IH UŚ
Data: 2017-06-29 17:07:36

spotkanie w Żarkach28 czerwca br. pracownicy Instytutu Historii kolejny już raz podsumowali rok akademicki w podmyszkowskich Żarkach.

Spotkanie było okazją do wspomnień, nie zabrakło jednak rózmów dotyczących aktualnych problemów i realiów funkcjonowania Instytutu.

Oceniając frekwencję oraz aktywność uczestników można uznać, że trzecie już wspólne posiedzenie historyków UŚ należało do udanych.

Nasi pracownicy wśród laureatów konkursów NPRH
Data: 2017-06-23 16:14:44

Miło nam donieść, że wśród laureatów rozstrzygniętych właśnie konkursów edycji I/2016 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki znaleźli się pracownicy naszego Instytutu: prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek (kierownik projektu pt. „Polish People in the Imperial German Army”), prof. dr hab. Tomasz Pawelec (kierownik projektu pt. „Tłumaczenie na język angielski oraz publikacja monografii: Dzieje i nieświadomość. Założenia teoretyczne i praktyka badawcza psychohistorii”) oraz dr Mirosław Węcki (kierownik projektu pt. „Tłumaczenie książki: Fritz Bracht (1899–1945). Nazistowski zarządca Górnego Śląska w latach II wojny światowej”).

Ukazał się nowy numer Biuletynu "Fax Historica"
Data: 2017-06-23 16:04:56
Informujemy, że ukazał się nowy (4) numer Biuletynu studencko-doktoranckiego "Fax Historica", wydawanego przez nasz Instytut.
Zachęcamy do zapoznania się z tekstami (wersja elektroniczna jest do pobrania w zakładce nauka - czasopisma Instytutu). W imieniu redakcji zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nadsyłania tekstów do kolejnego numeru periodyku.
Artykuły przygotowane zgodnie z wymogami prezentowanymi w załączniku prosimy wysyłać na adres mailowy: redaktorsknh@gmail.com do 30 listopada 2017 roku. 
Załączone pliki:
Rozmiar: 384.7 kB - zasady dot. redakcji
Zaproszenie na wykład dr. Tomasza Kałuskiego
Data: 2017-06-13 23:02:57

20 czerwca 2017 roku podczas zebrania katowickiego Oddziału PTH dr Tomasz Kałuski z naszego Instytutu  wyglosi referat pt. "Stan i perspektywy badań nad pieczęciami cysterskimi na Śląsku do początku XIX wieku".
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Szczegóły na plakacie (w załączniku).

Załączone pliki:
Rozmiar: 2608.4 kB - plakat
I LO im. Karola Miarki w Mikołowie kolejną szkołą objętą patronatem IH UŚ
Data: 2017-06-07 23:32:27

wykład inauguracyjny7 czerwca 2017 roku kolejna szkoła z terenu województwa śląskiego nawiązała współpracę z Instytutem Historii UŚ. Porozumienie sygnowali p.o. zastępcy dyrektora IH UŚ, dr hab. Maciej Fic oraz dyrektor I LO w Mikołowie, Irena Radomska.

Uroczystości podpisania umowy o współpracy towarzyszył inauguracyjny wykład dr. hab. Jakuba Morawca, poświęcony problematyce pochówków na terenie średniowiecznej Norwegii.

Zaproszenie na konfrencję naukową pt. "Ku zrozumieniu i tolerancji. Jak uczyć historii ojczystej i regionalizmu na pograniczach?" (14 VI 2017)
Data: 2017-06-01 17:26:20

Instytut Historii UŚ wraz z Kongresem Polaków w Czechach oraz Instytutem Badań Tożsamości Europejskiej Uniwersytetu Ostrawskiego zapraszają 14 czerwca 2017 roku do auli Gimnazjum Polskiego w Czeskim Cieszynie na konferencję naukową pt. "Ku zrozumieniu i tolerancji. Jak uczyć historii ojczystej i regionalizmu na pograniczach?"

Wśród prelegentów znajdują się kierownik Zakładu Historii Najnowszej po 1945 roku naszego Instytutu dr hab. Krzysztof Nowak oraz doktorantka naszego Intsytutu, mgr Anna Kubica.

Szczegółowy program spotkania zamieszczony został w załączniku.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Załączone pliki:
Rozmiar: 689.7 kB - program konferencji
Udział pracowników IH w Świętochłowickich Spotkaniach Uniwersyteckich
Data: 2017-05-31 22:51:34

prelegenci sesjiKolejna odsłona "Świętochłowickich Spotkań Uniwersyteckich", odbywających się w ramach porozumienia o wspólpracy między naszym Uniwersytetem oraz Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, poświęcona była 70. rocznicy nadania praw miejskich Świętochłowicom.

Podczas uroczystej sesji naukowej, zorganizowanej 31 maja 2017 roku w Centrum Kultury Śląskiej wystąpienia poświęcone przeszłości Świętochłowic w XX wieku wygłosili m.in. dr hab. Lech Krzyżanowski oraz dr hab. Maciej Fic z naszego Instytutu. Warto przypomnieć, że dyrektor Muzeum jest członkinią Rady Insteresariuszy przy naszym Instytucie.

Kolejne posiedzenie Komisji Historycznej PAN o. Katowice
Data: 2017-05-29 22:54:41

spotkanie29 maja 2017 roku odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Historycznej PAN o. Katowice. Tym razem spotkanie zostało przygotowane w Muzeum Żydów-Częstochowian w Częstochowie. Uczestnicy spotkania (wśród których obecni byli m.in. pracownicy naszego Instytutu: dr hab. Bożena Czwojdrak, prof. dr hab. Wiesław Kaczanowicz, prof. dr hab. Jerzy Sperka, dr hab. Kazimierz Miroszewski, dr hab. Piotr Boroń oraz dr hab. Maciej Fic) wysłuchali trzech wystąpień członków KH, mogli także zapoznać się ze zbiorami Muzeum Żydów Częstochowian oraz Muzeum Produkcji Zapałek.

Zaproszenie do udziału w konfrencji naukowej pt. "W cieniu zaborców i sojuszników. Niesuwerenna polityka zagraniczna w Europie Środkowej" (26-27 X 2017)
Data: 2017-05-25 18:23:22

Instytut Historii UŚ w Katowicach (główne obowiązki organizatora pełni Zakład Historii Najnowszej po 1945 roku) w dniach 26-27 X 2017 roku planuje organizację konferencji naukowej pt. W cieniu zaborców i sojuszników. Niesuwerenna polityka zagraniczna w Europie Środkowej.

Spotkanie ma stać się okazją do zaprezentowania efektów badań historyków i politologów, badających politykę zagraniczną państw i narodów Europy Środkowej. Zainteresowanych udziałem w konferencji zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat założeń spotkania, znajdującymi się w załączniku.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2017 roku.

Załączone pliki:
Rozmiar: 279.1 kB - informacja dla zainteresowanych uczestnictwem
Zaproszenie na konferencję naukową pt. "Rok 1922 na Górnym Śląsku - granice, administracja, społeczeństwo" (14 VI 2017)
Data: 2017-05-24 10:51:35

plakat14 czerwca 2017 roku Instytut Historii UŚ wraz z katowickim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt. "Rok 1922 na Górnym Śląsku - granice, administracja, społeczeństwo". 

Konferencja zorganizowana z okazji 95. rocznicy przyłączenia części Górnego Śląska do II Rzeczypospolitej będzie okazją do podsumowania obecnego stanu wiedzy na temat problematyki pierwszych lat istnienia utworzonego w 1922 roku województwa śląskiego.

W spotkaniu uczestniczyć będą jako autorzy wystąpień także pracownicy naszego Instytutu: dr hab. Maciej Fic, dr hab. Zbigniew Hojka, dr hab. Lech Krzyżanowskidr Miłosz Skrzypek oraz dr Mirosław Węcki.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Szczegóły dotyczące miejsca i godzin konferencji znajdują się na zamieszczonym plakacie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Zaproszenie na spotkanie pt. "Tajemnice okupacyjnych podziemi Katowic" z udziałem dr. M. Węckiego
Data: 2017-05-23 11:05:32

plakat25 maja 2017 od godz. 17.00 w "Przystanku Historia - Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach" (ul. św. Jana 10, III p.) odbędzie się spotkanie i dyskusja dr. Mirosława Sikory z IPN Katowice, dr. Mirosława Węckiego z naszego Instytutu i IPN Katowice  oraz red. Tomasza Borówki z "Dziennika Zachodniego". 

Wstęp na spotkanie jest wolny. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

 

Studenci turystyki historycznej uczestnikami objazdu naukowego do Czech i Austrii
Data: 2017-05-22 20:07:12

uczestnicy w OłomuńcuOd 15 do 17 maja 2017 odbył się kolejny z cyklu objazdów naukowych studentów "turystyki historycznej" - tym razem po południowej części Republiki Czeskiej oraz północno-wschodniej Republiki Austrii. W programie zwiedzania znalazły się m.in. Mikulov, Valtice, Wiedeń, Lednice oraz Ołomuniec. Dzięki pobytowi za południową granicą uczestnicy wyprawy mogli także zobaczyć sięgające swoim rodowodem starożytności pozostałości położonego na terytorium Austrii nad Dunajem Carnuntum – rzymskiego obozu wojskowego oraz stolicy rzymskich prowincji (Panonii, a od II wieku Górnej Panonii). Warto nadmienić, że wyjazd odbył się w ramach współpracy historyków z Katowic i Ostrawy i uczestniczyli w nim studenci z obu ośrodków akademickich.

Zaproszenie na konferencję pt. "Kobiety w powstaniach śląskich" (2 V 2017)
Data: 2017-04-25 21:43:30

plakatInstytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wraz z Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach zapraszają na konferencję pt. "Kobiety w powstaniach śląskich", która odbędzie się 2 maja 2017 roku w Świętochłowicach.

Kolejne ze "Świętochłowickich Spotkań Uniwersyteckich" będzie okazją do przedstawienia dokonań uczonych z ośrodków naukowych Katowic i Krakowa i placówek kulturalnych Górnego Śląska. Wśród prelegentów znajduje się reprezentująca nasz Instytut: dr hab. Aleksandra Skrzypietz.

Szczegółowy program spotkania zamieszczono na plakacie.

Życzenia Świąteczne
Data: 2017-04-13 16:25:04

życzeniaWszystkim byłym i obecnym Pracownikom, byłym i obecnym Studentom oraz Przyjaciołom Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego najlepsze życzenia:

zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy

składa Dyrekcja Instytutu

Zaproszenie na wykład mgr. Jarosława Krajniewskiego
Data: 2017-04-11 22:34:39

8 maja 2017 roku podczas zebrania katowickiego Oddziału PTH mgr Jarosław Krajniewski z Muzeum Miejskiego "Sztygarka" w Dąbrowie Górniczejwygłosi referat pt. "Zamek w Będzienie na nowo odkrywany".
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Szczegóły na plakacie (w załączniku). 

Załączone pliki:
Rozmiar: 2790.2 kB - plakat spotkania
Nowe książki popularyzujące historię autorstwa i współautorstwa pracowników IH
Data: 2017-04-09 20:15:35

okładka poczetokładka morawiecW ostatnich dniach na rynku wydawniczym ukazały się nowe książki popularnonaukowe, przygotowane przez pracowników naszego Instytutu. Wydawnictwo M zaoferowało czytelnikom album zatytułowany „Poczet władczyń Polski”, przygotowany pod redakcją i z tekstami dr hab. Bożeny Czwojdrak, którego współautorkami m.in. pozostają także dr hab. Aleksandra Skrzypietz oraz dr Aleksandra Barwicka-Makula. Natomiast nakładem Wydawnictwa Poznańskiego w serii "początki państw" ukazała się praca przygotowana przez dr. hab. Jakuba Morawca, poświęcona najwcześniejszym dziejom Norwegii (między VIII a XII wiekiem).

Zachęcamy do lektury. 

Dr hab. prof UŚ Dariusz Nawrot nagrodzony w konkursie "Złotej Pszczoły"
Data: 2017-04-04 18:33:12

Miło nam poinformować, że w tegorocznej edycji konkursu "Złota Pszczoła", na najlepszą napoleońską książkę roku 2016, wygrała praca pt. "Powstanie na Nowym Śląsku w 1806 i 1807 roku. U źródeł Zagłębia Dąbrowskiego" autorstwa
dr hab. prof. UŚ Dariusza Nawrota, kierownika Zakładu Historii Nowożytnej XIX wieku w naszym Instytucie.

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia.

Dyrektor IH UŚ prof. dr hab. Jerzy Sperka członkiem Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
Data: 2017-04-04 18:27:11

j.sperkaZ dużą przyjemnością informujemy, że dyrektor naszego Instytutu, prof. dr hab. Jerzy Sperka, został przez wiepremiera Rządu RP i ministra nauki i szkolnictwa wyższego dr. Jarosława Gowina powołany w skład Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki to unikatowy w skali europejskiej program grantowy, skierowany wyłącznie do humanistów.

W imieniu społeczności IH UŚ gratulujemy wyboru. 

Zaproszenie na V Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej Cystersów (4-5 IV 2017)
Data: 2017-03-31 11:59:59

W dniach 4-5 kwietnia 2017 roku w Krakowie odbędzie się V Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej Cystersów. W spotkaniu weżmie udział reprezentujący IH UŚ dr Tomasz Kałuski. Program seminarium zamieszczony został w załączniku.

Załączone pliki:
Rozmiar: 17832.5 kB - program
Dr Katarzyna Niemczyk laureatką nagrody im. Adama Heymowskiego
Data: 2017-03-27 21:00:51

k. niemczykMiło nam poinformować, że dr Katarzyna Niemczyk z Zakładu Historii Średniowiecznej naszego Instytutu została laureatką Nagrody im. Adama Heymowskiego, przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Heraldyczne.

Wręczenie wyróżnienia odbyło się 24 marca 2017 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. Nagodę wręczył prezes Towarzystwa dr hab. prof. UO Sławomir Górzyński.

W imieniu Instytutu gratulujemy wyróżnienia!

IH współorganizatorem konferencji pt. "1st Jómsborg Conference. Defining and Applying Social Norms in Medieval Scandinavia" (20-22 IV 2017)
Data: 2017-03-16 11:26:41

uczestnicy konferencjiInstytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wraz z Muzeum Regionalnym im. Andrzeja Kaubego w Wolinie byli organizatorami konferencji pt. "1st Jómsborg Conference. Defining and Applying Social Norms in Medieval Scandinavia", która odbyła się w dniach 20-22 kwietnia 2017 roku w Wolinie.

Spotkanie było okazją do wymiany naukowych dokonań przez blisko 30 uczonych z ośrodków z Polski, Niemiec, Norwegii, Danii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Szwajcarii i Islandii. Wśród prelegentów znaleźli się reprezentujący nasz Instytut: dr hab. Jakub Morawiec, mgr Aleksandra Jochymek oraz mgr Grzegorz Bartusik.

Szczegółowy program spotkania oraz abstrakty wystąpień zamieszczono w załączniku.

Załączone pliki:
Rozmiar: 4291.8 kB - program oraz abstrakty spotkania
Zaproszenie na wykład dr Joanny Srholec-Skorzewskiej
Data: 2017-03-16 11:19:16

Wszystkich miłośników sag i średniowiecznej Skandynawii serdecznie zapraszamy na wykład gościnny pt. "Wizjonerki, doradczynie, przyjaciółki. Kobiece role w sagach współczesnych i biskupich", który wygłosi dr Joanna Srholec-Skorzewska z Pragi.

Spotkanie odbędzie się w środę 17 maja 2017 roku, od godz. 16.00, w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej UŚ i UE w Katowicach (CINiBA), sala seminaryjna, poziom 2.

Zaproszenie na konferencję "Śląska wieś na przestrzeni dziejów" (30 III 2017)
Data: 2017-03-15 19:48:49

program konferencji 30 marca 2017 roku w Ośrodku Kultury "Zameczek" w Czernicy odbędzie się zorganizowana przez Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz, Ośrodek Kultury "Zameczek" w Czernicy, Spółdzielnię Socjalną "Horyzonty Kultury" i Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego konferencja naukowa pt. "Śląska wieś na przestrzeni dziejów".

Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania wyników swoich badań przez grupę uczonych, wśród prelegentów znajdują się m.in. reprezentujący IH UŚ dr hab. Aleksandra Skrzypietz, dr Jacek Szpak, dr Mateusz Sobeczko oraz dr hab. Maciej Fic.

 

Szczegółowy program spotkania zamieszczony został na plakacie.

Zaproszenie na wykład dr. hab. prof. UAM Filipa Kubiaczyka
Data: 2017-03-15 19:41:42

22 marca 2017 roku od godz. 12.45 w sali 141 budynku WNS dr hab. prof. UAM Filip Kubiaczyk z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wygłosi referat pt. "Krzysztof Kolumb - od wizjonera-odkrywcy do wicekróla-sadysty".

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Szczegóły w załączniku.

Załączone pliki:
Rozmiar: 559 kB - plakat promujący spotkanie
Spotkanie z nauczycielami w ramach upowszechniania Platformy Edukacyjnej "Eduś"
Data: 2017-03-12 21:06:42

szkolenie eduś16 marca 2017 roku w Sosnowcu odbędzie się spotkanie poświęcone Platformie Edukacji Regionalnej "Eduś". Szkolenie przeprowadzą dr hab. Maciej Fic z Instytutu Historii UŚ (koordynator prac nad Platformą) oraz mgr Anna Kubica z Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach (redagująca projekt).

Szczegóły spotkania obok.

 

Pracownicy IH wśród uczestników "Tygodnia promocji WNS"
Data: 2017-03-12 16:37:02

plakat

Od 13 do 17 marca 2017 roku wykładowcy WNS prowadzą wykłady w ramach promocji Wydziału i prezentacji oferty dydaktycznej w roku akademickim 2017/2018.

Wśród wykładowców znalazła się liczna grupa pracowników IH: dr hab. Bożena Czwojdrak, dr hab. Aleksadra Skrzypietz, dr Aleksandra Barwicka-Makula, dr Marcela Gruszczyk oraz dr Paweł Duda.

Oferta edukacyjna Instytutu Historii na rok akademicki 2017/2018
Data: 2017-03-09 12:20:20

Uwaga kandydaci zainteresowani podjęciem studiów
w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego!

W roku akademickim 2017/2018 oferujemy następujące kierunki studiów:

dla studiów I stopnia (licencjackich):

- Historia (specjalności: administracyjno-samorządowa; archiwalna i zarządzania dokumentacją; nauczycielska; muzealna)
- Turystyka Historyczna
- Doradztwo i Infobrokerstwo Historyczne

dla studiów II stopnia (magisterskich):

- Historia (specjalności: administracyjno-samorządowa; archiwalna i zarządzania dokumentacją; nauczycielska)
- Środkowoeuropejskie Studia Historyczne (wspólnie z Uniwersytetami w Bańskiej Bystrzycy i Ostrawie)
- Turystyka (wspólnie z Wydziałem Nauk o Ziemi UŚ)

Więcej informacji znajduje się w zakładce rekrutacja.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą i wyboru studiów w naszym Instytucie :-)  

 

Środkowoeuropejskie Studia Historyczne
Central-European Historical Studies

Szczegółowe informacje na temat studiów można znaleźć TUTAJ.

Details about studies can be found HERE.

Copyright (c) 2013-2017 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by