PolskiEnglish
Zaproszenie na konferencję naukową poświęconą T. Kościuszce (12.10.2017)
Data: 2017-10-07 10:50:04

logoInstytut Historii UŚ wraz z Pałacem Schoena Muzeum w Sosnowcu zapraszają na konferencję naukową, pt."1794 - Wolność, Całość, Niepodległość. W 100. rocznicę śmierci i 100. odsłonięcia pomnika Tadeusza Kościuszki w Sosnowcu". Spotkanie odbędzie się 12 października br. w siedzibie sosnowickiego Muzeum. Wśród prelegentów znajdują się reprezentujący nasz Instytut: prof. UŚ dr hab. Dariusz Nawrot, mgr Dominika Mantur, mgr Dawid Madziar oraz związany z IH UŚ przez lata prof. dr hab. Henryk Kocój.

program spotkaniaSzczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięcia znajdują się na plakacie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Spotkanie badaczy historii Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego z delegacją Muzeum Historii Polski
Data: 2017-10-03 18:33:52

uczestnicy spotkaniaW piątek 29 września br. w siedzibie Muzeum Śląskiego, na zaproszenie dyrektor MŚl. Alicji Knast, odbyło się spotkanie licznej grupy historyków z naszego Instytutu (prof. dr. hab. Ryszarda Kaczmarka, prof. dr. hab. Jerzego Sperki, dr. hab. Sylwestra Fertacza, dr. hab. Macieja Fica, dr. hab. Zbigniewa Hojki, dr. hab. Lecha Krzyżanowskiego, dr. hab. Dariusza Nawrota, dr. hab. Krzysztofa Nowaka oraz dr. Miłosza Skrzypka) z  delegacją Muzeum Historii Polski, na czele której stał dyrektor tej placówki Robert Kostro. W jego trakcie przedstawiciele MHP przedstawili koncepcję powstającej wystawy stałej, ale było ono przede wszystim okazją do konsultacji planowanych w ramach tej ekspozycji wątków śląsko-zagłębiowskich.

Zaproszenie na wykład Sebastiana Orlickiego
Data: 2017-10-01 22:11:45

10 października 2017 roku podczas zebrania katowickiego Oddziału PTH Sebastian Orlicki wyglosi referat pt. "Życie codzienne w wojennym Afganistanie - wspomnienia naocznego świadka".
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Szczegóły na plakacie (w załączniku).

Załączone pliki:
Rozmiar: 4945 kB - plakat
Zaproszenie na dzień adaptacyjny dla nowo przyjętych studentów
Data: 2017-09-27 12:23:47

Szanowni nowo przyjęci studenci studiów I i II stopnia.

W imieniu władz dziekańskich WNS, Centrum Obsługi Studentów, Samorządu Studenckiego oraz własnym zapraszamy na spotkanie adaptacyjne, podczas którego zostaną przedstawione najważniejsze kwestie związane ze studiowaniem w murach Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie odbędzie się w środę 4 października 2017 roku w godz. 11.30-14.00 w tzw. Auli im. K. Popiołka (na I piętrze Wydziału Nauk Społecznych).

Ze względu na wagę poruszanych tematów na spotkaniu nie powinno zabraknąć żadnego studenta I roku!

Spotkanie inauguracyjne dla studentów I roku studiów licencjackich (historii i turystyki historycznej) oraz I roku studiów magisterskich (historii i środkowoeuropejskich studiów historycznych)
Data: 2017-09-26 17:51:46

wystąpienie dyr. IHNowo przyjęci studenci studiów I i II stopnia realizowanych w naszym Instytucie (historii, turystyki historycznej oraz środkowoeuropejskich studiów historycznych) we wtorek 3 października 2017 roku o godz. 12.30 w tzw. Starej Auli (na I piętrze Wydziału Nauk Społecznych) spotkali się z dyrekcją Instytutu Historii. Inauguracyjne spotkanie poświęcone zostało najważniejszym kwestiom związanym ze studiowaniem w murach Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego.

Wcześniej, o godz. 10.00 odbyła się uroczysta wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2017/2018.

Za nami "Dzień otwarty" WNS ad. 2017
Data: 2017-09-21 14:24:59

dzień otwartySzanowni Państwo,

5 października br. Wydział Nauk Społecznych UŚ zorganizował "Dzień otwarty", podczas którego zainteresowani studiami wnaszych murach mogli dowiedzieć się nieco na temat oferty edukacyjnej i prowadzonych badań naukowych. Oczywiście nie mogło zabraknąć społeczności Instytutu Historii, goście mogli wysłuchać wykładów i porozmawiać z pracownikami naszego Instytutu, brać udział w przygotowanych specjalnie na tę okazję konkursach, ale także zobaczyć pasje naszych studentów.

Do zobaczenia w przyszłym roku.

Zainteresowanych fotogalerią z wydarzenia zapraszamy na instytutowego facebooka.

Załączone pliki:
Rozmiar: 420.8 kB - dzien otwarty wns 5.10.2017
Zaproszenie do skorzystania z oferty studiów podyplomowych
Data: 2017-09-18 15:39:33

Szanowni Państwo,

przypominamy, że Instytut Historii UŚ oferuje zainteresowanym udział w studiach podyplomowych: Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiach Historycznych oraz Podyplomowych Historycznych Studiach Śląskoznawczych. Bliższe informacje nt. tej formy kształcenia znajdują się w zakładce "studia podyplomowe".

Konferencja naukowa nt. dziejów reformacji na Górnym Śląsku (28-29.09.2017)
Data: 2017-09-15 12:36:57

prelekcja W. GojniczkaW dniach 28-29 września 2017 roku odbyła się konferencja naukowa pt.: „500 lat Reformacji na Górnym Śląsku”, zorganizowana przez Bibliotekę Śląską (Katowice, Pl. Rady Europy 1, sala Parnassos). Wśród prelegentów znalazła się liczna grupa prelegentów, reprezentujących nasz Instytut: prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek, dr hab. Wacław Gojniczek, dr hab. Krzysztof Nowak, dr Barbara Kalinowska-Wójcik, dr Mirosław Węcki, dr Jakub Grudniewski oraz mgr Dawid Duch.

Spotkanie było także okazją do wysłuchania gości z innych ośrodków w kraju i zza granicy.

Załączone pliki:
Rozmiar: 1436.9 kB - ulotka-program konferencji
Rozmiar: 1663.3 kB - program konferencji s. 2-3
Kolejne spotkanie robocze historyków z Katowic, Ostrawy i Bańskiej Bystrzycy
Data: 2017-09-06 13:37:50

spotkanie robocze

 

 

6 września 2017 roku w naszym Instytucie odbyło się kolejne spotkanie zespołów roboczych trzech partnerskich środowisk historyków: z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katedry Historii Uniwersytetu Ostrawskiego oraz Katedry Historii Uniwersytetu im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. Rozmowy koncentrowały się na omówieniu prac nad planowanymi wspólnymi projektami i przedsięwzięciami edukacyjnymi i naukowymi.

Nowości książkowe IH popularyzujące historię i turystykę historyczną
Data: 2017-09-04 12:13:13

W ostatnich dniach nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego na rynku wydawniczym ukazały się nowe pozycje książkowe, przygotowane przez pracowników naszego Instytutu.

Turystyka historyczna

Europa XX-XXI

 

Są to: pierwszy tom "Turystyki Historycznej" (pod redakcją dr. hab. Zbigniewa Hojki i dr. hab. Krzysztofa Nowaka) i "Europa XX-XXI wieku. Społeczno-polityczne konsekwencje kryzysów", współredagowana przez dr Marcelę Gruszczyk, dr. hab. Lecha Krzyżanowskiego oraz dr. Miłosza Skrzypka.

Zapraszamy do lektury.

Kolejny pracownik IH UŚ wśród laureatów konkursów NPRH
Data: 2017-09-02 16:04:13

Miło nam donieść, że wśród laureatów rozstrzygnietego w lipcu br. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkursu w ramach modułu „Dziedzictwo narodowe” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki znalazł się projekt kierownika Zakładu Historii Nowożytnej XVI-XVIII wieku naszego Instytutu, dr. hab. Ryszarda Skowrona pt.: „Wazowie i Habsburgowie. Korespondencja z lat 1587–1668. Część 1: Czasy Zygmunta III (1587–1632), t. 2. Część 2: Czasy Władysława IV (1632–1648)”.

W konkursie zgłoszonych zostało 249 wniosków, spośród których do finansowania zakwalifikowano jedynie 28 projektów.

Pracownicy IH UŚ członkami Zespołu badań nad dworami i elitami władzy przy warszawskim IH PAN
Data: 2017-09-02 15:53:21

Miło nam poinformować, że nowo powołanym Zespołem do badań nad dworami i elitami władzy przy Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie kierowala będzie reprezentująca nasz Instytut dr hab. Bożena Czwojdrak. Wśród współpracowników znalazły się również nasze instytutowe koleżanki: dr hab. Aleksadra Skrzypietz i dr Aleksandra Barwicka-Makula.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: https://ihpan.edu.pl/struktura/zespol-do-badan-nad-dworami-i-elitami-wladzy/

Sesja naukowa poświęcona pamięci prof. Jerzego Szydłowskiego (21.09.2017)
Data: 2017-09-02 13:47:31

21 września br. Instytut Historii współorganiował sesję naukową pt. "Archeologia górnośląska w 20-lecie śmierci prof. Jerzego Szydłowskiego", podczas ktorej przypomniana została sylwetka profesora Jerzego Szydłowskiego - długoletniego pracownika oraz dyrektora naszego Instytutu, a także dziekana i prodziekana Wydziału Nauk Społecznych.

Podczas sesji przedstawiono różnorodne aspekty kariery naukowej Profesora, a także wyniki najnowszych prac na stanowiskach archeologicznych przez niego badanych. Wśród prelegentów znaleźli się reprezentujący nasz Instytut dr hab. Piotr Boroń oraz dr hab. Maciej Fic.

W tym samym dniu w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu odbył się wernisaż wystawy pt. "Archeologiczne odkrywanie Górnego Śląska. Profesor Jerzy Szydłowski – sylwetka Mistrza".

Załączone pliki:
Rozmiar: 1130.3 kB - program sesji
Podsumowanie roku akademickiego 2016/2017 w IH UŚ
Data: 2017-06-29 17:07:36

spotkanie w Żarkach28 czerwca br. pracownicy Instytutu Historii kolejny już raz podsumowali rok akademicki w podmyszkowskich Żarkach.

Spotkanie było okazją do wspomnień, nie zabrakło jednak rózmów dotyczących aktualnych problemów i realiów funkcjonowania Instytutu.

Oceniając frekwencję oraz aktywność uczestników można uznać, że trzecie już wspólne posiedzenie historyków UŚ należało do udanych.

Nasi pracownicy wśród laureatów konkursów NPRH
Data: 2017-06-23 16:14:44

Miło nam donieść, że wśród laureatów rozstrzygniętych właśnie konkursów edycji I/2016 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki znaleźli się pracownicy naszego Instytutu: prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek (kierownik projektu pt. „Polish People in the Imperial German Army”), prof. dr hab. Tomasz Pawelec (kierownik projektu pt. „Tłumaczenie na język angielski oraz publikacja monografii: Dzieje i nieświadomość. Założenia teoretyczne i praktyka badawcza psychohistorii”) oraz dr Mirosław Węcki (kierownik projektu pt. „Tłumaczenie książki: Fritz Bracht (1899–1945). Nazistowski zarządca Górnego Śląska w latach II wojny światowej”).

Ukazał się nowy numer Biuletynu "Fax Historica"
Data: 2017-06-23 16:04:56
Informujemy, że ukazał się nowy (4) numer Biuletynu studencko-doktoranckiego "Fax Historica", wydawanego przez nasz Instytut.
Zachęcamy do zapoznania się z tekstami (wersja elektroniczna jest do pobrania w zakładce nauka - czasopisma Instytutu). W imieniu redakcji zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nadsyłania tekstów do kolejnego numeru periodyku.
Artykuły przygotowane zgodnie z wymogami prezentowanymi w załączniku prosimy wysyłać na adres mailowy: redaktorsknh@gmail.com do 30 listopada 2017 roku. 
Załączone pliki:
Rozmiar: 384.7 kB - zasady dot. redakcji
Zaproszenie na wykład dr. Tomasza Kałuskiego
Data: 2017-06-13 23:02:57

20 czerwca 2017 roku podczas zebrania katowickiego Oddziału PTH dr Tomasz Kałuski z naszego Instytutu  wyglosi referat pt. "Stan i perspektywy badań nad pieczęciami cysterskimi na Śląsku do początku XIX wieku".
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Szczegóły na plakacie (w załączniku).

Załączone pliki:
Rozmiar: 2608.4 kB - plakat
I LO im. Karola Miarki w Mikołowie kolejną szkołą objętą patronatem IH UŚ
Data: 2017-06-07 23:32:27

wykład inauguracyjny7 czerwca 2017 roku kolejna szkoła z terenu województwa śląskiego nawiązała współpracę z Instytutem Historii UŚ. Porozumienie sygnowali p.o. zastępcy dyrektora IH UŚ, dr hab. Maciej Fic oraz dyrektor I LO w Mikołowie, Irena Radomska.

Uroczystości podpisania umowy o współpracy towarzyszył inauguracyjny wykład dr. hab. Jakuba Morawca, poświęcony problematyce pochówków na terenie średniowiecznej Norwegii.

Zaproszenie na konfrencję naukową pt. "Ku zrozumieniu i tolerancji. Jak uczyć historii ojczystej i regionalizmu na pograniczach?" (14 VI 2017)
Data: 2017-06-01 17:26:20

Instytut Historii UŚ wraz z Kongresem Polaków w Czechach oraz Instytutem Badań Tożsamości Europejskiej Uniwersytetu Ostrawskiego zapraszają 14 czerwca 2017 roku do auli Gimnazjum Polskiego w Czeskim Cieszynie na konferencję naukową pt. "Ku zrozumieniu i tolerancji. Jak uczyć historii ojczystej i regionalizmu na pograniczach?"

Wśród prelegentów znajdują się kierownik Zakładu Historii Najnowszej po 1945 roku naszego Instytutu dr hab. Krzysztof Nowak oraz doktorantka naszego Intsytutu, mgr Anna Kubica.

Szczegółowy program spotkania zamieszczony został w załączniku.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Załączone pliki:
Rozmiar: 689.7 kB - program konferencji
Udział pracowników IH w Świętochłowickich Spotkaniach Uniwersyteckich
Data: 2017-05-31 22:51:34

prelegenci sesjiKolejna odsłona "Świętochłowickich Spotkań Uniwersyteckich", odbywających się w ramach porozumienia o wspólpracy między naszym Uniwersytetem oraz Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, poświęcona była 70. rocznicy nadania praw miejskich Świętochłowicom.

Podczas uroczystej sesji naukowej, zorganizowanej 31 maja 2017 roku w Centrum Kultury Śląskiej wystąpienia poświęcone przeszłości Świętochłowic w XX wieku wygłosili m.in. dr hab. Lech Krzyżanowski oraz dr hab. Maciej Fic z naszego Instytutu. Warto przypomnieć, że dyrektor Muzeum jest członkinią Rady Insteresariuszy przy naszym Instytucie.

Kolejne posiedzenie Komisji Historycznej PAN o. Katowice
Data: 2017-05-29 22:54:41

spotkanie29 maja 2017 roku odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Historycznej PAN o. Katowice. Tym razem spotkanie zostało przygotowane w Muzeum Żydów-Częstochowian w Częstochowie. Uczestnicy spotkania (wśród których obecni byli m.in. pracownicy naszego Instytutu: dr hab. Bożena Czwojdrak, prof. dr hab. Wiesław Kaczanowicz, prof. dr hab. Jerzy Sperka, dr hab. Kazimierz Miroszewski, dr hab. Piotr Boroń oraz dr hab. Maciej Fic) wysłuchali trzech wystąpień członków KH, mogli także zapoznać się ze zbiorami Muzeum Żydów Częstochowian oraz Muzeum Produkcji Zapałek.

Zaproszenie do udziału w konfrencji naukowej pt. "W cieniu zaborców i sojuszników. Niesuwerenna polityka zagraniczna w Europie Środkowej" (26-27 X 2017)
Data: 2017-05-25 18:23:22

Instytut Historii UŚ w Katowicach (główne obowiązki organizatora pełni Zakład Historii Najnowszej po 1945 roku) w dniach 26-27 X 2017 roku planuje organizację konferencji naukowej pt. W cieniu zaborców i sojuszników. Niesuwerenna polityka zagraniczna w Europie Środkowej.

Spotkanie ma stać się okazją do zaprezentowania efektów badań historyków i politologów, badających politykę zagraniczną państw i narodów Europy Środkowej. Zainteresowanych udziałem w konferencji zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat założeń spotkania, znajdującymi się w załączniku.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2017 roku.

Załączone pliki:
Rozmiar: 279.1 kB - informacja dla zainteresowanych uczestnictwem
Zaproszenie na konferencję naukową pt. "Rok 1922 na Górnym Śląsku - granice, administracja, społeczeństwo" (14 VI 2017)
Data: 2017-05-24 10:51:35

plakat14 czerwca 2017 roku Instytut Historii UŚ wraz z katowickim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt. "Rok 1922 na Górnym Śląsku - granice, administracja, społeczeństwo". 

Konferencja zorganizowana z okazji 95. rocznicy przyłączenia części Górnego Śląska do II Rzeczypospolitej będzie okazją do podsumowania obecnego stanu wiedzy na temat problematyki pierwszych lat istnienia utworzonego w 1922 roku województwa śląskiego.

W spotkaniu uczestniczyć będą jako autorzy wystąpień także pracownicy naszego Instytutu: dr hab. Maciej Fic, dr hab. Zbigniew Hojka, dr hab. Lech Krzyżanowskidr Miłosz Skrzypek oraz dr Mirosław Węcki.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Szczegóły dotyczące miejsca i godzin konferencji znajdują się na zamieszczonym plakacie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Zaproszenie na spotkanie pt. "Tajemnice okupacyjnych podziemi Katowic" z udziałem dr. M. Węckiego
Data: 2017-05-23 11:05:32

plakat25 maja 2017 od godz. 17.00 w "Przystanku Historia - Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach" (ul. św. Jana 10, III p.) odbędzie się spotkanie i dyskusja dr. Mirosława Sikory z IPN Katowice, dr. Mirosława Węckiego z naszego Instytutu i IPN Katowice  oraz red. Tomasza Borówki z "Dziennika Zachodniego". 

Wstęp na spotkanie jest wolny. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

 

Studenci turystyki historycznej uczestnikami objazdu naukowego do Czech i Austrii
Data: 2017-05-22 20:07:12

uczestnicy w OłomuńcuOd 15 do 17 maja 2017 odbył się kolejny z cyklu objazdów naukowych studentów "turystyki historycznej" - tym razem po południowej części Republiki Czeskiej oraz północno-wschodniej Republiki Austrii. W programie zwiedzania znalazły się m.in. Mikulov, Valtice, Wiedeń, Lednice oraz Ołomuniec. Dzięki pobytowi za południową granicą uczestnicy wyprawy mogli także zobaczyć sięgające swoim rodowodem starożytności pozostałości położonego na terytorium Austrii nad Dunajem Carnuntum – rzymskiego obozu wojskowego oraz stolicy rzymskich prowincji (Panonii, a od II wieku Górnej Panonii). Warto nadmienić, że wyjazd odbył się w ramach współpracy historyków z Katowic i Ostrawy i uczestniczyli w nim studenci z obu ośrodków akademickich.

Zaproszenie na konferencję pt. "Kobiety w powstaniach śląskich" (2 V 2017)
Data: 2017-04-25 21:43:30

plakatInstytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wraz z Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach zapraszają na konferencję pt. "Kobiety w powstaniach śląskich", która odbędzie się 2 maja 2017 roku w Świętochłowicach.

Kolejne ze "Świętochłowickich Spotkań Uniwersyteckich" będzie okazją do przedstawienia dokonań uczonych z ośrodków naukowych Katowic i Krakowa i placówek kulturalnych Górnego Śląska. Wśród prelegentów znajduje się reprezentująca nasz Instytut: dr hab. Aleksandra Skrzypietz.

Szczegółowy program spotkania zamieszczono na plakacie.

Życzenia Świąteczne
Data: 2017-04-13 16:25:04

życzeniaWszystkim byłym i obecnym Pracownikom, byłym i obecnym Studentom oraz Przyjaciołom Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego najlepsze życzenia:

zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy

składa Dyrekcja Instytutu

Zaproszenie na wykład mgr. Jarosława Krajniewskiego
Data: 2017-04-11 22:34:39

8 maja 2017 roku podczas zebrania katowickiego Oddziału PTH mgr Jarosław Krajniewski z Muzeum Miejskiego "Sztygarka" w Dąbrowie Górniczejwygłosi referat pt. "Zamek w Będzienie na nowo odkrywany".
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Szczegóły na plakacie (w załączniku). 

Załączone pliki:
Rozmiar: 2790.2 kB - plakat spotkania
Nowe książki popularyzujące historię autorstwa i współautorstwa pracowników IH
Data: 2017-04-09 20:15:35

okładka poczetokładka morawiecW ostatnich dniach na rynku wydawniczym ukazały się nowe książki popularnonaukowe, przygotowane przez pracowników naszego Instytutu. Wydawnictwo M zaoferowało czytelnikom album zatytułowany „Poczet władczyń Polski”, przygotowany pod redakcją i z tekstami dr hab. Bożeny Czwojdrak, którego współautorkami m.in. pozostają także dr hab. Aleksandra Skrzypietz oraz dr Aleksandra Barwicka-Makula. Natomiast nakładem Wydawnictwa Poznańskiego w serii "początki państw" ukazała się praca przygotowana przez dr. hab. Jakuba Morawca, poświęcona najwcześniejszym dziejom Norwegii (między VIII a XII wiekiem).

Zachęcamy do lektury. 

Dr hab. prof UŚ Dariusz Nawrot nagrodzony w konkursie "Złotej Pszczoły"
Data: 2017-04-04 18:33:12

Miło nam poinformować, że w tegorocznej edycji konkursu "Złota Pszczoła", na najlepszą napoleońską książkę roku 2016, wygrała praca pt. "Powstanie na Nowym Śląsku w 1806 i 1807 roku. U źródeł Zagłębia Dąbrowskiego" autorstwa
dr hab. prof. UŚ Dariusza Nawrota, kierownika Zakładu Historii Nowożytnej XIX wieku w naszym Instytucie.

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia.

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by