PolskiEnglish
Dr Katarzyna Niemczyk laureatką nagrody im. Adama Heymowskiego
Data: 2017-03-27 21:00:51

k. niemczykMiło nam poinformować, że dr Katarzyna Niemczyk z Zakładu Historii Średniowiecznej naszego Instytutu została laureatką Nagrody im. Adama Heymowskiego, przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Heraldyczne.

Wręczenie wyróżnienia odbyło się 24 marca 2017 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. Nagodę wręczył prezes Towarzystwa dr hab. prof. UO Sławomir Górzyński.

W imieniu Instytutu gratulujemy wyróżnienia!

Zaproszenie na konferencję "Śląska wieś na przestrzeni dziejów" (30 III 2017)
Data: 2017-03-15 19:48:49

program konferencji 30 marca 2017 roku w Ośrodku Kultury "Zameczek" w Czernicy odbędzie się zorganizowana przez Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz, Ośrodek Kultury "Zameczek" w Czernicy, Spółdzielnię Socjalną "Horyzonty Kultury" i Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego konferencja naukowa pt. "Śląska wieś na przestrzeni dziejów".

Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania wyników swoich badań przez grupę uczonych, wśród prelegentów znajdują się m.in. reprezentujący IH UŚ dr hab. Aleksandra Skrzypietz, dr Jacek Szpak, dr Mateusz Sobeczko oraz dr hab. Maciej Fic.

 

Szczegółowy program spotkania zamieszczony został na plakacie.

Zaproszenie na wykład dr. hab. prof. UAM Filipa Kubiaczyka
Data: 2017-03-15 19:41:42

22 marca 2017 roku od godz. 12.45 w sali 141 budynku WNS dr hab. prof. UAM Filip Kubiaczyk z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wygłosi referat pt. "Krzysztof Kolumb - od wizjonera-odkrywcy do wicekróla-sadysty".

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Szczegóły w załączniku.

Załączone pliki:
Rozmiar: 559 kB - plakat promujący spotkanie
Spotkanie z nauczycielami w ramach upowszechniania Platformy Edukacyjnej "Eduś"
Data: 2017-03-12 21:06:42

szkolenie eduś16 marca 2017 roku w Sosnowcu odbędzie się spotkanie poświęcone Platformie Edukacji Regionalnej "Eduś". Szkolenie przeprowadzą dr hab. Maciej Fic z Instytutu Historii UŚ (koordynator prac nad Platformą) oraz mgr Anna Kubica z Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach (redagująca projekt).

Szczegóły spotkania obok.

 

Pracownicy IH wśród uczestników "Tygodnia promocji WNS"
Data: 2017-03-12 16:37:02

plakat

Od 13 do 17 marca 2017 roku wykładowcy WNS prowadzą wykłady w ramach promocji Wydziału i prezentacji oferty dydaktycznej w roku akademickim 2017/2018.

Wśród wykładowców znalazła się liczna grupa pracowników IH: dr hab. Bożena Czwojdrak, dr hab. Aleksadra Skrzypietz, dr Aleksandra Barwicka-Makula, dr Marcela Gruszczyk oraz dr Paweł Duda.

Zaproszenie na wykład dr. hab. prof. UMK Adama Szwedy
Data: 2017-03-09 12:18:57

wykład as14 marca 2017 roku w murach WNS gościł dr hab. prof. UMK Adam Szweda z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podczas spotkania ze studentami i pracowikami IH przedstawił wykład pt. "Wokół pokoju brzeskiego - z warsztatu historyka średniowiecznej dyplomacji".

Dr hab. Bożena Czwojdrak zastępcą prezesa krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
Data: 2017-03-01 12:29:34

dr hab. Bożena Czwojdrak

27 lutego 2017 roku zatrudniona w Zakładzie Historii Średniowiecznej naszego Instytutu dr hab. Bożena Czwojdrak została wybrana na stanowisko zastępcy prezesa Polskiego Towarzystwa Heraldycznego Oddział w Krakowie.

W imieniu społeczność IH serdecznie gratulujemy wyróżnienia.

Zaproszenie na wykład dr. Romana Smolorza
Data: 2017-02-24 13:29:53

wykład rs

1 marca 2017 roku w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego gościł dr Roman Smolorz z Uniwersytetu w Ratyzbonie. W ramach wizyty podzielił się m.in. własnymi doświadczeniami z kwerend archwalnych prowadzonych na terenie Rosji i USA i przedstawił wykład pt. „Polskie i śląskie archiwalia w Waszyngtonie i w Moskwie”.

Zaproszenie na wykład dr. hab. Norberta Rogosza
Data: 2017-02-22 20:08:50

7 marca 2017 roku podczas zebrania katowickiego Oddziału PTH dr hab. Norbert Rogosz wygłosi referat pt. "Strategia Pompejusza w konfrontacji z optymatami (54-52 r. p.n.e.)".
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Szczegóły na plakacie (w załączniku). 

Załączone pliki:
Rozmiar: 4907.7 kB - plakat spotkania
Zaproszenie na wykład dr. hab. Błażeja Stanisławskiego
Data: 2017-02-15 12:00:29

 wykład js

22 lutego 2017 roku w Centrum Informacji i Bibliotece Akademickiej UŚ i UE w Katowicach dr hab. Błażej Stanisławski z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk wygłosi referat pt. "Dzielnica Rusów u Św. Mamy w Konstatntynopolu".
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Szczegóły na plakacie. 

Kolejne spotkanie robocze historyków z Katowic, Ostrawy i Bańskiej Bystrzycy
Data: 2017-02-15 11:38:34

spotkanie robocze13 lutego 2017 roku na Wydziale Filozoficznym Uniwertsytetu Ostrawskiego odbyło się kolejne spotkanie zespołów roboczych trzech partnerskich środowisk historyków: z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katedry Historii Uniwersytetu Ostrawskiego oraz Katedry Historii Uniwersytetu im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. Rozmowy koncentrowały się na finalizowaniu prac nad projektem wspólnych Środkowoeuropejskich Studiów Historycznych, ale podjęto także kwestie innych wspólnych projektów i przedsięwzięć.

Spotkaniu towarzyszyło uroczyste otwarcie wystawy pt. "Kořeny křesťanství v Polsku 1050. výročí přijetí křesťanství v Polsku", z udziałem m.in. Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie Janusza Bilskiego.

otwarcie wystawy

Student IH M. Witek członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
Data: 2017-02-01 09:59:41

m. witekStudent historii naszego Instytutu, p. Mateusz Witek (m.in. były przewodniczący samorządu studenckiego UŚ oraz wiceprzewodniczący Forum Uniwersytetów Polskich) został jednym z czterech reprezentantów Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego - wybieralnego organu przedstawicielskiego nauki i szkolnictwa wyższego, który współdziała z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, ministrem właściwym do spraw nauki oraz z innymi organami władzy i administracji publicznej w ustalaniu polityki państwa w zakresie szkolnictwa wyższego, polityki naukowej i innowacyjnej państwa.  

W imieniu społeczności IH gratulujemy.

Kolejna habilitacja pracownika IH
Data: 2017-01-25 09:25:06

Z przyjemnością informujemy, że 24 stycznia 2017 roku kolejny pracownik naukowo-dydaktyczny naszego Instytutu, Jakub Morawiec, uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego

Dr hab. Jakub Morawiec jest pracownikiem Zakładu Historii Średniowiecznej oraz wicedyrektorem Instytutu ds. dydaktycznych.

Gratulujemy awansu.

Zaproszenie na wykład dr hab. Irmy Koziny
Data: 2017-01-21 21:30:51

wykład pth31 stycznia 2017 roku podczas zebrania katowickiego Oddziału PTH dr hab. Irma Kozina wygłosi referat pt. "Topografia sakralna Katowic".
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Szczegóły na plakacie. 

Zakończone eliminacje okręgowe I Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów
Data: 2017-01-13 09:20:20

etap ustnyZnamy nazwiska trojga zwycięzców etapu okręgowego I Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów, którzy będą reprezentowali województwo śląskie w warszawskim finale.

Po zaciętej rywalizacji w części ustnej 12 stycznia 2017 roku najlepsze miejsca w rywalizacji zajęli:

I miejsce - Dorota Burdyszek (Katolickie Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Zabrzu); II miejsce - Anna Kozub (Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 14 w Gliwicach); III miejsce - Michał Duda (Gimnazjum nr 1 z Odddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach).

Wymienionym gratulujemy zwycięstwa i życzymy dalszych sukcesów podczas etapu centralnego, pozostałym uczestnikom gratulujemy udziału w etapie ustnym.

IH zaprosił na inaugirację wystawy pt. "Karol IV: cesarz i król czeski"
Data: 2017-01-13 09:11:26

plakat wystawy

 

18 stycznia 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach została otwarta wystawa poświęcona postaci cesarza Karola IV. Inauguracji towarzyszyła okolicznościowa sesja naukowa oraz projekcja mini musicalu pt. "Noc na Karlsztejnie".

Szczegółowe informacje na temat przedsięwzięcia znajdują się na dołączonych plakacie i programie.

inauguracja

Załączone pliki:
Rozmiar: 487.5 kB - program inauguracji
Prof. Antoni Barciak nagrodzony Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji Regionalnej Izby Gospodarczej
Data: 2017-01-10 17:29:34

5 stycznia 2017 roku pracujący w Zakładzie Metodologii, Dydaktyki i Nauk Pomocniczych Historii naszego Instytutu oraz pełniący funkcję pełnomocnika rektora ds. Archiwum Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Antoni Barciak otrzymał przyznawany przez Regionalną Izbę Gospodarczą Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii kultura. Nagrodą honorowane są "wybitne osobowości życia publicznego, wnoszące nieoceniony wkład w rozwój kraju i jego wizerunek w świecie oraz firmy, instytucje i organizacje, które aktywnie i skutecznie włączyły się w proces tworzenia gospodarki rynkowej, jej restrukturyzacji oraz dostosowania do standardów europejskich".

Panu Profesorowi gratulujemy wyróżnienia.

Życzenia Świąteczne
Data: 2016-12-20 21:33:59

życzenia świąteczne

 

Wszystkim byłym i obecnym Pracownikom, byłym i obecnym Studentom oraz Przyjaciołom Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego najlepsze życzenia:

zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia planów i zamierzeń w nadchodzącym Roku 2017

składa Dyrekcja Instytutu

Coroczne spotkanie przedświąteczne w IH
Data: 2016-12-20 21:23:49

spotkanie 2016

 

20 grudnia 2016 roku, jak zwykle w okresie przedświątecznym, w Instytucie Historii odbyło się spotkanie pracowników (obecnych i byłych) oraz gości reprezentujących placówki wspólpracujące z IH, podsumowujące rok 2016 i poprzedzające przerwę świąteczną.

Było ono jednocześnie okazją do wymiany życzeń związanych ze zbliżającym się Nowym Rokiem oraz do wspomnień bliższych i dalszych.

Uczestnicy części ustnej etapu okręgowego I Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów
Data: 2016-12-14 17:39:45

ohgInformujemy, że 10 grudnia 2016 roku odbyła się część pisemna etapu okręgowego I Olimpiady Historycznej Gimnzjalistów. W wyniku rywalizacji do części ustnej awansowali (w kolejności alfabetycznej): Dorota Burdyszek (Katolickie Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Zabrzu), Michał Duda (Gimnazjum nr 1 z Odddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach), Franciszek Golaś (Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowskich Górach), Piotr Górny (Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej w Chorzowie), Paweł Hetman (Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 11 w Zabrzu), Zofia Kibało (Gimnazjum Dwujęzyczne nr 18 w Rybniku), Anna Kozub (Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 14 w Gliwicach) oraz Julia Węgorowska (Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 11 w Zabrzu).

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów podczas etapu ustnego 12 stycznia 2017.   

Copyright (c) 2013-2017 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by