PolskiEnglish
Zaproszenie na wykład prof. Wiesława Kaczanowicza dla młodzieży szkolnej
Data: 2018-02-18 15:57:38

info o wykładzie20 lutego br. w ramach cyklu "Źródła kultury europejskiej" kierownik Zakładu Historii Starożytnej IH UŚ, prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz wygłosi wykład pt. "Czy starożytni Rzymianie bywali nad Rawą?".

Cykl spotkań adresowany jest głównie dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i stanowi formę dialogu poszczególnych nauk uprawianych na Wydziale Nauk Społecznych, mającego wskazać na wielość sposobów myślenia, stanowiących podstawę współczesnej kultury.

Zaproszenie do udziału w konferencji naukowej pt. „Granice wolności – granice Niepodległej 1918–1922” (19-21 XI 2018)
Data: 2018-02-02 22:05:47

Instytut Historii UŚ w Katowicach wraz z Muzeum Górnoślaskim w Bytomiu oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie w dniach 19-21 XI 2018 roku planuje organizację konferencji naukowej pt. Granice wolności - granice Niepodległej 1918-1922.

Spotkanie ma stać się okazją do interdyscyplinarnego i wieloaspektowego zaprezentowania efektów prac uczonych, badających historię kształtowania się państwa polskiego i jego granic.

Zainteresowanych udziałem w konferencji zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat założeń spotkania, znajdującymi się w załączniku. Zamieszczono tam także wzór karty zgłoszeniowej.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 marca 2018 roku.

Załączone pliki:
Rozmiar: 212.5 kB - call for papers + karta zgłoszeniowa
Zaproszenie na konferencję naukową pt. "Historia na turystycznym szlaku" (14-15 III 2018)
Data: 2018-01-25 10:20:56

Instytut Historii UŚ wraz z Muzeum w Rybniku zapraszają na konferencję naukową pt. "Historia na turystycznym szlaku". Obrady toczyć się będą się 14 marca w Rybniku i 15 marca w Katowicach.

Nasz Instytut reprezentować będą m.in. dr hab. Zbigniew Hojka oraz dr hab. Krzysztof Nowak.

Szczegółowy program imprezy znajduje się w załączniku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Załączone pliki:
Rozmiar: 3319.6 kB - program konferencji
Zaproszenie na "Viking Women Seminar. Social, cultural and political roles of women in medieval North" (9 III 2018)
Data: 2018-01-21 19:44:56

Instytut Historii UŚ wraz z Forum Nordystycznym oraz Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii zapraszają na międzynarodowy "Viking women seminar. Social, cultural and political roles of women in medieval North".

Obrady odbędą się 9 marca 2018 roku. Nasz Instytut reprezentować będzie dr hab. Jakub Morawiec.

Szczegółowy program imprezy znajduje się w załączniku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Załączone pliki:
Rozmiar: 527.8 kB - program spotkania
Zaproszenie do udziału w konfrencji naukowej pt. "Tito, titoizm, titoiści" (24 V 2018)
Data: 2017-12-02 19:01:59

Instytut Historii UŚ w Katowicach (główne obowiązki organizatora pełni Zakład Historii Najnowszej po 1945 roku) 24 V 2018 roku planuje organizację konferencji naukowej pt. Tito, "titoizm", "titoiści".

Spotkanie ma stać się okazją do zaprezentowania efektów badań historyków i politologów, badających historię byłej Jugosławii. Zainteresowanych udziałem w konferencji zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat założeń spotkania, znajdującymi się w załączniku.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 marca 2018 roku.

Załączone pliki:
Rozmiar: 460.2 kB - call paper
Zaproszenie do udziału w konfrencji naukowej pt. "Na styku starych monarchii i nowych republik. Polacy, Czesi i Słowacy w 1918 roku" (14 XI 2018)
Data: 2017-12-12 12:08:07

Instytut Historii UŚ w Katowicach we współpracy z Uniwersytetem Ostrawskim i Uniwersytetem im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy 14 XI 2018 roku planuje organizację konferencji naukowej pt. Na styku starych monarchii i nowych republik. Polacy, Czesi i Słowacy w 1918 roku.

Spotkanie ma stać się okazją do zaprezentowania efektów badań historyków i reprezentantówe innych dyscyplin, badających tę problematykę. Zainteresowanych udziałem w konferencji zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat założeń spotkania, znajdującymi się w załączniku.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 marca 2018 roku.

Załączone pliki:
Rozmiar: 238.6 kB - call paper
dr hab. prof. UŚ Dariusz Nawrot dyrektorem Instytutu Zagłębiowskiego
Data: 2018-01-24 13:42:20

Miło nam poinformować, że kierownik Zakładu Historii Nowożytnej XIX wieku naszego Instytutu dr hab. prof. UŚ Dariusz Nawrot 22 stycznia 2018 roku otrzymał z rąk prezydenta Sosnowca nominację na stanowisko dyrektora nowo powołanego Instytutu Zagłębiowskiego.

Instytut będzie prowadził działalność naukową, edukacyjną i popularyzatroską, poświęconą historii Zagłębia Dąbrowskiego.

W imieniu społeczności IH gratulujemy!

Zaproszenie na wykład Antoniego Wielgusiewicza
Data: 2018-01-20 23:03:33

wykład aw

 

 

 

23 stycznia 2018 roku podczas zebrania katowickiego Oddziału PTH mgr Antoni Wielgusiewicz wyglosi referat pt. "Pałace rodowe Lwowa". Zaraszamy wszystkich zainteresowanych. Szczegóły na plakacie.

Wykład dr. Vitaliya Perkuna z Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
Data: 2018-01-20 22:57:08

wykład 16 I 2018

 

 

16 stycznia 2018 roku na zaproszenie dyrekcji w Instytucie Historii UŚ gościł dr Vitaliy Perkun z Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Gość wygłosił dla studentów historii wykład pt. Pieczęć jako forma symboliczna.

Ukazała się nowa monografia Rybnika pod redakcją Zbigniewa Hojki i Bogdana Klocha
Data: 2018-01-18 10:49:04

monografia RybnikaMiło nam poinformować, że po pięciu latach prac zespołu autorów pod koniec 2017 roku ukazała się dwutomowa monografia Rybnika, napisana pod redakacją dyrektora Muzeum w Rybniku dr. Bogdana Klocha oraz pracownika naszego Instytutu dr. hab. Zbigniewa Hojki.

Wśród autorów monografii obok dr hab. Z. Hojki obecni są także inni reprezentanci naszego Instytutu: prof. dr hab. Jerzy Sperka, dr Barbara Kalinowska-Wójcik, dr Mirosław Węcki.

Zachęcamy do lektury.

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by