PolskiEnglish
Oferta edukacyjna Instytutu Historii na rok akademicki 2017/2018
Data: 2017-03-09 12:20:20

Uwaga kandydaci zainteresowani podjęciem studiów
w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego!

W roku akademickim 2017/2018 oferujemy następujące kierunki studiów:

dla studiów I stopnia (licencjackich):

- Historia (specjalności: administracyjno-samorządowa; archiwalna i zarządzania dokumentacją; nauczycielska; muzealna)
- Turystyka Historyczna
- Doradztwo i Infobrokerstwo Historyczne

dla studiów II stopnia (magisterskich):

- Historia (specjalności: administracyjno-samorządowa; archiwalna i zarządzania dokumentacją; nauczycielska)
- Środkowoeuropejskie Studia Historyczne (wspólnie z Uniwersytetami w Bańskiej Bystrzycy i Ostrawie)
- Turystyka (wspólnie z Wydziałem Nauk o Ziemi UŚ)

Więcej informacji znajduje się w zakładce rekrutacja.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą i wyboru studiów w naszym Instytucie :-)  

 

Środkowoeuropejskie Studia Historyczne
Central-European Historical Studies

Szczegółowe informacje na temat studiów można znaleźć TUTAJ.

Details about studies can be found HERE.

Podsumowanie roku akademickiego 2016/2017 w IH UŚ
Data: 2017-06-29 17:07:36

spotkanie w Żarkach28 czerwca br. pracownicy Instytutu Historii kolejny już raz podsumowali rok akademicki w podmyszkowskich Żarkach.

Spotkanie było okazją do wspomnień, nie zabrakło jednak rózmów dotyczących aktualnych problemów i realiów funkcjonowania Instytutu.

Oceniając frekwencję oraz aktywność uczestników można uznać, że trzecie już wspólne posiedzenie historyków UŚ należało do udanych.

Nasi pracownicy wśród laureatów konkursów NPRH
Data: 2017-06-23 16:14:44

Miło nam donieść, że wśród laureatów rozstrzygniętych właśnie konkursów edycji I/2016 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki znaleźli się pracownicy naszego Instytutu: prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek (kierownik projektu pt. „Polish People in the Imperial German Army”), prof. dr hab. Tomasz Pawelec (kierownik projektu pt. „Tłumaczenie na język angielski oraz publikacja monografii: Dzieje i nieświadomość. Założenia teoretyczne i praktyka badawcza psychohistorii”) oraz dr Mirosław Węcki (kierownik projektu pt. „Tłumaczenie książki: Fritz Bracht (1899–1945). Nazistowski zarządca Górnego Śląska w latach II wojny światowej”).

Ukazał się nowy numer Biuletynu "Fax Historica"
Data: 2017-06-23 16:04:56
Informujemy, że ukazał się nowy (4) numer Biuletynu studencko-doktoranckiego "Fax Historica", wydawanego przez nasz Instytut.
Zachęcamy do zapoznania się z tekstami (wersja elektroniczna jest do pobrania w zakładce nauka - czasopisma Instytutu). W imieniu redakcji zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nadsyłania tekstów do kolejnego numeru periodyku.
Artykuły przygotowane zgodnie z wymogami prezentowanymi w załączniku prosimy wysyłać na adres mailowy: redaktorsknh@gmail.com do 30 listopada 2017 roku. 
Załączone pliki:
Rozmiar: 384.7 kB - zasady dot. redakcji
Zaproszenie do udziału w konfrencji naukowej pt. "W cieniu zaborców i sojuszników. Niesuwerenna polityka zagraniczna w Europie Środkowej" (26-27 X 2017)
Data: 2017-05-25 18:23:22

Instytut Historii UŚ w Katowicach (główne obowiązki organizatora pełni Zakład Historii Najnowszej po 1945 roku) w dniach 26-27 X 2017 roku planuje organizację konferencji naukowej pt. W cieniu zaborców i sojuszników. Niesuwerenna polityka zagraniczna w Europie Środkowej.

Spotkanie ma stać się okazją do zaprezentowania efektów badań historyków i politologów, badających politykę zagraniczną państw i narodów Europy Środkowej. Zainteresowanych udziałem w konferencji zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat założeń spotkania, znajdującymi się w załączniku.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2017 roku.

Załączone pliki:
Rozmiar: 279.1 kB - informacja dla zainteresowanych uczestnictwem
Zaproszenie na wykład dr. Tomasza Kałuskiego
Data: 2017-06-13 23:02:57

20 czerwca 2017 roku podczas zebrania katowickiego Oddziału PTH dr Tomasz Kałuski z naszego Instytutu  wyglosi referat pt. "Stan i perspektywy badań nad pieczęciami cysterskimi na Śląsku do początku XIX wieku".
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Szczegóły na plakacie (w załączniku).

Załączone pliki:
Rozmiar: 2608.4 kB - plakat
I LO im. Karola Miarki w Mikołowie kolejną szkołą objętą patronatem IH UŚ
Data: 2017-06-07 23:32:27

wykład inauguracyjny7 czerwca 2017 roku kolejna szkoła z terenu województwa śląskiego nawiązała współpracę z Instytutem Historii UŚ. Porozumienie sygnowali p.o. zastępcy dyrektora IH UŚ, dr hab. Maciej Fic oraz dyrektor I LO w Mikołowie, Irena Radomska.

Uroczystości podpisania umowy o współpracy towarzyszył inauguracyjny wykład dr. hab. Jakuba Morawca, poświęcony problematyce pochówków na terenie średniowiecznej Norwegii.

Zaproszenie na konfrencję naukową pt. "Ku zrozumieniu i tolerancji. Jak uczyć historii ojczystej i regionalizmu na pograniczach?" (14 VI 2017)
Data: 2017-06-01 17:26:20

Instytut Historii UŚ wraz z Kongresem Polaków w Czechach oraz Instytutem Badań Tożsamości Europejskiej Uniwersytetu Ostrawskiego zapraszają 14 czerwca 2017 roku do auli Gimnazjum Polskiego w Czeskim Cieszynie na konferencję naukową pt. "Ku zrozumieniu i tolerancji. Jak uczyć historii ojczystej i regionalizmu na pograniczach?"

Wśród prelegentów znajdują się kierownik Zakładu Historii Najnowszej po 1945 roku naszego Instytutu dr hab. Krzysztof Nowak oraz doktorantka naszego Intsytutu, mgr Anna Kubica.

Szczegółowy program spotkania zamieszczony został w załączniku.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Załączone pliki:
Rozmiar: 689.7 kB - program konferencji
Udział pracowników IH w Świętochłowickich Spotkaniach Uniwersyteckich
Data: 2017-05-31 22:51:34

prelegenci sesjiKolejna odsłona "Świętochłowickich Spotkań Uniwersyteckich", odbywających się w ramach porozumienia o wspólpracy między naszym Uniwersytetem oraz Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, poświęcona była 70. rocznicy nadania praw miejskich Świętochłowicom.

Podczas uroczystej sesji naukowej, zorganizowanej 31 maja 2017 roku w Centrum Kultury Śląskiej wystąpienia poświęcone przeszłości Świętochłowic w XX wieku wygłosili m.in. dr hab. Lech Krzyżanowski oraz dr hab. Maciej Fic z naszego Instytutu. Warto przypomnieć, że dyrektor Muzeum jest członkinią Rady Insteresariuszy przy naszym Instytucie.

Kolejne posiedzenie Komisji Historycznej PAN o. Katowice
Data: 2017-05-29 22:54:41

spotkanie29 maja 2017 roku odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Historycznej PAN o. Katowice. Tym razem spotkanie zostało przygotowane w Muzeum Żydów-Częstochowian w Częstochowie. Uczestnicy spotkania (wśród których obecni byli m.in. pracownicy naszego Instytutu: dr hab. Bożena Czwojdrak, prof. dr hab. Wiesław Kaczanowicz, prof. dr hab. Jerzy Sperka, dr hab. Kazimierz Miroszewski, dr hab. Piotr Boroń oraz dr hab. Maciej Fic) wysłuchali trzech wystąpień członków KH, mogli także zapoznać się ze zbiorami Muzeum Żydów Częstochowian oraz Muzeum Produkcji Zapałek.

Copyright (c) 2013-2017 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by