PolskiEnglish
Informacje ogólne
Data: 2013-02-09 13:32:13

Zakład Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej

Skład osobowy Zakładu:

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Tomasz Pawelec

dr hab. Maciej Fic

dr Joanna Mercik

dr Agata Bryłka 

dr Iwona Pietrzyk

mgr Piotr Kowalewski

Zakład powstał w wyniku przekształceń struktury Instytutu w roku akademickim 2017/2018, do roku 2014/2015 istniał jako Zakład Metodologii i Dydaktyki Historii, w latach 2015-2017 jako Zakład Metodologii, Dydaktyki i Nauk Pomocniczych Historii.

Główne kierunki badań: badania z zakresu psychohistorii, związków między historiografią i psychologią, refleksji metodologicznej w zakresie historii, badania nad problematyką pamięci historycznej, badania nad historią  Śląska (Górnego i Dolnego) oraz pogranicza polsko-czeskiego i polsko-niemieckiego, badania z zakresu dydaktyki historii i wiedzy o społeczeństwie, badania nad biografistyką (zwłaszcza postaci związnych z Górnym Śląskiem), badania nad historią oświaty i kultury. 

prof. dr hab. Tomasz Pawelec
Data: 2013-02-09 13:42:33

Zakład Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 126

tel. służbowy (032) 359 - 1769

e-mail: tomasz.pawelec@us.edu.pl

dr hab. Maciej Fic
Data: 2013-02-09 13:48:16

Zakład Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 121

tel. służbowy (032) 359 19 86

e-mail: maciej.fic@us.edu.pl

Załączone pliki:
Rozmiar: 733.8 kB - wybór publikacji M. Fica
Dr Agata Bryłka
Data: 2016-12-01 13:39:43

Zakład Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 125

tel. służbowy (032) 359 - 1137

e-mail: agatabrylka0@gmail.com

Załączone pliki:
Rozmiar: 440 kB - publikacje A. Bryłki (2008-2016)
dr Joanna Mercik
Data: 2013-02-09 13:58:03

Zakład Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 125

tel. służbowy (032) 359 - 1329

e-mail: joanna.gorska.us@gmail.com

 

dr Iwona Pietrzyk
Data: 2013-02-09 13:02:39

Zakład Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 125

tel. służbowy (032) 359 - 1137

e-mail: iwona.pietrzyk@interia.pl

mgr Piotr Kowalewski
Data: 2016-03-07 21:32:54

Zakład Metodologii, Dydaktyki i Kultury Historycznej

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 125

tel. służbowy (032) 359 - 1329

e-mail: piotr.kowalewski@us.edu.pl

 

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by