PolskiEnglish
Informacje ogólne
Data: 2013-02-09 13:32:13

Zakład Metodologii, Dydaktyki i Nauk Pomocniczych Historii

Skład osobowy Zakładu:

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Tomasz Pawelec

prof. dr hab. Antoni Barciak

dr hab. Maciej Fic

dr Joanna Mercik

dr Agata Bryłka 

dr Tomasz Kałuski

mgr Piotr Kowalewski

Zakład powstał w wyniku przekształceń struktury Instytutu w roku akademickim 2014/2015, z połączenia dwóch samodzielnych dotąd zakładów: Metodologii i Dydaktyki Historii oraz Nauk Pomocniczych Historii.

Główne kierunki badań: badania z zakresu psychohistorii, związków między historiografią i psychologią, refleksji metodologicznej w zakresie historii, badania nad problematyką pamięci historycznej, badania z zakresu nauk pomocniczych historii (okresu śrdniowiecza i epoki nowożytnej), badania nad historią  Śląska (Górnego i Dolnego) oraz pograniczna polsko-czeskiego w średniowieczu, czasach nowożytnych i XX wieku, badania z zakresu dydaktyki historii i wiedzy o społeczeństwie, badania nad biografistyką (zwłaszcza postaci związnych z Górnym Śląskiem), badania nad historią oświaty. 

prof. dr hab. Tomasz Pawelec
Data: 2013-02-09 13:42:33

Zakład Metodologii, Dydaktyki i Nauk Pomocniczych Historii

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 126

tel. służbowy (032) 359 - 1769

e-mail: tomasz.pawelec@us.edu.pl

prof. dr hab. Antoni Barciak
Data: 2013-02-09 13:02:39

Zakład Metodologii, Dydaktyki i Nauk Pomocniczych Historii

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 125

tel. służbowy (032) 359 - 1137

e-mail: antoni.barciak@us.edu.pl

dr hab. Maciej Fic
Data: 2013-02-09 13:48:16

Zakład Metodologii, Dydaktyki i Nauk Pomocniczych Historii

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 127, 334

tel. służbowy (032) 359 19 86

e-mail: maciej.fic@us.edu.pl

Załączone pliki:
Rozmiar: 365.4 kB - wybór publikacji M. Fica
Dr Agata Bryłka
Data: 2016-12-01 13:39:43

Zakład Metodologii, Dydaktyki i Nauk Pomocniczych Historii

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 125

tel. służbowy (032) 359 - 1137

e-mail: agatabrylka0@gmail.com

Załączone pliki:
Rozmiar: 440 kB - publikacje A. Bryłki (2008-2016)
dr Joanna Mercik
Data: 2013-02-09 13:58:03

Zakład Metodologii, Dydaktyki i Nauk Pomocniczych Historii

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 334

tel. służbowy (032) 359 - 1329

e-mail: joanna.gorska.us@gmail.com

 

dr Tomasz Kałuski
Data: 2013-02-09 13:15:56

Zakład Metodologii, Dydaktyki i Nauk Pomocniczych Historii

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 125

tel. służbowy (032) 359 - 1137

e-mail: tkaluski@gmail.com

mgr Piotr Kowalewski
Data: 2016-03-07 21:32:54

Zakład Metodologii, Dydaktyki i Nauk Pomocniczych Historii

Instytut Historii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski

40-007 Katowice, Bankowa 11, pok. 334

tel. służbowy (032) 359 - 1329

e-mail: imthespace@gmail.com

Copyright (c) 2013-2017 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by