PolskiEnglish
Szkoły współpracujące z Instytutem Historii
Data: 2013-02-12 12:31:25
 1. III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach - http://www.mickiewicz.katowice.pl

 2. I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej – http://www.lukasinski.pl

 3. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach - http://www.tyskiekolegium.pl

 4. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sanoku - http://nkjo.sanok.pl

 5. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach - www.zso5.gliwice.pl

 6. Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie - www.slowacki.edu.pl

 7. VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach - http://lo7.katowice.pl

Współpraca z instytucjami
Data: 2013-02-12 12:32:11
 1. Archiwum Państwowe w Katowicach www.katowice.ap.gov.pl

 2. Muzeum Śląskie w Katowicach www.muzeumslaskie.pl

 3. Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach http://www.muzeumpowstanslaskich.pl
 4. Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego www.sp.us.edu.pl

 5. Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy - Stowarzyszenie Humanistyczne www.europa-slask.us.edu.pl

Szkoły realizujące śródroczne praktyki pedagogiczne dla studentów IH
Data: 2013-02-12 12:33:07
 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Piłsudskiego w Katowicach - http://www.sp1katowice.republika.pl

 2. Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego w Katowicach - http://gim1.katowice.prv.pl

 3. III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach - http://www.mickiewicz.katowice.pl

Licea uniwersyteckie
Data: 2013-02-12 12:34:10

WYKŁADY O CHARAKTERZE POPULARNO-NAUKOWYM

(konkretne terminy spotkań prosimy uzgadniać z poszczególnymi prowadzącymi – adresy e-mail podane są przy nazwiskach – patrz zakładka na stronie głównej IH: Pracownicy)

III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach:

 1. Idy marcowe – Dr hab. Norbert Rogosz, listopad 2012

 2. Historia średniowiecza – Prof. UŚ dr hab. Jerzy Sperka, grudzień 2012

 3. O młodości potomków Jana III Sobieskiego – Dr hab. Aleksandra Skrzypietz, styczeń 2013

 4. O XIX-wiecznym romantyzmie inaczej – Dr Jacek Kurek, luty 2013

 5. Życie polityczne II Rzeczypospolitej – Dr hab. Lech Krzyżanowski, marzec 2013

 6. Tajni współpracownicy władzy w PRL po 1947 – Dr hab. Krzysztof Nowak, kwiecień 2013

IV LO im. S. Maczka w Katowicach:

 1. Śląsk w II Rzeczypospolitej – Prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek, listopad 2012

 2. Polska 1944–1947 – Dr hab. Kazimierz Miroszewski, grudzień 2012

 3. Stalinizm po polsku – Prof. UŚ dr hab. Sylwester Fertacz, luty 2013

 4. Przełomy polityczne w PRL (1956) – Dr hab. Krzysztof Nowak, marzec 2013

 5. Kultura polityczna XX wieku – Dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz, kwiecień 2013

Copyright (c) 2013-2018 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by