PolskiEnglish
Podsumowanie roku akademickiego w IH UŚ
Data: 2016-07-10 14:52:46

piknik żarki

 

29 czerwca 2016 pracownicy Instytutu Historii podsumowali rok akademicki 2015/2016 w podmyszkowskich Żarkach. Spotkanie było okazją do wspomnień, nie zabrakło jednak rózmów dotyczących aktualnych problemów i realiów funkcjonowania Instytutu.

Oceniając frekwencję oraz aktywność uczestników można uznać, że kolejne już wspólne posiedzenie historyków UŚ należało do udanych.

"Doradztwo i infobrokerstwo historyczne" (I stopień) oraz "Turystyka" (II stopień) wśród nowości oferty edukacyjnej IH przedstawionych podczas konferencji prasowej
Data: 2016-06-09 10:06:09

inauguracja konferencji

 

8 czerwca 2016 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się konferencja prasowa, poświęcona nowej ofercie edukacyjnej przygotowanej przez poszczególne jednostki UŚ. W spotkaniu tym Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego reprezentował zastępca dyrektora IH ds. dydaktycznych dr Jakub Morawiec

 

Wśród przygotowanych nowości znajdują się oferty dwóch nowych kierunków:

 

 

doradztwo i infobrokerstwo historyczne - studia licencjackie przygotowane dla osób, które są zainteresowane historią, ale chcą ją poznawać w mniej tradycyjny sposób. Program kształcenia oferuje poznawanie przeszłości potrzebne do działalności popularyzatorskiej, a także kształcenie umiejętności poszukiwania, weryfikowania i "sprzedawania" informacji. Absolwenci studiów mają możliwość zdobyć pracę w coraz szerzej funkcjonującym przemyśle opartym o wiedzę o przeszłości (np. jako edukatorzy "public history" albo brokerzy informacji związanych z historią).

turystyka - studia magisterskie przygotowane wspólnie z Wydziałem nauk o Ziemi, przygotowujące absolwentów do działalności w ramach szeroko rozumianej branży turystycznej.

Od roku akademickiego 2016/2017 oferujemy także nową specjalność dla studentów studiów licencjackich z historii (historia muzealna), przygotowującą do podjęcia pracy w placówkach muzealnych.

Mamy nadzieję, że propzycje spotkają się z zainteresowaniem wszystkich miłośników edukacji historycznej i obywatelskiej (fotografia: Biuro Prasowe UŚ).

Nowe kierunki studiów w ofercie Instytutu Historii!!!
Data: 2016-04-27 10:01:50

logo26 kwietnia 2016 roku Senat Uniwersytetu Śląskiego ostatecznie zaakceptował przygotowane przez Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego projekty nowych kierunków.

Dzięki temu od roku akademickiego 2016/2017 nasi studenci będą mogli podjąć studia na trzech kierunkach studiów licencjackich i dwóch kierunkach studiów magisterskich:

  • studia I stopnia (licencjackie): 1) historia (oferujemy cztery specjalności: administracyjno-samorządową; archiwalną i zarządzania dokumentacją; nauczycielską; muzealną); 2) turystyka historyczna; 3) doradztwo i infobrokerstwo historyczne (nowość).
  • studia II stopnia (magisterskie): 1) historia (specjalności: administracyjno-samorządowa, archiwalna i zarządzania dokumentacją i nauczycielska); 2) turystyka (nowość) - studia realizowane wspólnie z Wydziałem Nauk o Ziemi UŚ.

Szczegółowe informacje na temat oferty znadują się w zakładce "rekrutacja".

 

 Zapraszamy do studiowania w murach Instytutu Historii!!!

Kolejne spotkanie z partnerami z Ostrawy i Bańskiej Bystrzycy
Data: 2016-06-15 08:53:16

spotkanie trójstronne

 

 

14 czerwca 2016 w naszym Instytucie odbyło się kolejne spotkanie reprezentantów trzech ośrodków akademickich: pełniącego obowiązki gospodarza dyrektora IH UŚ prof. dr hab. Jerzego Sperki, reprezentującego Uniwersytet Ostrawski dziekana Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Aleša Zářickýego oraz kierującego Katedrą Historii na Uniwersytecie im. Mateji Bela w Bańskiej Bystrzycy dr Rastislava Kožiaka.

Spotkanie poświęcone było omówieniu dotychczasowej współpracy między trzema ośrodkami i uzgodnieniom dotyczącym dalszych przedsięwzięć naukowych i edukacyjnych.

Nabór na Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Historyczne
Data: 2016-05-27 18:57:44

Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Historyczne to szansa by w najkrótszym czasie uzyskać uprawnienie do nauczania "Historii" oraz "Historii i Społeczeństwa" we wszystkich typach szkół.

Jeśli jesteś absolwentem studiów licencjackich lub magisterskich ta oferta jest dla Ciebie.  Kolejną edycję studiów rozpoczniemy we wrześniu 2016 r. Nabór już trwa. Bliższych informacji udziela sekretariat studiów: tel. 32 359 13 14 lub kierownik studiów: lech.krzyzanowski@us.edu.pl. Zapraszamy także do zapoznania się ze szczegółami oferty (zakładka: Studia Podyplomowe) 

Informujemy jednocześnie, że zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11), raz w tygodniu, w piątki. Plan zajęć uwzględnia przerwę podczas ferii świątecznych i zimowych.

Nabór na Podyplomowe Historyczne Studia Śląskoznawcze
Data: 2015-07-17 14:40:36

ZACHĘCAMY DO UCZESTNICTWA W PODYPLOMOWYCH HISTORYCZNYCH STUDIACH ŚLĄSKOZNAWCZYCH. Podczas dwóch semestrów będziesz mógł brać udział w zajęciach ważnych postaci świata nauki regionu (m.in. ks. prof. Jerzego Myszora, prof. Jerzego Sperki, prof. Ryszarda Kaczmarka, dr hab. Irmy Koziny, dr hab. Lecha Krzyżanowskiego, dr hab. Adama Dziuroka, dr hab. Piotra Greinera, dr. Krzysztofa Karwata); wziąć udział w debatach na ważne tematy i uczestniczyć w zajęciach na terenie regionalnych placówek muzealnych.

Więcej informacji znajdziesz w zakładce: studia podyplomowe.

Zapraszamy!

Kolejna habilitacja przeprowadzona w Instytucie Historii
Data: 2016-07-09 10:02:03

Podczas posiedzenia Rady Wydziału Nauk Społecznych 5 lipca 2016 pomyślnie zakończyło się prowadzone w ramach naszego Instytutu postępowanie habilitacyjne Haliny Dudały, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach.

W imieniu Instytutu gratulujemy awansu naukowego.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu kolejną szkołą objętą patronatem IH UŚ
Data: 2016-06-13 22:07:04

porozumienie

 

 

13 czerwca 2016 roku kolejna szkoła z terenu województwa śląskiego nawiązała współpracę z Instytutem Historii UŚ. Porozumienie sygnowali dyrektor IH UŚ, prof. dr hab. Jerzy Sperka oraz dyrektor ZSO nr 11 w Zabrzu, Magdalena Kaernbach-Wojtaś.

 

 

 

 Uroczystość podpisania umowy o współpracy powiązana została z organizacją sympozjum naukowego "Samorząd terytorialny szkołą demokracji", w ktorym obok uczniów ZSO nr 11 w Zabrzu wystapili także pracownicy IH UŚ: dr hab. Lech Krzyżanowski z Zakładu Historii Najnowszej 1918-1945 i dr hab. Maciej Fic z Zakładu Metodologii, Dydaktyki i Nauk Pomocniczych Historii oraz prezydent Zabrza - Małgorzata Mańka-Szulik.

Szerzej na temat wydrzenia por. http://www.tvzabrze.eu/aktualnosci/aktualnosci/wydarzenia-,1,1,17409

Instytut Historii UŚ współorganizatorem sympozjum naukowego "Wilhelm Szewczyk (1916-1991). W stulecie urodzin"
Data: 2016-05-24 19:53:47

program8 czerwca 2016 roku Instytuty Historii oraz Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wraz z Instytutem Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej oraz Stowarzyszeniem im. Wilhelma Szewczyka, zapraszają na sympozjum naukowe pt. "Wilhelm Szewczyk (1916-1991). W stulecie urodzin".

 

Spotkanie odbędzie się w sali "Benedyktynka" Biblioteki Śląskiej w Katowicach (pl. Rady Europy 1).

 

Zaplanowano wystąpienia prelegentów reprezentujących Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Łódzki, Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach oraz kwartalnik "Fabryka Silesia".

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Dr Barbara Kalinowska-Wójcik laureatką nagrody "Górnośląskiego Tacyta"
Data: 2016-06-10 22:12:04

B. Kalinowska-WójcikMiło nam poinformować, że pracująca w Zakładzie Archiwistyki i Historii Śląska dr Barbara Kalinowska-Wójcik została nagrodzona w konkursie na najlepszą książkę historyczną roku 2015 za pracę pt. Między Wschodem a Zachodem. Ezechiel Zivier (1868-1925). Historyk i archiwista.

 

W imieniu IH gratulujemy wyróźnienia!

 (fot. A. Sikora)

Copyright (c) 2013-2016 by Instytut Historii. Wszystkie prawa zastrzeżone. Design by